Copy
21 december 2016 | nummer 33
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure vergelijkt onderwijsplannen politieke partijen

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur hebben de Nederlandse politieke partijen onlangs hun (concept)verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de jaren 2017-2021. Om leden zo goed mogelijk te informeren zette EDventure de belangrijkste plannen voor het onderwijs op een rij. Het overzicht dat daaruit kwam geeft een goed beeld van initiatieven die de onderwijsadviesbranche de komende jaren kan verwachten vanuit de politiek.

In het overzicht hebben we de politieke standpunten per partij geordend en vergeleken op basis van de peiling door Ipsos (24-11-2016). Onderwerpen die door de partijen genoemd worden zijn o.a. de rekentoets, het opzetten van integrale kindercentra (van 2 tot 12 jaar), de weging van de eindtoets, investeren in de leerkracht, maatwerkdiploma’s in het vo, stapelrecht en passend onderwijs.
Bekijk het overzicht van onderwijsplannen op de website van EDventure.

omhoog

EDventure is klaar voor de NOT!

Van 24 t/m 28 januari staat EDventure met een stand op de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs Utrecht. De tweejaarlijkse NOT met dagelijks 8000 bezoekers biedt wederom een prachtige kans om het aanbod van EDventure-leden, vanuit onze visie op duurzame schoolontwikkeling, te presenteren. 

Onze stand (hal 8 - stand 08D022) bestaat dit keer uit een algemeen gedeelte en een pop-up store, waarin vijf EDventure-leden zich op wisselende dagdelen presenteren. Op woensdag 25 januari zijn dat achtereenvolgens Sardes en HCO, op donderdag 26 januari staan BCO Onderwijsadvies en IJsselgroep in de store en op vrijdagochtend 27 januari OnderwijsAdvies. Op 24 en 27 januari staan vertegenwoordigers van Acadin in de pop-up store. In onze stand is ook een film te bekijken waarbij bezoekers via een speciale virtual reality bril kunnen ervaren hoe het is om als leerkracht voor een klas te staan met een zeer gedifferentieerde groep leerlingen.
Via de onderstaande banner kunt u als relatie van EDventure een gratis toegangskaart aanvragen voor de NOT.

omhoog

Kwaliteitsregister ZGO's van start!

Eind november lanceerde EDventure het Kwaliteitsregister Zelfstandig Gevestigde Onderwijsadviseurs (KZGO). Inmiddels hebben de eerste zelfstandige adviseurs (zgo’s) zich al aangemeld. Het nieuwe register heeft tot doel de onderwijsadviseurs - van EDventure-leden en vrijgevestigd - in de branche te verenigingen. Door de groeiende groep van zelfstandige onderwijsadviseurs te verbinden met EDventure en haar leden, wint de branche niet alleen aan kracht, het maakt hem ook transparanter en vergroot de innovatiekracht in de educatieve infrastructuur.

Met opname in het KZGO kunnen de zelfstandige adviseurs zich onderscheiden, profileren en positioneren op basis van kwaliteit. Het register biedt toegang tot de portal Onderwijsexpertise.nl en de mogelijkheid om gebruik te maken van professionaliseringsbijeenkomsten van EDventure. Daarnaast biedt Onderwijsexpertise.nl kansen om te (kennis)netwerken. Zgo’s die al samenwerken met leden kunnen zich op voordracht van een EDventure-lid gratis aanmelden (één zgo per lid) voor een registratieperiode van twee jaar!
Lees hoe u zich kunt aanmelden voor het KZGO op onze website.

omhoog

Scholen experiment Regelluwe scholen wisselen eerste ervaringen uit

Op 14 november kwamen de deelnemende scholen aan het experiment Regelluwe scholen bijeen om de stand van zaken op te nemen. Ook staatssecretaris Sander Dekker, initiatiefnemer van het experiment, was hierbij aanwezig. Doel van de middag was het uitwisselen van ervaringen over bestaande initiatieven en het inspireren van scholen die nog geen voorstellen voor afwijkende regelgeving hebben ingediend.

Bij het experiment Regelluwe scholen krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente Scholen) de mogelijkheid af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving, dit om regeldruk te verminderen. Tijdens de bijeenkomst op 14 november werd in deelsessies voor het po en vo stilgestaan bij de lopende initiatieven en de verwachtingen van de scholen t.a.v. hun voorstellen. De belangrijkste thema’s waar scholen voor primair onderwijs mee experimenteren zijn het schoolplan, de instroom van kleuters en onderwijstijd. In het voortgezet onderwijs betreft het vooral afwijkingen in het curriculum, toetsing en examinering en bevoegdheden.
Lees de voortgangsrapportage en luister naar de eerste ervaringen van scholen op de website van het experiment.

omhoog

Acadin lanceert nieuwe, verbeterde versie

Acadin is de digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs, beheerd en doorontwikkeld door een consortium van EDventure-leden. Met ingang van 1 januari a.s. gaan alle gebruikers van het platform over op een nieuwe, verbeterde versie van het platform: Acadin 2.0. De vernieuwingen in Acadin 2.0 zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op feedback vanuit het werkveld en de huidige gebruikers.

Een greep uit de technische vernieuwingen in Acadin 2.0: Acadin is nu geschikt voor alle platforms (PC, laptop, iPad, Galaxy tablet, Chromebook, etc.), opdrachten kunnen worden ingeleverd als video, afbeelding of tekstdocument en er is een uitwisseling van leerlinggegevens met Esis en ParnasSys (EDEXML). Ook inhoudelijk is het platform verbeterd. Zo zijn de onderwerpen wijsheid en ethiek toegevoegd en is het aanbod kleuteropdrachten flink uitgebreid. Meer informatie over Acadin is te vinden op www.acadin.nl. Alle vernieuwingen, voorbeelden van schermen en interviews met gebruikers staan in de nieuwe folder van Acadin.

omhoog

Toewijzing project over schoolloopbaan chronisch zieke leerlingen

EDventure ontvangt projectfinanciering voor het bevorderen van de onderwijskansen van chronisch zieke kinderen en jongeren. De gelden komen beschikbaar vanuit het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van Fonds NutsOhra. Bij dit project kiezen we voor een innovatieve aanpak om zieke kinderen en jongeren te helpen om zelf betere keuzes te maken in hun schoolloopbaan. Ook wordt gekeken naar welke begeleiding daarbij gewenst is vanuit school en samenwerkingsverband.

Persoonlijke verhalen van zieke leerlingen en hun ouders, vastgelegd in korte documentaires en te bekijken via internet, vormen onderdeel van het project. Het project wordt uitgevoerd samen met consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) van het netwerk Ziezon en Eduseries, gespecialiseerd in online leren.

omhoog

Wetenschappelijk onderzoek in Onderwijsdatabank

Wetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijke basis voor de werkzaamheden en adviesactiviteiten van de onderwijsadviesbranche. De EDventure Onderwijsdatabank ondersteunt dit proces door ook wetenschappelijk onderzoek in de databank op te nemen. Een belangrijk, en steeds toenemend, deel van de content zijn onderzoeken van o.a. de Onderwijsraad, het Kohnstamm Instituut, Sardes, Panteia, het Verwey-Jonker Instituut en uiteraard van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De NRO-onderzoeken zijn samengebracht in één dossier met als titel: Verbinding onderwijsonderzoek en praktijk.

In het NRO-dossier zijn ook de vragen en antwoorden terug te vinden die via Kennisrotonde van het NRO zijn binnengekomen. Onderwerpen waar vragen over worden gesteld zijn o.a. het effect van zittenblijven of versnellen, tabletgebruik op basisscholen en de inzet van formatieve toetsing.
Bekijk het NRO-dossier op de Onderwijsdatabank.

omhoog

Tot in 2017!

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. We hopen u ook in het nieuwe jaar via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden van het laatste onderwijsnieuws. Voor nu wensen wij u alvast fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar. Tot in 

omhoog
This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Onderwijsontwikkeling Nederland · Maanweg 174 · Den Haag, Zuid Holland 2516 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp