Copy
13 september 2012 | nummer 5
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Onderwijssummit - van onderzoek tot in de klas

Veel nieuwe onderzoeken en inzichten in het onderwijs redden het helaas niet tot in de klas. Het ontbreekt namelijk aan een samenhangende kennisverspreiding. Daarom organiseert EDventure op 13 november de eerste Onderwijssummit. Met deze kennisconferentie biedt EDventure leerkrachten, wetenschappers en onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs een platform waar zij wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de onderwijspraktijk met elkaar kunnen uitwisselen. De Onderwijssummit 2012 legt een krachtige verbinding tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas dus!

Meldt u aan voor de summit op 13 november (10.00 – 17.00 uur) in Utrecht via www.onderwijssummit.nl. Op deze website vindt u meer informatie over het programma.

omhoog

Ziezon en EDventure organiseren internationaal congres H.O.P.E.
van 8 t/m 13 oktober

Van 8 t/m 13 oktober is in Amsterdam het tweejaarlijkse, internationale congres van Hope (Hospital Organisation Pedagogues in Europe). Het is de eerste keer dat dit internationale congres in Nederland plaatsvindt.  De bijeenkomst is bedoeld voor leerkrachten en professionals van over de hele wereld die betrokken zijn bij (somatisch en psychisch) zieke kinderen in het onderwijs. Het congres biedt een afwisselend en inhoudelijk programma met sprekers en workshops. Ziezon en EDventure, verantwoordelijk voor de organisatie van het congres, zullen de bezoekers welkom heten op woensdag 10 oktober. Op zaterdag 13 oktober presenteert EDventure het project KlasseContact aan bezoekers uit verschillende landen. De belangstelling voor dit in Europa unieke project is groot.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het congres! Aanmelden kan via de website: www.hopeinholland.eu.

omhoog

Start opleidingen voor gedragswetenschappers

Dit schooljaar zijn de eerste cursisten gestart met de post-masteropleidingen voor orthopedagogen en schoolpsychologen. Na een uitgebreid voortraject, waarin EDventure gesprekken voerde met de beroepsverenigingen en bestaande opleidingen, zijn de opleidingen NVO Orthopedagoog Generalist en de opleiding Schoolpsycholoog extra onder de aandacht gebracht. EDventure wil met het ondersteunen van deze opleidingen het belang van een beroepsregistratie benadrukken. Zowel met het oog op de kwaliteit van de organisatie als het individuele belang van de medewerker: de bevordering van de eigen professionaliteit.

EDventure zal een bijdrage leveren aan de opleidingen door het bieden van expertise en het aanleveren van docenten. De opleidingen vinden plaats in verschillende steden in Nederland. Orthopedagoog Generalist kan gevolgd worden in Amsterdam, Leiden, Groningen en Eindhoven. De opleiding Schoolpsycholoog wordt aangeboden in Amsterdam en Nijmegen.

omhoog

Oprichting 16 ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid onder vlag EDventure

In mei organiseerde EDventure de gezamenlijke innovatiebeurs met als centraal thema Ouderbetrokkenheid. Tijdens deze beurs werd het startsein gegeven voor de oprichting van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO). Met dit initiatief borgt EDventure het thema ouderbetrokkenheid duurzaam in de onderwijsadviesbranche.

De ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid (EPO) vormen een landelijk dekkend, regionaal netwerk en bieden ouders, scholen, schoolbesturen en lokale overheden kwalitatief hoogwaardige producten en diensten ter versterking van ouderbetrokkenheid. Het aanbod van EPO richt zich op het effectiever communiceren en het bouwen aan partnerschap tussen ouders, school/kindgerichte organisaties en de gemeenschap.

omhoog

Alle expertise gebundeld via Onderwijsexpertise.nl

Met de portal Onderwijsexpertise.nl opent EDventure één digitale vindplaats voor alle onderwijsexpertise op het terrein van onderwijsondersteuning. Door de komst van Onderwijsexpertise.nl bestaat er nu een database met daarin verzameld ruim 2000 hoogopgeleide onderwijsadviseurs die landelijk scholen en besturen op allerlei gebied adviseren en ondersteunen. Naast een overzicht van experts zijn via de portal producten/diensten en aanpakken te vinden op actuele thema’s als ouderbetrokkenheid en passend onderwijs.

De database is zo vormgegeven dat data-uitleen aan derden mogelijk is. Op korte termijn vindt een synchronisatie plaats met de database van School aan Zet. Hierdoor is de informatie over onderwijsadviesbureaus en hun dienstenaanbod straks zowel te vinden in de database van Onderwijsexpertise.nl als in die van School aan Zet.

omhoog

KlasseContact ontvangt 65.000 euro uit de Samsung Hope Relay

In aanloop naar en tijdens de Olympische Spelen is met de Hope Relay van Samsung een groot geldbedrag opgehaald voor KlasseContact. Deelnemers aan deze estafette konden via de Hope Relay app op hun telefoon het aantal kilometers dat ze renden, fietsten of wandelden bijhouden. Samsung doneerde 1 euro voor elke afgelegde kilometer. Dit leidde uiteindelijk tot een bedrag van 65.000 euro voor KlasseContact. EDventure bedankt Samsung en iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk voor deze genereuze gift.

KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het Mooiste Contact Fonds van KPN en Ziezon, het landelijk netwerk voor ziek zijn & onderwijs.
Kijk voor meer informatie over KlasseContact op www.klassecontact.nl
Volg KlasseContact via Twitter: @KlasseContact

omhoog