Copy
23 januari 2014 | nummer 16
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Veel belangstelling voor uitreiking predicaten Excellente School

Onder grote belangstelling van de regionale en landelijke media zijn op maandag 13 januari voor de tweede maal de predicaten Excellente School uitgereikt aan 76 scholen voor PO, VO, (S)VO en praktijkonderwijs. De vertegenwoordigers van de scholen kregen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Den Haag de predicaten overhandigd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Tijdens de uitreiking was er op www.excellentescholen.nl een ‘livestream’ te zien. Maar liefst 40.000 bezoekers hebben de website op de dag van de uitreiking bezocht.

EDventure was net als vorig jaar nauw betrokken bij de organisatie en de voorbereidingen voor de uitreiking, en coördineert het traject 'Scholen leren van elkaar'. Dit is een netwerk van scholen waarbij excellente en kandidaat-excellente scholen van elkaar leren en kennis uitwisselen. EDventure-leden leveren een belangrijke bijdrage aan dit traject. Tijdens de bijeenkomst benadrukten beide bewindslieden dat ‘leren van en met elkaar’ voor excellente en kandidaat-excellente scholen van groot belang is.
Kijk op www.excellentescholen.nl voor een overzicht van de excellente scholen. U kunt hiervoor zoeken op regio. Ook vindt u hier de schoolrapporten, foto's en een videoverslag van de uitreiking.

omhoog

Startbijeenkomst regionale aanpak Ouderbetrokkenheid

Op maandag 20 januari vond in Deurne een startbijeenkomst plaats van de regionale aanpak ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Dit was de laatste in een serie van startbijeenkomsten die de afgelopen maanden in verschillende delen van Nederland gehouden zijn. De bijeenkomsten werd georganiseerd door de ExpertisePunten in de regio in samenwerking met het ministerie van OCW. Zo’n driehonderd leerkrachten, directies en andere onderwijsmedewerkers bezochten de startconferentie in Deurne.
 
De organiserende ExpertisePunten kijken terug op een zeer geslaagd event en zijn blij met de grote belangstelling voor het thema educatief partnerschap. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Samen kunnen ouders en school zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind. 

Heeft u de bijeenkomsten gemist, maar wilt u werk maken van ouderbetrokkenheid? Neem dan contact met ons op om deel te nemen aan de peer reviews tussen scholen of gemeenten. Kijk voor de contactgegevens van een ExpertisePunt in uw regio op de website van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Op deze website vindt u ook een impressie van de bijeenkomst in Deurne. 

omhoog

Integratie EDventure Onderwijsdatabank met portal onderwijsonderzoek

Een van de opdrachten van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is het dichten van de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Bij het werken aan deze opdracht wil het NRO samenwerken met andere partijen die resultaten van onderwijsonderzoek overdragen. Een eerste samenwerkingsinitiatief is het realiseren van een gezamenlijke zoekportal. Via deze portal worden de databases van NRO, EDventure Onderwijsdatabank en een aantal andere relevante organisaties binnenkort ter beschikking gesteld.

De EDventure Onderwijsdatabank is met haar totaaloverzicht van alle voor het onderwijs relevante publicaties een prachtige bron voor het ‘wat en hoe’ in het onderwijs. Via de koppeling met het NRO wordt de databank nu ook een vindplaats voor het ‘waarom en omdat’. Op 17 februari zal een eerste versie van de gezamenlijke zoekportal worden opgeleverd. De Onderwijsdatabank blijft ook rechtstreeks toegankelijk.

omhoog

Groen licht voor flexibel leren via online-onderwijs

Minister Bussemaker zet het licht op groen voor online-colleges in het hoger onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer, begin januari, schrijft zij dat studenten aan hogescholen en universiteiten studiepunten kunnen krijgen voor online-colleges of zogeheten MOOC’s. Bovendien stelt de bewindsvrouw 1 miljoen euro beschikbaar om het gebruik van dit soort colleges te bevorderen.

De ontwikkeling van flexibel leren voor de professionalisering van leraren is een belangrijke trend, gekoppeld aan (toenemende) beoordelingen en accreditaties van niet-HBO of Universitair onderwijs. In de komende tijd zullen EDventure en haar leden actief verkennen hoe de onderwijsadviesbranche nog beter kan inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van online-onderwijs, E-learning en blended learning.
Lees verder op de website van OCW.

omhoog

Nieuwe EDventure-medewerker Jeugdzorg en Passend Onderwijs

EDventure heeft haar team versterkt met Denis Koets als beleidsadviseur en projectleider Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Drs. Denis Koets (1974) is orthopedagoog en komt van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), waar hij senior beleidsmedewerker en plaatsvervangend directeur was. Denis start op 11 februari in zijn nieuwe functie als beleidsadviseur/projectleider bij EDventure.

Vanaf 1 januari 2015 zijn niet meer de provincies maar gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging en uitvoering van de jeugdzorg. Daarnaast gaat op 1 augustus dit jaar de zorgplicht voor samenwerkingsverbanden in. Met zijn ervaring en inhoudelijke kennis kan Denis EDventure-leden ondersteunen bij de transitieprojecten jeugdzorg en passend onderwijs.

omhoog