Copy
10 januari 2013 | nummer 8
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Bezoek EDventure op de NOT

Van dinsdag 22 januari t/m zaterdag 26 januari is EDventure vertegenwoordigd op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht (NOT). We hopen op deze dagen weer velen van u te begroeten in onze stand (hal 8, stand A010). Bezoek ook de stand van Onderwijszorg Nederland (ONL). Deze is te vinden in de Dyslexiestraat (hal 11, stand G023).

Omdat de hoeveelheid informatie op de NOT soms overweldigend kan zijn voor bezoekers heeft EDventure themaroutes langs relevante stands ontwikkeld. We hebben voor deze routes drie actuele onderwijsthema’s gekozen: Transitie Jeugdzorg, Ouderbetrokkenheid en de Excellente School. Bent u geïnteresseerd in een van deze thema's, kom dan langs op onze stand om een route af te halen.
Lezers van deze nieuwsbrief kunnen zich (gratis) aanmelden voor de NOT via onze website. Klik daarvoor op het NOT-logo op de homepage.

omhoog

Uitreiking predicaat Excellente School

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kunnen vanaf 2012 in aanmerking komen voor het predicaat ‘Excellente School’. Het ministerie van OCW heeft hiervoor het programma ‘Excellente Scholen’ opgezet. Scholen die hun kwaliteit ‘ uitstekend op orde hebben’ kunnen meedingen naar het predicaat. Het is de bedoeling dat er ieder jaar een aantal predicaten worden uitgereikt.

In 2012 hebben 140 po- en vo-scholen zich aangemeld voor het predicaat. Een onafhankelijke jury, onder leiding van prof. dr. Fons van Wieringen, heeft inmiddels bepaald welke eerste scholen er in het kader van het programma het predicaat Excellente School ontvangen. Op 4 februari zal staatssecretaris Sander Dekker deze predicaten uitreiken in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Lees meer over programma Excellente Scholen.

omhoog

EDventure start project Scholen leren van elkaar

In het kader van het OCW-programma Excellente Scholen is EDventure door het ministerie gevraagd het leren van scholen onderling te faciliteren. Het project dat EDventure hiervoor heeft opgezet is vorig jaar gestart en heeft als titel Scholen leren van elkaar. Het doel van het project is het geven van erkenning aan excellente scholen en het bieden van een stimulans aan overige scholen om zich te verbeteren en mogelijk te groeien naar excellentie.

Eind vorig jaar zijn de eerste projectactiviteiten opgestart. Zo maakt de werkgroep Inhoud een praktische vertaalslag van de door het ministerie opgestelde criteria en indicatoren gericht op excellentie. De werkgroep ICT is bezig met het ontwikkelen van een digitale vindplaats voor informatie over excellente scholen. Voor excellente scholen wordt daarnaast een voucher ontwikkeld met verzilveringsopties als inspiratiediners, meet & greets en masterclasses.

omhoog

Onderwijsexpertise.nl: dé vindplaats voor onderwijsondersteuning

Op maandag 3 december lanceerde EDventure Onderwijsexpertise.nl, de online vindplaats voor hoogwaardige onderwijsondersteuning. EDventure wil met Onderwijsexpertise.nl de vindbaarheid van professionele onderwijsondersteuning verbeteren.

Via Onderwijsexpertise.nl kunnen scholen nu snel en gemakkelijk zoeken in het complete aanbod van alle bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus. Ook is een dagelijkse export van data naar de portal van School aan Zet gestart. Alle content uit de database Onderwijsexpertise wordt daardoor ook automatisch getoond op de portal van School aan Zet.
Bekijk hier het videopersbericht over Onderwijsexpertise.nl.

omhoog

Website Expertisepunten Ouderbetrokkenheid live vanaf 14 januari

Op maandag 14 januari vindt van 12.00 tot 18.00 uur de slotmanifestatie van het OCW-programma Ouders & School Samen plaats in het Bel Air Hotel in Den Haag. Tijdens deze manifestatie wil het ministerie belichten wat er in het afgelopen jaar in het kader van het programma geïnitieerd en ontwikkeld is. Een van deze initiatieven is de oprichting van Expertisepunten Ouderbetrokkenheid. Het ministerie heeft EDventure gevraagd het thema ouderbetrokkenheid via deze Expertisepunten verder op te pakken en duurzaam te borgen. Maar liefst 17 onderwijsadviesbureaus hebben, onder de vlag van EDventure, in 2012 een Expertisepunt opgericht en bieden landelijk dekkend, regionaal maatwerk aan ouders, scholen en gemeenten.

Tijdens de slotmanifestatie vindt de presentatie plaats van de website www.expertisepuntouderbetrokkenheid.nl, die dan live gaat. Wilt u meer weten over de Expertisepunten? Download via deze website dan de algemene informatiebrochure Ouderbetrokkenheid maakt verschil.

omhoog

Transitie Jeugdzorg

In oktober en november vorig jaar vonden de eerste bijeenkomsten rond Transitie Jeugdzorg plaats. Tijdens deze bijeenkomsten werden deelnemers ingelicht over de belangrijkste wijzigingen rond de stelselwijziging binnen de jeugdzorg: het overhevelen van taken van provincie naar gemeente (een logistieke operatie) en de transformatie waarbij het anders kijken naar en denken over zorgvragen centraal staat.

Op een van de bijeenkomsten over Transitie Jeugdzorg presenteerde EDventure een conceptversie van ‘de Position Paper’ en de Landkaart met een overzicht van thema’s. EDventure verkent hiermee de rol van de onderwijsadviesbranche bij de stelselwijziging. Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht (NOT) zal een officiële versie van de Position Paper en de Landkaart worden gepresenteerd in de stand van EDventure.

omhoog

Terugblik eerste Onderwijssummit

Op dinsdag 13 november organiseerde EDventure de eerste Onderwijssummit. De kennisconferentie voor leerkrachten/directies van po-scholen en professionals uit de onderwijsadviesbranche en wetenschap trok meer dan tweehonderd bezoekers. Met het organiseren van de Onderwijssummit legt EDventure een krachtige verbinding tussen kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering: van onderzoek tot in de klas.

Tijdens de plenaire opening van de summit werd de Didactief-bokaal uitgereikt voor het beste toegepaste onderzoek. Mariët van der Molen, van de Vrije Universiteit Amsterdam, ontving deze bokaal voor het VU-onderzoek gericht op de functie en trainbaarheid van het werkgeheugen.
Bekijk een foto-impressie van de Onderwijssummit 2012.

omhoog

EDventure en Cito organiseren de Dag van de adviseur

Vaak krijgen onderwijsadviseurs vragen over het gebruik van de toetsen van Cito, op leerlingniveau, maar ook op school- of bestuursniveau. Om ervoor te zorgen dat adviseurs op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen rond de Citotoetsen organiseren EDventure en Cito jaarlijks een bijeenkomst voor onderwijsadviseurs. De bijeenkomst dit jaar vond plaats op 3 december en had als thema Het Cito Volgsysteem in de praktijk.

omhoog

Samenwerking EDventure en VU: Druk in de klas

Sinds 2011 is EDventure betrokken bij het promotieonderzoek naar de effectiviteit van Druk in de Klas. Dit is een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, uitgevoerd door drs. Betty Veenman en onder supervisie van o.a. Jaap Oosterlaan. Druk in de klas is een leerkrachtmethode voor het ondersteunen van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas. De rol van EDventure binnen het onderzoek is vooral gericht op het werven van scholen en onderwijsadviesbureaus die hun medewerking willen verlenen aan het onderzoek. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een aanbod, gekoppeld aan de methode, dat door leden van EDventure kan worden uitgevoerd. Te denken valt aan een optioneel coachingstraject voor leerkrachten.
Lees meer over het onderzoek.

omhoog