Copy
9 juli 2014 | nummer 19
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

Branchebrede visie op schoolontwikkeling en professionalisering

Recentelijk is vanuit de ledengroep van EDventure de vraag gekomen naar een geactualiseerde en breed gedragen visie op integrale onderwijsadvisering. Het gaat hier om een visie van waaruit onderwijsadviesbureaus op een herkenbare wijze kunnen bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs, en inzichtelijk maken wat hun dienstverlening in dat kader karakteriseert.
 
Een visie op integrale onderwijsadvisering helpt de branche scherp te formuleren wat de onderwijsadviesbureaus bindt en draagt bij aan het zich onderscheidend profileren en positioneren in de markt. Tevens biedt het uitgangspunten voor de lobby bij belangrijke stakeholders en als kader voor het verkennen van nieuwe markten.
EDventure heeft in samenwerking met een afvaardiging van leden een conceptvisie opgesteld. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van EDventure in juni is deze visie gepresenteerd en besproken. De visie werd positief ontvangen door de leden.

omhoog

Ouderbetrokkenheid neemt grote vlucht

Eind juni liep het OCW-programma 'Ouders en School Samen' ten einde. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid hiervan werd teruggeblikt op de vele initiatieven rondom ouderbetrokkenheid van de afgelopen tijd. Hierbij ging speciale dank uit naar de ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid, onder de vlag van EDventure, voor hun bijdrage in de regionale aanpak ouderbetrokkenheid. 

EDventure en de ExpertisePunten zullen zich in 2015 blijvend inspannen om goed partnerschap tussen scholen en ouders te bevorderen. Ook de Facebook-pagina van het OCW-programma blijft in de lucht dankzij de ExpertisePunten!

omhoog

Veel bezoekers voor Onderwijsdatabank

De Onderwijsdatabank van EDventure trekt steeds meer bezoekers. In mei raadpleegden ruim 18.000 bezoekers deze online databank met een schat aan actuele educatieve informatie. Dankzij een eerdere koppeling met de portal Onderwijsexpertise.nl kan vanuit de Onderwijsdatabank ook rechtstreeks onderwijsadvies worden ingewonnen of een expert worden geraadpleegd. Sinds kort verwijst ook de overheidssite www.delerarenagenda.nl naar Onderwijsexpertise.nl en Onderwijsdatabank.nl.

Bekijk ‘Onderwijsexpertise’ via de smartphone en tablet met de app ‘Onderwijsexpertise’. Deze app is gratis te downloaden vanaf de Appstore en Googleplay.
 

omhoog

Voortgangsrapportage OCW voor Lerarenagenda

Het ministerie van OCW brengt binnenkort een eerste voortgangsrapportage Lerarenagenda uit aan de Tweede Kamer. EDventure heeft het ministerie een overzicht gegeven van de activiteiten in de onderwijsadviesbranche die bijdragen aan de realisatie van de ambities tot 2020.

Eerder organiseerde EDventure in samenwerking met het ministerie een bijeenkomst waarbij adviseurs presentaties gaven van relevante dienstverlening. Tevens heeft EDventure de verbinding tussen de digitale platforms delerarenagenda.nl en Onderwijsdatabank.nl/Onderwijsexpertise.nl onder de aandacht gebracht van het ministerie. Dankzij deze koppeling zijn relevante, actuele onderwijsbronnen gekoppeld aan de ambities van de Lerarenagenda. Ook adviseurs en aanbod van EDventure-leden dat aansluit op de doelen van de Lerarenagenda komen daarbij in beeld.

omhoog

Traject Excellente Scholen 2014 van start gegaan

In juni hebben de kandidaat-excellente scholen die zich aangemeld hebben voor de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014, een presentatie gehouden voor de jury. Het gaat hier om scholen die zich nog niet eerder voor het predicaat hadden aangemeld. In de zomerperiode maakt de jury uit alle aangemelde scholen een selectie van scholen die zij kansrijk acht. Een delegatie van de jury zal deze scholen in september bezoeken. In januari 2015 volgt de uitreiking van het Predicaat Excellente School 2014 door staatssecretaris Dekker.

De (kandidaat-)excellente scholen die meededen aan het traject Excellente Scholen 2013 krijgen dit najaar de unieke mogelijkheid een masterclass te bezoeken van de gerenommeerde, Nieuw-Zeelandse professor John Hattie. Hattie bezoekt ons land voor het congres ‘Visible Learning’ dat onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO, RPCZ en Onderwijsadvies gezamenlijk organiseren.
Lees meer over het programma Excellente Scholen.

omhoog

KlasseContact: aandacht voor chronisch en ernstig zieke leerlingen

Dankzij het gebruik van de KPN Klasgenoot en begeleid door consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) hebben ook dit jaar langdurig zieke leerlingen aan de landelijke eindexamens kunnen deelnemen. Dertien leerlingen deden met behulp van KlasseContact mee aan de eindexamens vmbo, havo en vwo.

In juni bezochten twaalf langdurig zieke leerlingen samen met hun klasgenoten (in totaal twaalf klassen PO- en VO-leerlingen) het Rijksmuseum in Amsterdam. De bezoeken werden georganiseerd in het kader van KlasseContact.
KlasseContact is het gezamenlijke project van EDventure en het KPN Mooiste Contactfonds dat chronisch en ernstig zieke leerlingen door middel van een digitale aansluiting contact laat maken met hun klas.
Lees meer over KlasseContact.

omhoog

Prettige vakantie!

Dit is de laatste EDventure-nieuwsbrief voor de vakantie. Wij wensen u voor de komende tijd een prettige en ontspannen zomerperiode! Vanaf de tweede helft van augustus sturen we u de nieuwsbrief zoals gebruikelijk weer om de zes weken.

omhoog