Copy
24 mei 2016 | nummer 29
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure op jaarlijks congres PO-Raad

Op vrijdag 10 juni vindt het jaarlijkse PO-Raad congres plaats in Congrescentrum Papendal bij Arnhem. Het thema dit jaar is ‘Kennis voor morgen’. Deelnemers vanuit de hele PO-sector ontvangen op deze dag informatie over vragen als: Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En, wat moeten wij daarom nú weten en kunnen?

EDventure is op dit congres vertegenwoordigd met een eigen stand waarbij de focus ligt op de vernieuwde website OnderwijsExpertise.nl. Op deze website is het complete aanbod van de bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus te vinden én een overzicht van de experts werkzaam voor deze bureaus. Ook de digitale leeromgeving Acadin voor talentvolle leerlingen is met een eigen stand en materialen op het congres aanwezig. Wij ontvangen u graag in beide informatiestands!

omhoog

PO-Raad en EDventure organiseren geslaagde onderwijsconferentie

Op woensdag 23 maart vond ‘Lunteren in één dag’ plaats, dit jaar georganiseerd door PO-Raad en EDventure. Een brede delegatie uit het onderwijsveld heeft op de dag, geïnspireerd door de keynote-sprekers én inhoudelijke sessies, uitgewisseld hoe zij gezamenlijk de kwaliteit van hun onderwijspraktijk nog verder kunnen verbeteren.

Ook onderwijsadviesbureaus, als partner van het onderwijs, konden in de gesprekken over kwaliteitsverbetering hun steentje bijdragen. Uit de gesprekken bleek dat het thema van de dag volop leeft bij de aanwezigen. Het eindrapport van Onderwijs2032 is daarbij voor velen een extra stimulans bij het inzetten van verbeteringen.
Op de foto v.l.n.r. Fons Dingelstad (OCW), Job Christians (dagvoorzitter), Annemarie Kaptein (EDventure), Rinda den Besten (PO-Raad).

omhoog

Adviseurs onderwijsadviesbranche begeleiden implementatie DTT

In het tweede jaar van de pilot DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) zijn in februari de eerste toetsen afgenomen. Voor het eerst krijgen leerling en docent met deze toets een diagnose of de leerling vakvaardigheden ‘op, boven of onder’ niveau beheerst bij Nederlands, Engels en/of wiskunde.

EDventure en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hebben 24 adviseurs uit de onderwijsadviesbranche geworven en geselecteerd om scholen vanaf dit voorjaar te begeleiden bij de implementatie van de toets. Bij deze begeleiding onderzoeken de DTT-adviseurs, met docenten en schoolleiders, de beste koppeling tussen de DTT-rapportages en de daarbij passende werkvormen om leerlingen te stimuleren in hun leren.
Kijk op www.pilotdtt.nl voor uitgebreide informatie over de DTT.

omhoog

Onderwijsexpertise.nl 2.0

De Funda van het onderwijs, Onderwijsexpertise.nl, is zowel inhoudelijk als qua vormgeving verbeterd. De startpagina heeft een nieuwe lay-out en er zijn diverse functies toegevoegd. Zo is het onder andere mogelijk om favorieten op te slaan, te bewaren en te printen. Daarnaast kan aanbod gedeeld worden via social media. Ook is de huidige categorielijst geactualiseerd met nieuwe onderwijstermen (o.a. Akkoord PO-raad en VO-raad, SAZ, Onderwijs 2032).

Op Onderwijsexpertise.nl staat het complete aanbod van de bij EDventure aangesloten onderwijsadviesbureaus en een overzicht van de experts werkzaam voor de bureaus. De portal is ook als gratis app voor de iphone of android telefoon beschikbaar.

omhoog

Consulenten OZL bijeen voor kennisuitwisseling KlasseContact

Consulenten OZL die zich bezighouden met KlasseContact kwamen op 17 maart bijeen in Utrecht voor een uitwisseling over het project. Tijdens de bijeenkomst, gezamenlijk georganiseerd door EDventure en KPN Mooiste Contact Fonds, werden consulenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond KlasseContact. Dit jaar is er een streefaantal gesteld van 600 nieuwe KlasseContact-plaatsingen. Wanneer dit aantal wordt gehaald, zal KlasseContact in totaal ongeveer 1000 ernstig en chronisch zieke kinderen onderwijsondersteuning bieden met behulp van de KPN Klasgenoot.

KlasseContact is een initiatief van EDventure en KPN Mooiste Contactfonds om chronisch en ernstig zieke leerlingen een digitale verbinding te geven, vanuit thuis of het ziekenhuis, met hun klas. Hierdoor kunnen zij dagelijks hun lessen volgen en blijven ze in contact met hun klasgenoten.

omhoog

Berenschot en EDventure-leden bieden ondersteuning bij functiemix

OCW en sociale partners (PO-Raad, AVS en onderwijsvakbonden) hebben in maart afspraken gemaakt over het professionaliseren van het personeelsbeleid in het PO via de functiemix. Op verzoek van het ministerie van OCW organiseert organisatieadviesbureau Berenschot regionale ondersteuning voor schoolbesturen hierbij. Voor het organiseren van de regionale bijeenkomsten en het traject erna (de invoering van de functiemix) werkt Berenschot samen met leden van EDventure.

Tijdens de bijeenkomsten zal met de werkmethode Alliantiefabriek worden getracht vraag en aanbod van schoolbesturen op het gebied van professionalisering bij elkaar te brengen. De eerste bijeenkomst in 2016 vindt plaats op 28 september in het noorden van Nederland.

omhoog

Landelijke bijeenkomst over vernieuwd Acadin goed bezocht

Acadin is de digitale leeromgeving met verrijkingsmateriaal voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen in het po, ontwikkeld door OCW en inmiddels overgenomen door een consortium van twaalf onderwijsadviesbureaus, leden van EDventure, onder de vlag van EDventure. Zij vernieuwen momenteel gezamenlijk de inhoud en de technische omgeving van Acadin. Dit schooljaar zijn er meer dan tweehonderd nieuwe opdrachten voor talentvolle leerlingen in de leeromgeving opgenomen. Daarnaast wordt de technische omgeving zo gemoderniseerd dat deze ook geschikt wordt voor het gebruik op een tablet.

Op 20 april kwamen ruim honderd medewerkers van scholen met een Acadin-abonnement voor het eerst bijeen op een landelijke Acadin-bijeenkomst. Op de bijeenkomst ontvingen de aanwezigen actuele informatie over de leeromgeving en verzorgde prof. dr. Tessa Kieboom, autoriteit op het gebied van onderzoek naar hoogbegaafdheid, een lezing.
Bekijk de terugblik op de Acadin-bijeenkomst.

omhoog

EDventure en OCW organiseren bijeenkomsten voor regelluwe scholen

Op 18 en 23 mei kwamen de scholen die meedoen aan het OCW experiment Regelluwe scholen bij elkaar om de plannen en voortgang van het experiment met elkaar te bespreken. EDventure is nauw betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en zal samen met consortiumpartners Oberon en het Kohnstamm Instituut zorgdragen voor de monitoring van het experiment Regelluwe scholen.
 
Het experiment Regelluwe scholen is een initiatief van staatssecretaris Dekker van OCW. In dit experiment mogen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente scholen) afwijken van bepaalde wet- en regelgeving. Met het experiment wordt onderzocht of het afwijken van wet- en regelgeving leidt tot betere kwaliteit of grotere doelmatigheid van het onderwijs. Ook kan de uitkomst zijn dat bepaalde ruimte definitief beschikbaar komt voor alle scholen.
Lees meer over de achtergronden van het experiment op www.regelluwescholen.nl.

omhoog

Podcasts en TED-talks in EDventure Onderwijsdatabank

In de EDventure Onderwijsdatabank, hét (online) informatiesysteem voor het onderwijs, worden sinds kort ook podcasts opgenomen. Een podcast is een geluidsopname die online beluisterd kan worden. Zo staan er nu podcasts van Kennisnet over onderwijs en ICT in de databank en zullen binnenkort ook podcasts en video’s van TED-talks over onderwijs te raadplegen zijn. TED-Talks (ooit gestart in Amerika en nu ook Nederland) zijn presentaties van mensen over een bijzonder idee, verhaal of onderzoek. De presentaties zijn online beschikbaar en omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals de rol van de leraar, hoe leren we, en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing.

In de EDventure Onderwijsdatabank staat sinds kort ook informatie over de onderzoeken die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft geïnitieerd. Met deze toevoeging onderstrepen we het belang van de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk van het onderwijs. De onderzoeken zijn samengebracht in één dossier. In dit dossier staan ook de antwoorden op de vragen die via het online-loket van het NRO (de Kennisrotonde) zijn binnengekomen.
Beluister de podcasts en bekijk de NRO-bijdragen op de Onderwijsdatabank.

omhoog

Nieuw lid EDventure Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

EDventure is verheugd Psychologische Dienstverlening IJsselgroep als nieuw lid te mogen verwelkomen.
Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt zich op kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Het is een deskundig en klantgericht collectief van gezondheidszorgpsychologen die B.I.G. geregistreerd zijn, orthopedagogen en psychodiagnostisch medewerkers. Naast kortdurende behandeling (individueel of in een klein groepje) van gedragsproblemen en emotionele problemen, biedt PDIJ psychodiagnostisch onderzoek naar en hulp bij gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen.

omhoog