Copy
13 december 2013 | nummer 15
Edventure EDventure nieuws
Inhoudsopgave

EDventure in debat met OCW

Op 12 december was EDventure de centrale gast bij het PO-debat op het ministerie van OCW. EDventure en OCW delen de ambitie om te komen tot kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Tijdens de presentatie die EDventure-directeur Annemarie Kaptein en Ingrid La Haye, senior manager HCO, op 12 december verzorgden, ging het onder andere over de vraag hoe de onderwijsadviesbureaus aan deze ambitie kunnen bijdragen en welke rol EDventure hierin heeft.

De presentatie van EDventure op de bijeenkomst had een interactief karakter en nodigde de ambtenaren uit tot een debat over het stimuleren van een ambitieuze leercultuur op basisscholen. Lees hieronder meer over het plan ‘Talent naar de Top’ dat EDventure namens de branche heeft geschreven voor het ministerie.

omhoog

Talent naar de Top - over het stimuleren van talent in het po en vo

‘Goed onderwijs is gebaat bij een ambitieuze cultuur waarin prestaties worden gestimuleerd, gewaardeerd en beloond.' De meest talentvolle leerlingen krijgen te weinig aandacht, aldus staatssecretaris Sander Dekker. Begin september stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer met daarin zijn visie op het stimuleren van toptalent in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Staatssecretaris Dekker wil in maart 2014 een plan van aanpak presenteren voor het stimuleren van toptalenten in onze maatschappij. EDventure is door het ministerie van OCW gevraagd mee te denken over de plannen van de staatssecretaris. Na in gesprek te zijn gegaan met specialisten (hoog)begaafdheid van OBD Noordwest en OnderwijsAdvies (Gouda) heeft EDventure namens de branche het actieplan ‘Talent naar de Top’ aangeboden aan het ministerie.

omhoog

Uitreiking predicaat Excellente School 2013

Op maandagmiddag 13 januari zal staatssecretaris Sander Dekker voor de tweede maal de predicaten Excellente School uitreiken. Een onafhankelijke jury, onder leiding van prof. dr. Fons van Wieringen, draagt de scholen voor. De uitreiking is onderdeel van het OCW-programma Excellente Scholen.
De uitreiking wordt gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van OCW, DUO en EDventure.

Onder de aanmeldingen voor het predicaat Excellente School 2013 bevinden zich voor het eerst ook scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze maand hebben alle deelnemende scholen een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de feestelijke uitreiking in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Lees meer over de activiteiten van het door EDventure gecoördineerde traject Scholen leren van elkaar in de nieuwsbrief Excellente Scholen - Leer van elkaar.

omhoog

KlasseContact-project versterkt met KPN-Klasgenoot

Eind november is de dertigste KPN-Klasgenoot geplaatst op de school van een ernstig zieke leerling. Vanaf 1 oktober versterken deze communicatiesets het project KlasseContact. Met het opschalingsproces KlasseContact 2.0, dat KPN Mooiste Contactfonds en EDventure hebben ingezet, wordt beoogd om in 2014 meer dan vijfhonderd leerlingen een KlasseContact-aansluiting te geven. Op dit moment ligt dit aantal op tweehonderd aansluitingen per jaar.

De KPN-Klasgenoot zal steeds vaker op scholen in Nederland te zien zijn. Met een laptop thuis of in het ziekenhuis kan een zieke leerling via dit systeem contact maken met klasgenoten en docenten op school. Hierdoor is het mogelijk dat (chronisch) zieke leerlingen toch onderwijs kunnen volgen en contact kunnen houden met hun mede-leerlingen.
Nadere informatie over KlasseContact is te vinden op de website www.kpnklassecontact.nl.

omhoog

Cito en EDventure samen sterk voor opbrengstgericht onderwijs

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor onderwijsadviseurs, die EDventure en Cito dit jaar in november organiseerden, presenteerde Cito haar nieuwe producten. Een van deze producten is de cursus Schoolzelfevaluatie met het Computerprogramma LOVS, die Cito in samenwerking met EDventure ontwikkelde.

De cursus Schoolzelfevaluatie wordt zowel door Cito als door leden van EDventure verzorgd. Onderwijsadviesbureaus die de cursus verzorgen zijn BCO Onderwijsadvies, Cedin, Centraal Nederland, HCO, Marant, OnderwijsAdvies en Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland.
Bekijk de Cito/EDventure-cursusbrochure.

omhoog

ONL lanceert tweede game app voor kinderen met dyslexie

Na Pelle puzzelt volgt Pelle flitst als tweede app van ONL. De app zal in de week voor de kerst verschijnen. Kern van de app is het oefenen met woordrijen door middel van flitsen. Ook deze app is een game en zal kinderen met dyslexie op een leuke manier verder kunnen helpen.
 
De game-apps van ONL zijn voor kinderen van acht tot elf jaar en zijn gratis te downloaden in de Appstore en op Google Play. Pelle puzzelt en Pelle flitst zijn de eerste game-apps die ONL uitbrengt in een reeks van recreatieve game-apps over taal en rekenen.
Lees meer over Pelle flitst.

omhoog

Vacatures EDventure: financieel medewerker en beleidsmedewerker

EDventure heeft op dit moment twee vacatures openstaan. De eerste vacature betreft de functie van beleidsadviseur/projectleider transitie jeugdzorg & passend onderwijs (36 uur). De beleidsadviseur/projectleider fungeert als belangrijke schakel tussen de bij de projecten betrokken partijen en draagt zorg voor een doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan betrokken partijen. De functie is een combinatie van taken en verantwoordelijkheden van de functies beleidsadviseur en projectleider (50/50%).
 
Daarnaast is EDventure op zoek naar een financieel medewerker (36 uur). De financieel medewerker is verantwoordelijk voor het registreren en beschikbaar stellen van financiële informatie ten behoeve van de directie en projectmanagement en het bewaken en controleren van de grootboekadministraties en het uitvoeren van de projectadministraties.
Geïnteresseerden kunnen een CV en motivatie sturen naar Annemarie Kaptein, directeur EDventure.
Kijk voor de uitgebreide functiebeschrijving op de website van EDventure.

omhoog

Tot in het nieuwe jaar!

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. We hopen u ook in het nieuwe jaar via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden van het laatste EDventure nieuws.

Voor nu wensen wij u alvast fijne feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar. Tot in 2014!

omhoog