Copy
Nyhedsbrev fra Netværk for Bindingsværk
Ser mailen forkert ud?
Se den i en browser
Nyhedsbrev  | 24. december 2016

Opfølgning på netværksmøde i Den Gamle By 

Torsdag den 15. december var der netværksmøde i Netværk for Bindingsværk i Den Gamle By i Aarhus.

Herunder er der et kort resume fra dagen

Den Nordiske Træby

Første punkt på mødet var 'siden sidst', hvor Søren Hossy og Per Godfredsen fra netværkets initiativgruppe fortalte om resultatet af Træby konferencen i Trondhjem i september. Konferencen endte med en beslutning om at oprette foreningen Den Nordiske Træby, hvis formål er at styrke træbyerne som kulturarv, hverdagsmiljø og turistmål.

Netværk for Bindingsværk er det nationale træhusnetværk i Danmark og dermed en del af foreningen Den Nordiske Træby.

Anette Gori om turisme i Ribe

Som punkt nummer to fortalte arkitekt Anette Gori fra Esbjerg Kommune om arbejdet med at bevare Ribe by. Hun lagde vægt på, at der hele tiden er tæt samarbejde og god dialog mellem kommunen og bygningsejerne. Kommunen har udarbejdet informationsmateriale til borgerne og fra deres hjemmeside, herfra kan man også downloade vejledninger og eksempelsamlinger (nederst til højre). Der kan også søges tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Byfond.

Det er en del af Ribes identitet, at bygningerne opleves autentiske ned til mindste detalje. Selv kommunalpolitikerne er bevidste om, at man kan tjene penge på at passe på kulturarven her. Pointen er, at tilflyttere og turister kommer, fordi det er en troværdig oplevelse at være i Ribe.

Anette Gori opfordrer til, at man husker at fejre færdiggørelsen af sine projekter. På den måde får man glade borgere og ditto politikere, når der skal klippes snore og drikkes bobler. Her er så også en god anledning til at fortælle om det bevaringsarbejde, der udføres.

Publikationerne Vores fælles skatkammer og Værdiskabende udvikling af kulturmiljøer blev udleveret til mødedeltagerne.

Anders Vestergaard om forebyggelse af brand

Master i brandsikkerhed Anders Vestergaard fra tegnestuen Kullegaard fortalte om brandforebyggelse.

Ved forebyggelse af brand skal man være opmærksom på, hvordan overfladen reagerer på ilden, hvornår bæreevnerne forringes og hvordan ilden kan vandre.

Aktiv brandbekæmpelse som sprinklersystemer, der går i gang, når ilden har fat, kan hjælpe med at slukke en brand. Men har man glemt at lave passiv brandsikring, som sektionsopdeling af bygningen, kan ilden vandre i ventilationskanaler på lofterne, uden sprinklersystemerne har mulighed for at slukke branden. Anders Vestergaard har været med at udarbejde en række Byg-Erfa blade om brandsikkerhed.

Til slut opfordrede Anders Vestergaard til, at man er meget opmærksom på at få indtænkt brandbekæmpelse, når bygninger gennemgår renovering og ombygning. Se alle hans billeder her og læs mere om Kullegaards projekter her. Har du spørgsmål til indlægget kan du få kontaktinformationer til Anders Vestergaard her.

Søren Vadstrup om rundlings-landsbyerne i det østlige Niedersachsen

Søren Vadstrup fortalte om sin tur til rundlings-landsbyerne i Niedersachsen. Her er kræfter i gang for at få 19 af de særegne hesteskoformede landsbyer på UNESCO's verdensarvsliste

Søren var med i en international gruppe, udpeget af ICOMOS, der skulle vurdere landsbyernes chance for at komme på verdensarvslisten. Placeringen tæt op ad den daværende østtyske grænse har gjort, at området blev forbigået, da man udbyggede Vesttyskland med industri og motorveje efter krigen. Landsbyerne sov tornerosesøvn i mange år, men er nu delvis befolket af nye og aktive beboere fra ’den kreative klasse’, der flyttede dertil og kæmpede for området, da det i 1980’erne blev brugt til  opbevaring af atomaffald. Få en oversigt over landsbyerne her og læs mere om rundlings-landsbyerne her.

Rundvisning i Den Gamle By

Efter frokost var der rundvisning i Den Gamle By, hvor deltagerne så museets træbygninger og hørte om, hvordan de arbejder med levende formidling af bygningskulturen.

Det var tydeligt, at bindingsværksbygninger altid har været en bygningstype, der løbende har udviklet sig. Eksempelvis har Den Gamle By lavet bygningsarkæologiske undersøgelser på Borgmestergården der viste, at en af indervæggene tidligere har været en ydervæg. Så selv om bygningen har været flyttet og er godt registreret i den sammenhæng, havde den flere historier at fortælle.

Bulladen fortæller om vind og vejr. Her kan man nemlig aflæse luftfugtigheden i hvor stor sprækken mellem overliggeren og den øverste planke er.

Samling

Til slut opridsede Søren Vadstrup, at  Netværk for Bindingsværk vil have 3 fokusområder de næste 3 år:

1. Udvikle forskningsbaseret viden (Almen Teknisk Fælleseje) om den mest hensigtsmæssige vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning/modernisering af ældre bindingsværksbygninger.

2. Efteruddanne håndværkere, arkitekter og andre til at kunne udføre dette arbejde på en korrekt måde.

3. Øge den generelle viden, samt bevidstheden og stoltheden hos husejerne og i kommunerne for denne bygningskulturelle juvel i vore byer, landsbyer og ude i landskabet. Bl.a. via publikationer, presse, internetmaterialer og faglige artikler.
Arkitektskolen i København vil herudover arbejde med nybyggeri af træ og bindingsværk, der kan indpasses i de historiske bindingsværks/træbymiljøer i Danmark.

Hjælp os med at gøre netværksmøderne bedre.

Vi arbejder hele tiden på at gøre vores netværksmøder bedre. Derfor har vi brug for dine input.

Vi bliver glade hvis du bruger to minutter på at evaluere netværksmødet ved at klikke  herunder.

GIV OS RIS, ROS OG IDÈER HER - TAK FOR HJÆLPEN

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap 100 lokalforeninger, dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå bygningsfredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og afholder årligt en række møder, udflugter og arrangementer. Læs mere her.
Facebook
Twitter
Instagram

Bliv medlem | Find lokalforening | Videresend denne mail

© 2016 Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.


Skriv til os på denne adresse:
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Borgergade 111
Kbh K 1300
Denmark

Add us to your address book
 

Frameld nyheder fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur    Opdater din profil 

Email Marketing Powered by Mailchimp