Copy
Pressemeddelelse fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Pressemeddelelse | 12. maj 2015

Anne Midtgaard Jønsson fra Odder er blevet valgt ind i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bestyrelse


Lørdag den 9. maj ved generalforsamlingen på Lyngby Rådhus blev Anne Midtgaard Jønsson valgt ind i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bestyrelse som suppleant.
Anne har flere års erfaring som bestyrelsesmedlem i Odderegnes Forening for Bygnings- og Landskabskultur, samtidig arbejder hun i sit professionelle liv for Hverringe Centrum for Restaurering.

’Jeg er rigtig glad for at få muligheden for at være med til at styrke bygnings- og landskabskultursagen på landsplan. Lokalt har vi en masse erfaringer, som jeg kan tage med videre til Landsforeningen. Mit fokus vil være at få Landsforeningen og medlemsforeningerne til at blive endnu bedre til at bruge hinandens kompetencer. Vi skal huske, at samarbejde og dialog gør, at vi er stærkere, end hvis vi hver især skal ”opfinde den dybe tallerken”. Det vil styrke sagen på mange måder at få knyttet alle aktive endnu tættere sammen. Med et tæt samarbejde vil der også være flere ressourcer til bl.a. at gå i dialog med kommunerne og andre med stor indflydelse på den byggede kulturarv. Med min erhvervserfaring og min interesse for formidling i bagagen vil jeg gerne være med til at arbejde for, at bygnings- og landskabskulturen bliver en del af pensum i folkeskolen. Ved at fange de unges interesse i en tidlig alder øger vi muligheden for, at bygnings- og landskabskulturen bliver en folkesag.’ siger Anne Midtgaard Jønsson.

Hun fortsætter: ’Bygnings- og landskabskulturen er vigtig, fordi den er allerstedsnærværende. Som helt almindeligt menneske ser du den mange gange i løbet af en dag. Hvis du tænker på turistbrochurernes flotte fotos, er det altid den lokale bygnings- og landskabskultur, der anvendes i markedsføringen. Paradoksalt nok er rigtig mange af disse steder i Danmark truet. Derfor er vi også rigtigt glade for, at Odder Kommune  i den seneste kommuneplan har udpeget 40 kulturmiljøer som bevaringsværdige. Vi mener selvfølgelig, at det kan være med til at politikerne, erhvervslivet og borgerne får endnu mere forståelse for de mange steder, vi har her i kommunen. Steder som ikke bare er flotte fotos, men som betyder noget i kraft af den historie de fortæller. Det giver en merværdi at have levende historie, der fastsætter den helt unikke baggrund som findes – ikke kun i Odder Kommune, men i hele landet.

Det er kommunerne der varetager opgaven med beskyttelse af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Dette gøres oftest ved, at der for et givet område laves en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Lokalplanen kan udpege enkelte bygninger som bevaringsværdige og der kan være bestemmelser om, hvordan bygningerne inden for lokaleplanens område må se ud.

Anne Midtgaard Jønsson siger: ’Lokalplaner er et rigtigt interessant værktøj til at sikre bygningskulturelle værdier,  og så kan de være med at til fremme vækst og økonomiske værdier i de enkelte kommuner. Realdania har netop fået lavet en analyse der viser, at fx huspriserne i Lønstrup ved Hjørring stort set er fordoblet siden man fik en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Det viser helt klart, at bygningskultur er noget der på alle måder, kan betale sig at værne om’
 
For yderligere oplysninger kontakt Landsforeningens sekretariat på 70 22 12 99 el. nanna.uhrbrand@byogland.dk
Eller Anne Jønsson på 50 53 95 04 el. randlevgamleskole@gmail.com  

Foto af Anne Jønsson.

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er grundlagt i 1966 og samler personlige medlemmer og mere end 100 lokale bevaringsforeninger i hele Danmark. Vi har en række fagudvalg, der vejleder bestyrelsen og rådgiver medlemmerne i sager inden for fredning og bevaring, have- og landskabskultur, planlægning samt nyere tids arkitektur. Vi har ret til at foreslå bygningsfredningssager direkte for Kulturstyrelsens rådgivende organ Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land fire gange årligt, og afholder årligt en række medlemsmøder med foredrag og diskussion om aktuelle emner.
 
Pressekontakt: Nanna Uhrbrand, tlf. 70 22 12 99, nanna.uhrbrand@byogland.dk
Copyright © 2015 Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp