Copy
Remissvar

NYHETSBREV FRÅN NORRBOTNIABANAN
Se nyhetsbrevet i din webbläsare
 

Tack allihopa för en strålande insats!


- Det är fantastiskt att veta att tusentals personer har engagerat sig för Norrbotniabanan genom kampanjen på Facebook, säger Lorents Burman. Nu hoppas vi att engagemanget blir lika stort under valåret 2018 då vi alla måste ställa krav på politiken om att stötta bygget av banan mellan Umeå och Luleå. 

Det är roligt att jobba när det går bra. Under våren startade Norrbotniabanan en kampanj på Facebook där det var möjligt att boka fiktiva gods- och personresor, detta som ett sätt att visa sitt stöd för bygget av banan. Syftet var att förstärka det remissvar som skulle skickas in under hösten till regeringen. Det är sällan som allmänheten involveras direkt i ett remissvar, men vi känner att stödet från  allmänheten är så stort och viktigt att vi vill delge regeringen det.

På bara några dagar kom vi upp i över 3 000 bokningar och till sist hade 10 768 personer bokat någon, eller några, resor på Norrbotniabanan! Att inkludera bokningarna till remissvaret har på ett tydligt sätt förstärkt budskapet och det sticker verkligen ut positivt.Lorents Burman, ordförande Norrbotniabanegruppen samt antalet bokade resor på byggnorrbotniabanan.nu

Nu ska samtliga inkomna remissvar behandlas av regeringen. Till våren fattar de beslut om transportplanens slutgiltiga utformning. Av de 278 remissvar som publicerats på regeringens webbsida ställer sig ett flertal direkt positiva till bygget av Norrbotniabanan. Svensk turism skriver bland annat att det är viktigt för besöksnäringen att Norrbotniabanan byggs klar ända upp till Luleå, och Resenärsforum konstaterar att endast en etapp av Norrbotniabanan finns med och att satsningarna behöver öka, i jämförelse med Trafikverkets förslag, för att utveckla järnvägen.

Bland svaren finns också Ofotbanealliansen som består av ett  20-tal företag och organisationer (varav de flesta i Norge, övriga i Sverige och Finland) som också ställer sig positiva till bygget av Norrbotniabanan. Genomgående av de som sagt något om Norrbotniabanan är att man vill att byggstarten mellan Dåva och Skellefteå tidigareläggs. Hela vårt remissvar ligger på Norrbotniabanans webbsida (pdf) och en lättversion finns publicerad på Norrbotniabanans facebooksida.


Trafikverket planerar byggstart under 2018
Järnvägsplanerna mellan Umeå och Dåva är klara och har lämnats in för så kallad fastställelse. När de är godkända kan projektet avancera mot byggstart.

Linjestudier pågår längs hela 
sträckan upp till Skellefteå och samråd kommer att hållas under våren.

Du kan följa Trafikverkets planeringsarbete på www.trafikverket.se sök på Norrbotniabanan. 

 


God jul och gott nytt 2018!
Norrbotniabanans tid är nu, låt rälsarna gnistra och glimma. Fylla varenda plats i vagn, både vid hel- och halvtimma.

TRV har fört sin hand genom skägg och hår, gnuggat huvud och hätta. Lämnat transportplanen till i vår, då regeringen tar beslut kring detta.

Projektet fortgår enligt plan, snön lyser vit på fur och gran, Barnen i stugorna sover så trygga, för deras skull låt oss nu bygga! 

 

Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten. Samt näringslivet Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS och LKAB.

Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att:
- Ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform.
- Tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet.

 
Copyright © 2017 Norrbotniabanegruppen, All rights reserved. 
Avsluta prenumeration    Uppdatera prenumerationsuppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp