Copy
'Beladen oorlogserfgoed; Post 65; erfgoedparticipatie
De Erfgoedstem
 

7 mei 2020
 
 


Beste <<Voornaam>>,

Dit jaar herdenken we 75 jaar vrijheid. Toch blijft oorlogserfgoed tot op de dag van vandaag en beladen onderwerp. Want wat doen we ermee? Verdient nazi-erfgoed instandhouding? Sandra Smets beschrijft in haar artikel in het NRC creatieve voorbeelden van omgang met beladen erfgoed. Amsterdam pakt deze kwestie aan met een virtuele wandeling langs plekken die een belangrijke rol speelden in de Tweede Wereldoorlog.
 

UITGELICHT

Minister Van Engelshoven formuleert aanvullend beleid voor vier erfgoedthema's

1 mei 2020 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 28 april heeft Minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer aanvullend beleid gepresenteerd voor de erfgoedthema's archeologie, militair erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965 (Post 65). De voornemens in de brief zijn gebaseerd op vier verkenningen over deze thema’s die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het erfgoedveld in 2019 heeft uitgevoerd.


NIEUWS DEZE WEEK

Provincie Utrecht presenteert nieuw beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 'Voor Jong & Altijd'

28 april 2020 - Provincie Utrecht

Met het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma 'Voor Jong & Altijd' geeft provincie Utrecht de komende vier jaar richting aan de cultuursector, omdat dit noodzakelijk is voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Nieuwe accenten worden gelegd op herbestemming met maatschappelijke functie, verduurzaming en educatie.

Marlo Reeders nieuwe directeur Nationale Monumentenorganisatie

6 mei 2020 - Persbericht Nederland Monumentenland

Het bestuur van de Nationale Monumentenorganisatie heeft per 1 april Marlo Reeders benoemd tot directeur. Reeders is sinds 2018 directeur van Stichting Nederland Monumentenland en zal beide functies combineren.

Van Engelshoven: Bescherm erfgoed door het vertellen van verhalen

6 mei 2020 - Bericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De minister wil meer aandacht voor participatie en bescherming van erfgoed door betekenisgeving. Deze benadering staat in relatie met de wens van de minister om Nederland het Verdrag van Faro te laten ratificeren.


Molenbezoek wordt coronaproof door QR-code

6 mei 2020 - Bericht Vereniging De Hollandsche Molen

Hoe kun je tijdens de coronacrisis toch relevant blijven voor bezoekers? Een oplossing is het werken met QR-codes. Stichting Overijsselse Molens heeft dit in 2019 geïntroduceerd en de resultaten van deze praktijkcase zijn positief.

Van Engelshoven wil pilot-project Post 65-erfgoed

6 mei 2020 - Bericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

"Samenwerking met gemeenten en provincies is van bijzonder belang, zeker met de Omgevingswet. In dat kader wordt een pilot-project opgezet om te onderzoeken hoe Post 65-erfgoed op lokaal niveau geanalyseerd en gewaardeerd kan worden."


Prachtige oude stad Nijmegen komt tot leven op YouTube

15 april 2020 - Keeskoping 1

Kees Moerbeek maakt films van oud beeldmateriaal van Nijmegen. Wandel door de stad in de jaren tussen 1918 en 1954 aan de hand van ingekleurde en bewerkte zwart-wit foto's.

Provincie Noord-Brabant komt met extra noodfonds voor cultuur

1 mei 2020 - Eindhovens Dagblad

De provincie komt samen met BrabantStad met een extra steunpakket van € 8 miljoen. "Als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis."


VAN ONZE PARTNERSThe Missing Link zet archeologie en erfgoed in als duurzame ontwikkelkracht

The Missing Link is de afgelopen jaren getransformeerd van bureau voor archeologie naar het bredere werkveld erfgoed. Door gebruik en toepassing te verbinden aan de betekenis en identiteit van de plek, werd de koppeling gemaakt naar duurzame gebiedsontwikkeling. De switch van archeologie naar erfgoed was voor het bureau een van de redenen om de aansluiting te zoeken bij NRP. 

VERDER IN HET NIEUWS

driehoekje.png

Onderzoek naar bezoekbereidheid musea toont positieve resultaten

driehoekje.png

Dag van het Kasteel wordt dit jaar digitaal evenement

driehoekje.png

Renovatie Ridderzaal geschrapt vanwege vertraging Binnenhofverbouwing

driehoekje.png

Draaiorgel dat 75 jaar geleden levens redde speelde weer op bevrijdingsdag

driehoekje.png

Bijzonder kunstwerk al jaren anoniem in tuin Museum Arnhem

driehoekje.png

Oplossing voor geldtekort bij bouwplannen Paleis Soestdijk

driehoekje.png

Bijzondere roedes Van Tienhovenmolen in Bemelen worden gerestaureerd

driehoekje.png

Mogelijk oudste Nederlandse geluidsopname gevonden in archief Alkmaar

driehoekje.png

Coronacrisis kan betekenen dat historische vloot 'op de schroothoop belandt'

driehoekje.png

Droogleggingsbarak in Noordoostpolder krijgt opknapbeurt

driehoekje.png

Schetsen van Pierre Cuypers inspireren tunnel van de N280 in Roermond

driehoekje.png

Restauratie consistoriekamer van de Grote Kerk Alkmaar is gereed

driehoekje.png

Militair ensemble Nordmole in Hoek van Holland is nu monument

driehoekje.png

Monumentaal gemaal in de oude molen van Pijnacker gerenoveerd

driehoekje.png

Historisch geografische site Topotijdreis heeft nu ook luchtfoto’s

driehoekje.png

Video: BOEi ontdekt dienstrooster uit oorlog in markthal Amsterdam

driehoekje.png

NBTC start 'Offensief Duurzaam Herstel Bestemming'

driehoekje.png

Tweede aannemer renovatie Binnenhof bekend

 

ACHTERGROND EN OPINIE

75 jaar vrijheid: Hoe om te gaan met beladen erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog?

29 april 2020 - NRC

Vaak verscholen en uit het zicht liggen in Nederland overblijfselen uit de oorlog. Herdenken gebeurt veelal bij oorlogsmonumenten die opgericht zijn na de bevrijding. Maar er bestaat ook oorlogserfgoed van daarvóór, zoals concentratiekampen en gebouwen van de NSB. Wat doen we ermee? Dat beladen erfgoed een monumentenstatus krijgt oogst vaak kritiek. Toch moet dit erfgoed beschermd worden tegen sloop, omdat het verleden wegpoetsen moeilijk ligt als we ons land kritisch tot onze geschiedenis willen verhouden.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: Veranderen is moeilijk, maar daar kunnen ontwerpers en kunstenaars bij helpen

22 April 2020 - Rijksoverheid

Rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef het essay 'De toekomst van Nederland' over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. Maar Alkemade benadruk ook hoe ingewikkeld veranderen eigenlijk is. In het zoekproces naar de juiste richting dicht de rijksbouwmeester kunstenaars en ontwerpers een grote rol toe. Door hun verbeeldingskracht hebben zij het vermogen om in chaotische omstandigheden structuur te scheppen.


Video: Wandel mee door Amsterdam langs zes plekken uit de Tweede Wereldoorlog

30 april 2020 - Gemeente Amsterdam

Amsterdam zit vol met plekken met een beladen oorlogsverleden. Vrijwel alle gebouwen die een belangrijke rol speelde bij de Duitse bezetting staan er nog, maar het beladen verleden van deze gebouwen is verborgen. Wandel mee langs het Amstelhotel, de logeerplek van de Duitse legertop, Het Gerrit van der Veencollege, dat in de oorlog één van de meeste gevreesde plekken van Amsterdam was, de beruchte gevangenis op de Weteringschans en het Ignatius Gymnasium dat dienst deed als hoofdkantoor voor de Jodenvervolging.

Wessel de Jonge en Marieke Kuipers over belang van wederopbouwarchitectuur (€)

5 mei 2020 - Trouw

In een rap tempo werd het verwoeste land na de oorlog opgebouwd. Het resultaat wordt nu vaak saai en sfeerloos gevonden. Architect Wessel De Jonge en emeritus hoogleraar Marieke Kuipers vinden dat wederopbouwarchitectuur meer waardering verdient. De Jonge: "Met beperkte middelen wisten architecten vaak grootse resultaten te bereiken." Toch is er nog hoop. De Jonge: "Wat de generatie van je ouders gemaakt heeft, waardeer je minder dan het werk van je grootouders. Afstand in de tijd maakt het verschil."


De Erfgoedstem wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
Nationaal Restauratiefonds Erfgoedvereniging Heemschut Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
BOEi Hogeschool Utrecht Landelijke Federatie Het Behouden Huis
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg Monumenten & Archeologie Gemeente Amsterdam Federatie Instandhouding Monumenten
Vakgroep Restauratie Donatus Verzekeringen
 

En ook door:

Stadsherstel Amsterdam Stadsherstel Rotterdam Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Clue+
Nationaal Restauratie Centrum Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Geldersch Landschap & Kasteelen Gelders Restauratie Centrum
HERontwikkelaars van MONumentaal erfgoed Van Hoogevest Architecten Stichting Voeggarant Viessmann Nederland
Bouwbedrijf Lont Pronk Bouw P. de Vries Installatietechnieken Jeurissen Schilderwerken
BAM Stienstra & Van der Wal Van Dinther Bouwbedrijf Oome Raamsdonk
ITBB Toppers in techniek Lei Import MBS Kelderbouw Bouwgroep Dijkstra Draisma
Van Zoelen BV Nationale Monumentenorganisatie Nico de Bont Oskam
Ozive Erfgoed Magazine Herenhuis ArcheoHotspots
Dijkhof Bouw WES Wood Drying & Energy Systems BV Pranger-Rosier Installaties Nederlandse Tuinenstichting
Heijmans AWN Vakbeurs MONUMENT Nationale Archeologiedagen
Burgy De Erfgoedstem De Erfgoedstem
 

De Erfgoedstem is een productie van Nederland Monumentenland.

Voor reacties en nieuws kunt u contact opnemen via redactie@erfgoedstem.nl

Erfgoedstem
Postbus 2641
3800 GD AmersfoortCopyright © 2020 Erfgoedstem / Nederland Monumentenland