Copy
Deze week hebben meerdere organisaties de handen ineengeslagen.
De Erfgoedstem
 

30 maart 2023
 
 


Beste <<Voornaam>>,
 

Deze week hebben meerdere organisaties de handen ineengeslagen. Zo gaan vier musea verder onder één naam en gaat De Hollandsche Molen een partnerschap aan met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit en meer lees je deze week in De Erfgoedstem.


UITGELICHT

Hoeveel rijksmonumenten zijn er in Nederland en waarom komen er de laatste jaren zo weinig bij?

30 maart 2023
Redactie

In 1874 wees Koning Willem III het eerste rijksmonument van Nederland aan, het Muiderslot. Er zijn momenteel 63.244 rijksmonumenten in Nederland, waaronder kerken, molens, kastelen en woonhuizen. Het behoud en onderhoud van deze monumenten is belangrijk vanwege hun historische, wetenschappelijke en culturele waarde. Er komen de laatste jaren echter maar weinig nieuwe monumenten bij. Waarom is dat? En wie bepaalt dat eigenlijk?


NIEUWS DEZE WEEK

Internationale call voor onderzoek naar cultureel erfgoed en klimaatverandering

21 maart 2023
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In april 2023 wordt een internationale call voor onderzoek op het raakvlak van cultureel erfgoed en klimaatverandering verwacht. De call zal zich richten op de impact van klimaatverandering op cultureel erfgoed en hoe cultureel erfgoed kan bijdragen aan klimaatadaptatie, mitigatie en duurzame ontwikkeling.

De volharding in ARTIS wint 'Dak van het jaar 2022' award

28 maart 2023
Erfgoedstem

Het dak van rijksmonument De Volharding in ARTIS | Natura Artis Magistra werd 24 maart tijdens een wervelende award-show tot winnaar verkozen. Een prachtig voorbeeld dat de mogelijkheden van verduurzaming in combinatie met behoud van monumentale waarden laat zien.

Meer budget voor gemeentelijke monumenten

23 maart 2023
Provincie Overijssel

Het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel zorgt voor meer budget voor gemeentelijke monumenten. Het fonds verstrekt laagrentende leningen voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.


Vier musea verder onder één naam

28 maart 2023
Tropenmuseum

Op 28 maart is aangekondigd dat de museumkoepel Nationaal Museum van Wereldculturen (bestaande uit het Tropen-museum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde) en het Wereldmuseum later dit jaar zullen fuseren onder de naam Wereldmuseum.

Nieuwe LAMO
gepubliceerd

20 maart 2023
Museumvereniging

Het proces van het afstoten van museumobjecten kan tijdrovend zijn en ligt in de meeste gevallen ook nog eens gevoelig. De Leidraad Afstoten Museale Objecten, afgekort als LAMO, levert een simpel stappenplan om hierbij houvast te bieden.


De Hollandsche Molen en Prins Bernhard Cultuurfonds gaan partnerschap aan

26 maart 2023
Erfgoedstem

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt voor de komende 5 jaar in totaal € 1,75 miljoen beschikbaar voor restauratie en groot onderhoud van molens. Dit bedrag komt terecht in het Molenfonds van De Hollandsche Molen.

Fundering 13e
eeuws klooster
gevonden bij Academiegebouw

28 maart 2023
Erfgoedstem

Tijdens werkzaamheden in de Poststraat in Groningen hebben archeologen een fascinerende ontdekking gedaan. Onder de grond kwamen ze de fundering van het Minderbroederklooster uit de dertiende eeuw tegen.Rietdekker Arend-Jan Slager wint titel
NCE-Erfgoedstudent 2023

Op 24 maart 2023 reikte Simon Angel, NCE-voorzitter en juryvoorzitter, de titel NCE-Erfgoedstudent 2023 uit aan rietdekker NCE-student Arend-Jan Slager. De gedeelde tweede plaats is voor uitvoerder Léon van Berkel en monumentenwachter Tjirke Roelofs-Blaas. “We willen met de prijs vakmanschap, leer-attitude en het vermogen om de passie voor erfgoed inspirerend uit te dragen, stimuleren.”

Congressene3baf9.png

AGENDA

  April 2023
04 ErfgoedAcademie
De Gebiedsbiografie
Frederiksoord en Online
12 ErfgoedAcademie
Erfgoed, Economie en Toerisme
Nijmegen
14 ErfgoedAcademie
Leergang ErfgoedFilosofie
Online

Bekijk de agenda

Project 'Beleef werelderfgoed Schokland' gelanceerd

23 maart 2023
Werelderfgoed

Museum Schokland en Het Flevo-landschap
hebben de handen ineengeslagen om deze UNESCO Werelderfgoed-locatie nog aantrekkelijker te maken
voor bezoekers. Op 21 maart werd het startschot gegeven voor dit gezamenlijke project en alle betrokken partijen waren aanwezig om het te vieren.

3D-wereld, quiz en tour moeten scholieren van monumenten laten houden

25 maart 2023
Noordhollands Dagblad

Op 24 maart werd het vernieuwde lespakket voor Open Monumenten Klassendag gelanceerd op station Baarn door Stichting Nederland Monumentenland. Tijdens de lancering kregen kinderen uit groep acht van basisschool de 7-Sprong uit Eemnes de kans om het lespakket uit te proberen.


De Erfgoedstem wordt mede mogelijk gemaakt door :

Nationaal Restauratiefonds Erfgoedvereniging Heemschut Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed BOEiHogeschool UtrechtStichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
 

En door :


De Erfgoedstem is een initiatief van stichting Nederland Monumentenland.
Heeft u erfgoed nieuws? Deel het via redactie@erfgoedstem.nl

De Erfgoedstem
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
Tel: 033 209 1000

Gegevens wijzigen of afmelden - stuur deze nieuwsbrief naar een relatieV1.15 Copyright © 2023 - Erfgoedstem / Nederland Monumentenland