Nyhetsbrev från Settlementförbundet
Nr 4. November 2019
Klicka här för att se mejlet i din webbläsare
 Hej! 
Mössa och vantar på... Nu är det också hög tid att planera kommande verksamhetsår. Ta del av våra kurser och aktiviteter. Varför inte en studieresa till New York eller samtal om öppen fritidsverksamhet och social hållbarhet.

Mer om Svenska Settlementförbundets verksamhet finns här >
  SYNPUNKTEN                                                                                                                      
Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet.
 
Att spara på stödstrukturer för ungdomars meningsfulla fritid och sociala nätverkande riskerar istället att öka kostnaderna!

I ekonomiskt tuffa tider behövs än mer kunskap som beslutsunderlag.
Öppen fritidsverksamhet kan vara främjande och avgörande för ungdomar.


Läs hela "Synpunkten" här >
  MEDLEM                                                                                                                               

NY ADRESS TILL HEMSIDAN OCH NYA MAILADRESSER
 
Vi har haft driftstörningar de senaste veckorna. Vi byter därför så väl
webbhotell som domännamn. Domännamnet är kortare nu och enklare.

www.settlements.se
kansli@settlements.se
staffan.lindqvist@settlements.se
lisa.ingestad@settlements.se

 

MEDLEMSKAP I SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET

Nytt för 2020. Kommuner kan ansluta alla sina verksamheter till förmånligare medlemsavgift (associerad).
Fördelen är att samtliga medarbetare, områdesarbetare och chefer (i öppna fritidsverksamheten, i fritidsverksamheten i skolan, öppen kulturverksamhet m.fl.) kan delta utan kostnad i förbundets utvecklingsprojekt, nätverk, regionala och lokala träffar. Ungdomar kan delta i vår ungdomsinriktade verksamhet och har också möjlighet att söka egna bidrag från förbundet.
 
Som medlem får ni också tillgång till exklusiva sidor på vår sajt där ni kan ladda ner olika metod och processmaterial, kunskapssammanställningar och mycket mera (lanseras i december).

 
Med medlemskapet deltar ni i kurser, konferenser till reducerad kostnad.
Det går (fortsatt) att ansluta per verksamhetsställe.
Verksamheten har samma medlemsförmåner som ovan samt att närmast ansvarig chef har möjlighet att delta i förbundets "Chefsnätverk" utan kostnad.

Läs mer om medlemskap och medlemsavgifter här >

Regionala träffar
Vi genomför regionala träffar kring aktuella frågor, forskning och lokalt utvecklingsarbete utan kostnad för deltagarna. Kontakta kansliet och boka regionala träffar.
 
Unga och ledare inom SSF:s medlemmars verksamheter kan söka bidrag för:
  • Ungt engagemang lyfter området
  • Unga nätverkar kring ett intresse eller en satsning där två eller flera verksamheter från olika platser i landet träffas.
Ungt engagemang lyfter området genom en insats, event eller aktivitet i sitt område för de som bor i området. Det kan vara ett lokalt intressenätverk, kulturaktiviteter, event eller något annat som lyfter området. Beviljade projekt publiceras på hemsidan och medverkande unga får diplom för sin insats.
E-post ansökan: kansli@settlements.se
Information >
 KURSER & KONFERENSER                                                                                                

Boka kurser för 2020 betala 2019             
Vi erbjuder kurser, konferenser, studieresor och grundutbildning för ledare i öppen verksamhet. Samtliga kurser till reducerat pris för medlemmar i Settlementförbundet.
Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm.
Hösten 2019
 
Fritidsledare i skolan (4 december)
Kursen vänder sig till fritidsledare, trygghets- och skolvärdar, aktivitetsledare och assistenter. Allt fler skolrektorer ser möjligheterna att tillsammans med ledare på den fria tiden samverka med olika aktörer för ökad social trygghet.
Kursinformation >


Våren 2020

Sista minuten! 
Grundutbildning för ledare i öppen fritidsverksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter.
Kursinformation >


1:a hjälpen vid psykisk ohälsa (6 mars)
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet.
Kursinformation >


Områdesbaserat arbete (12 mars)
Ungas möjligheter främjas när social hållbarhet stärks. Tillit och förtroende ger grund för empowerment och är angeläget i våra områden. Kursen ger verktyg för att kartlägga, ta fram handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stärker områdets identitet och sammanhållning. Vi diskuterar också hur fritidsledaren kan arbeta med destruktiva gäng och vikten av samverkan.
Kursinformation >


Att hantera hot om våld i arbetet (17 april)
Hot och våld ökar på arbetsplatser där man arbetar med människor, speciellt i de offentliga rummen. Du får lära dig vad som kan orsaka aggression, hot och våld, vad händer i hjärnan, förebygga en våldssituation, lagen och praktiska övningar.
Mer information inom kort på hemsidan.


Studieresa till New York (mars - april)
Settlement och Youth Clubs i New York erbjuder en mångfald verksamheter för alla åldrar. Besök ett av de äldsta settlementen på Manhattan, eldsjälarna på Arab American Family Support Center som jobbar med inkludering av nyanlända, ungdomar och personal på The Door som gör ett fantastiskt arbete för unga i New York. Följ också med till FN och träffa representanter som driver våra frågor på internationell nivå. Information >

Konferensen Ung.Fri.Tid. (30-31 mars)
Ung.Fri.Tid. äger rum i Stockholm City Conference Center (Folkets Hus). Konferensen riktar sig till beslutsfattare och andra verksamma inom Öppen Fritidsverksamhet och teman för konferensen är Hälsa, Lärande och Policymaking.
Arrangörer är Svenska Settlementförbundet, KEKS, Fritidsforum, KunskapsCentrum, KC Östergötland, Fritidsledarskolorna samt Fritidsförbundet för unga med funktionsvariationer. Information >


Unga med funktionsvariationer & sociala medier (våren 2020)
Kursen ger dig kunskaper i att stärka ungdomar med funktionsvariation att använda medier på ett sätt som ökar deras möjligheter och ge dem bättre förutsättningar att delta på lika villkor. Under dagen kommer vi att arbeta med olika metoder och med bland annat källkritik. Datum för kursen meddelas senare. Information >

Chefskurs (våren 2020)
Kursens syfte är att utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet. Utifrån uppdraget och rollen som chef tar du, steg för steg, fram strategi och handlingsplan utifrån kommunens styrdokument. Datum för kursen meddelas senare. Information >

Vi erbjuder kurser lokalt
Med gemensam kompetensutveckling av hela medarbetargruppen ökar möjlighet till måluppfyllelse. Medlemmar erbjuds 5% lägre pris vid bokning av lokala kurser. Kontakta kansliet.
 NÄTVERK                                                                                                                              

NÄTVERKSTRÄFF FÖR CHEFER (5 december)
Hur säkrar vi kvaliteten i verksamheten vid besparingar?
En dag för att få tid att reflektera och erfarenhetsutbyte med andra chefer och strateger.
Information >
Anmälan och upplysningar kansli@settlements.se
 INTERNATIONELLT                                                                                                               
Social rättvisa
IFS världskonferens i Australien 12–14 augusti 2020
IFS världskonferens äger nästa gång rum i Sydney, Australien. Övergripande tema för konferensen är ”Social Justice”. Programmet inrymmer seminarier, work-shops och studiebesök. Förbundet planerar att kunna erbjuda ett prisvärt resepaket. Missa inte chansen till unik inblick i settlementarbetet och möjligheter till kontakter över hela världen.


staffan.lindqvist@settlementforbundet.se
https://www.facebook.com/IFSNetwork
www.ifsnetwork.org
Besöks- och postadress Grafikvägen 11, 121 43 Johanneshov. Telefon: 08-16 07 26. E-post: info@settlementforbundet.se www.settlementforbundet.se


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Settlementförbundet · Grafikvägen 11 · Stockholm 12143 · Sweden