Nyheter från Settlementrörelsen
nr 1. 2018.
Klicka här för att se mejlet i din webbläsare
Hej och välkommen till första nyhetsbrevet från Settlementrörelsen.

Fritidsforum, Fritidsförbundet och Fritidsforum Kunskap & Kvalitet i Norden är alla medlemmar i Svenska Settlementförbundet. Tillsammans är vi Settlementrörelsen.
Vi arbetar var för sig och tillsammans för att stödja den sociala, kulturella och demokratiska utvecklingen lokalt. Vi värnar om möten i ögonhöjd och innebörden av empowerment.
Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att stödja egenorganisering och ökat intresseutbyte. Vi samlas i olika nätverk, utvecklar metoder och utforskar gynnsamma processer. Vi erbjuder också kurser, konferenser och studieresor.
Vår historia startar när Birkagården öppnar dörrarna 1912 i Birkastan i Stockholm. Fler hemgårdar startas och 1937 bildas Riksförbundet Sveriges hem- och fritidsgårdar som långt senare fick namnet Fritidsforum.


Lisa Ingestad
Generalsekreterare
Svenska Settlementförbundet

 DEBATT 

Öppen fritidsverksamhet för några stökiga pojkar löser inga problem. Mötesplatser är en grund för demokrati! Att göra dem till hängställe för destruktiva ungdomar, riskerar därför demokratin.  Verksamheter som står upp för mångfald, åldersblandad och även riktad verksamhet till olika målgrupper är viktigt för en levande lokal mötesplats.
Mötesplatser som gynnar demokratin, gynnar den sociala tryggheten i området och supportar engagemang och empowerment dvs. ger stöd för egenorganisering och kollektiva överenskommelser.
För att möta unga med riskbeteenden behövs istället sammansatta insatser. Det förutsätter ett bra lokalt samarbete över organisationsgränser. Öppen fritidsverksamhet är en bra samarbetspart som har god kännedom kring vad som sker i området. Läs hela Lisa Ingestads inlägg här >>>
I år är det Värmdö kommun som är värd för Livet är en fest (festival) 1–2 juni. Landets största och häftigaste fritidsgårds-festival. Musik, dans, tävlingar, roliga aktiviteter, softhäng, bad, workshops, föreläsningar & mingel >>>
Missa inte vårens kurser. Här hittar du hela kursprogrammet från Fritidsforum Kunskap & Kvalitet
>>>
Dags för årsmöte för Fritidsförbundet.14 april träffas ungdoms-föreningar och medlemmar på kansliet, Ölandsgatan 42 i Stockholm. På dagordningen bland annat val av styrelse. Missa inte chansen att vara med och påverka >>>
 
  AKTUELLT I VÅR OMVÄRLD 

Mötesplats SOCIAL HÅLLBARHET visar på betydelsen av social tillit och sammanhållning – att det är en grund för demokrati. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen. Mer om programförklaringen >>>

Så skiljer sig kostnaderna för vad kommunen lägger ned på fritidsgårdar (Uppsala)  >>>

Hemgårdarna är en plats där alla åldrar kan mötas”. Om generationsklyftor (DN.ÅSIKT) >>>


  NYHETER  

Mediha Pir Hosseinian är ny förbundsordförande för Fritidsforum. Mediha valdes vid extra ombudsmöte i januari. På mötet valdes även tre nya ledamöter >>>

Allt fler gårdar startar ungdomsföreningar. Medlemsansvarige FredrikThelander flänger land och rike runt och inspirerar. Vill du veta var han kommer att vara nästa gång kolla här >>>

Inför Valet 2018. I projekt Equal Fritid jobbar Fritidsförbundet bland annat med metodmaterialet Mitt Val, framställt av Studieförbundet Vuxenskolan. Mitt Val är till för personer som behöver enkel och begriplig information om hur vår demokrati fungerar samt hur det går till att rösta. För personer med funktionsvariationer till exempel kan det vara avgörande för att gå och rösta. Läs mer om Mitt Val >>>

Inspiratörer för unga med funktionsvariationer finns på Fritidsförbundet. Arbetar du med unga med funktionsvariationer, som vill träffa andra unga, starta egna föreningar och göra roliga aktiviteter tillsammans? Vi hjälper er att komma igång. Mejla frida.dahlberg@fritidsforum.se eller ring 08-16 07 27.

Democracy, is it threatened? Internationella settlementsrörelsens konferens äger rum 6-8 juni i Helsingfors. Välkommen att delta i seminarier, workshops och att nätverka med människor, aktiva i Settlementrörelser, från hela världen >>>

Dags igen för konferensen Ung. Fri. Tid. som äger rum 29-30 november 2018  i Stockholm. Håll ut!  Mer information inom kort.

Inspirerande Pi - träff för unga. 24-25 mars möts unga från Fritidsforums ungdomsföreningar på Mäster Olofsgården i Stockholm  >>>
 


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Settlementförbundet · Grafikvägen 11 · Stockholm 12143 · Sweden