Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Portret Sofie Crommen

KLASTIPS

School kan sombere gedachten doorbreken

Corona ontregelt je leerlingen. Ze kunnen zich eenzaam voelen, een doel missen of depressieve gedachten krijgen. “Velen putten energie uit het dagelijks contact met hun leraar”, zegt psychiater Sofie Crommen. Spoor je team aan de gevoelens van leerlingen ernstig te nemen. Deze tips helpen.


TREND

“Een privéleraar in de pc van elke leerling”

Software volgt het niveau van de leerling met aangepaste instructie. De leraar hoeft geen gedifferentieerde oefeningen meer klaar te zetten. Een dashboard toont hem waar het vaak fout loopt. “Met learning analytics kan je gerichter leerlingen ondersteunen”, legt prof. Fien Depaepe uit. Toekomstmuziek?


Armoede op school herkennen en aanpakken

SCHOOLTIPS

Sterk armoedebeleid? Zo!

Een straf inschrijfteam en een stevige studiebegeleiding. Zet daar alvast op in als je armoede wil aanpakken, tippen armoedeorganisaties. Ben je ook alert voor signalen? Vul met collega’s dit afvinklijstje in.


OMZENDBRIEVEN

Actualiseren bekwaamheidsbewijzen CLB
Wijziging aan CLB/2007/01. Bijlage 1: ‘Ambten, bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in de centra voor leerlingenbegeleiding’ werd aangevuld n.a.v. de laatste wijziging van de omzendbrief van 16/11/2020.

 

Algemene omzendbrief zonaal leerlingenvervoer
Wijziging aan NO/2008/02. Volgende wijzigingen werden aangebracht:

  • Bijlage 7: nieuw formulier om de subsidie voor busbegeleiding tijdens ‘20-’21 aan te vragen. Arbeidsovereenkomsten en draaiboeken moeten niet toegevoegd worden.
  • Aanvulling gesubsidieerde uurlonen busbegeleiders tijdens ‘20-’21.
  • Aanvulling subsidietarieven ‘Eigen vervoer’ 1e trimester ‘20-’21.
 

Tegemoetkoming school- en centrumbesturen gesubsidieerd vrij onderwijs
Wijziging aan NO/2010/01. School- en centrumbesturen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gedefinieerd als ‘zeer grote vzw’, krijgen voor het boekjaar 2019 een tegemoetkoming in de kosten bij de aanstelling van een commissaris. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 mei 2021 via mail bij AGODI.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven altijd online raadplegen.


MOET JE WETEN - CORONA

Maatregelen ongewijzigd tot kerstvakantie
De coronamaatregelen blijven in het leerplichtonderwijs al zeker tot de kerstvakantie ongewijzigd. Dat hebben de minister en de onderwijspartners beslist. Schoolteams kunnen zich nu concentreren op een goede en veilige organisatie van de examens. Klassenraden en oudercontacten verlopen digitaal.

De voorlopige cijfers laten toe voorzichtig positief te zijn, maar het is te vroeg om al beslissingen te nemen over de schoolorganisatie na de kerstvakantie. Je krijgt daarover zo snel mogelijk informatie.

Het DKO krijgt morgen 2 december meer info over een verfijning van de pandemietabel code rood die onmiddellijk van kracht wordt.


MOET JE WETEN

Eindejaarstoelage 2020
De eindejaarstoelage voor onderwijspersoneelsleden wordt uitbetaald op vrijdag 18 december 2020. Informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vind je op de AGODI-website.

 

Leerlingengegevens raadplegen via tweefactorauthenticatie
Binnenkort raadpleeg je leerlingengegevens op een veiliger manier. De koepels en het GO! beslisten samen met de Vlaamse Toezichtcommissie om leerlingengegevens vanaf 2021 met een tweestapsverificatie te beschermen: wachtwoord én digitale sleutel. Licht je personeel in. 

 

Ken je personeel gebruikersrechten toe voor het IRIS-Platform
Het nieuwe IRIS-platform zorgt voor een veilige gegevensuitwisseling tussen scholen en CLB’s. Vergeet als directie niet om via Mijn Onderwijs toegangsrechten toe te kennen aan je (zorg)leraren en ondersteuners om verslagen te raadplegen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hoe je dat doet, lees je in de handleiding.


OPROEP

Dien je aanvraag voor Kunstkuur in
Als school/instelling tijdens 3 schooljaren samenwerken met een academie? Kunstkuur biedt, met bijkomende uren en werkingsmiddelen voor het dko, extra kansen om kunst- en cultuuronderwijs stevig te verankeren op school. Een infosessie (2/12) en vormingssessies (dec./jan.) zetten je op weg om je aanvraag uiterlijk 15/2/2021 in te dienen.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

Een genderinclusief schoolbeleid: webinars — 6, 13, 20 en 27/1
Het team Onderwijs bij Kliq vzw leert je jongleren met de begrippen gender, aantrekking, geslacht en expressie. Jij ontdekt meer over genderinclusief schoolbeleid en je leraren leren omgaan met weerstand rond LGBTQI+ in de klas. Ten slotte verneem je hoe je een intakegesprek of inclusietraject aanvraagt. Meer informatie en inschrijven.

— WIN —

Identiteit en waarden op school

In elke school zijn er levensbeschouwelijke, culturele en etnische spanningen. Ouders met vragen, het persoonlijk engagement van leerkrachten dat botst met eindtermen. In ‘Zonder wrijving geen glans’ (LannooCampus) geven de auteurs een leidraad om deze situaties zichtbaar te maken én de juiste uitweg te zoeken. Mét herkenbare voorbeelden en een handige praktijkwijzer.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Instagram Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen