Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Illustratie over lege boekentassen

SCHOOLTIPS

“Lege boekentassen zijn een realiteit”

“Sommige leerlingen ontvingen dit schooljaar geen boeken”, zegt Nele Buyl van Mensen voor Mensen. Boekenleveranciers besparen scholen werk, maar gezinnen in armoede betalen het gelag. Zo vermijd je lege boekentassen.

‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ roept 16 september 2019 uit tot nationale Boekencheckdag. Doet jouw school ook mee?


MAG DAT?

Op stap met kleuters bij een hittegolf?

Dat kan, maar je moet wel voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. De school kan zelf zonnecrème voorzien of ouders vragen die mee te geven. Laat kleuters drinken voor ze dorst krijgen en schat in of er voldoende schaduw is.

Klasse maand- en jaarkalender 2019-2020

KLASSE SCHOOLKALENDER 2019-2020

Plan nu al je vakantie en schooljaar

Met de Schoolkalender 2019-2020 plan je je jaar zomaar eventjes 14 maanden vooruit. Prik dus nu al die vakantie-uitjes, vergaderingen, etentjes of excursies met de maand- én jaarkalender. Vul ze in, druk ze af en trek gerust de schooldeur dicht.

LERARENKAART

De Lerarenkaart daagt je uit!

Duik onder in het Riolenmuseum of C‑Mine, kies het ruime sop met een havenrondvaart of geniet van vele andere voordelen. Wie heeft eind augustus de grootste collectie toegangstickets? De Lerarenkaart afhalen kan nog tot 8/7.


OMZENDBRIEVEN

Aanvangsbegeleiding voor de centra voor leerlingenbegeleiding
Wijziging CBL/2019/01. Toelichting bij de toekenning en aanwending van omkaderingsgewichten die de CLB’s vanaf 1 september 2019 ontvangen voor aanvangsbegeleiding.

Personeelsformatie scholen in BaO en BuBaO
Wijziging BaO/2005/09 en BaO/2005/10 (BuBaO). Scholen krijgen vanaf schooljaar 2019-2020 aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering. Toevoeging richtlijnen over melding van aanvangsbegeleiding.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.

BELEIDSNIEUWS

Voor een aantrekkelijker lerarenberoep: campagne
Met de campagne ‘Word een echte influencer’ wil het departement Onderwijs zo veel mogelijk mensen aanzetten tot de keuze voor het lerarenberoep. Heb jij een fantastisch lerarenteam en wil je graag een MNM-reporter op bezoek op de slotdag (4 oktober)? Stuur dan meteen een mailtje.

Nieuw omkaderingsmechanisme ondersteuning type 2-4-6-7
Stel als school voor gewoon onderwijs je ondersteuningsvragen voor volgend schooljaar nu al aan de school voor buitengewoon onderwijs die je in overleg met ouders en CLB kiest. Zo kan de ondersteuning starten op 1 september. Zodra het schooladministratiepakket daartoe is aangepast, meldt de school voor gewoon onderwijs de ondersteuning via Discimus aan AGODI. Alle info.

Nieuw kader ontwikkelingsdoelen type basisaanbod BuBaO
Recent werd een nieuw kader goedgekeurd voor de ontwikkelingsdoelen (OD) van het type basisaanbod in het BuBaO. Door de invoering van dat type ontstond enige onduidelijkheid over de te hanteren OD. In het nieuwe kader zijn de OD van het vroegere type 8 en type 1 samengevoegd, herordend en geclusterd. Op die manier is het duidelijker welke doelen nagestreefd kunnen worden. Meer info en duiding.

OPROEP

Gezocht: LOP-deskundigen
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) heeft 2 vacatures voor kandidaat-LOP-deskundigen. Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 5 juli. Meer info.

Last call: win tot 2500 euro met je beleid tegen pesten
Je kan je school nog tot 15 juli nomineren voor de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs. Werken jullie rond preventie van en reactie op pestgedrag? Doe dan mee! Meer info.

Aya op school: campagne verkeersveiligheid
Mobiel 21 richt zich met de campagne ‘Aya op school’ rond verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit specifiek op het kleuteronderwijs. Alle scholen kunnen een gratis campagnepakket aanvragen om daarmee aan de slag te gaan in de ‘Week van de Mobiliteit’ (3e week van september). Vraag het pakket aan vóór 5 juli.

PUBLICATIE

Teaching and Learning International Survey (TALIS)
Vlaamse leraren zijn jong, vrouwelijk, geven les met zelfvertrouwen en willen de samenleving versterken. Wel voelt maar 30 procent van de leraren zich gewaardeerd door die samenleving. Je kan het allemaal nalezen in TALIS 2018, een internationaal vergelijkend onderzoek in basisonderwijs en 1e graad secundair.

Instructietijd in Europa (Eurydice) 
Een recent rapport van Eurydice analyseert de instructietijd in 43 Europese onderwijssystemen en bevat nationale diagrammen met gegevens per land en per onderwerp, verzameld door Eurydice en de OESO. Meer info.

STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

Mijn internationaliseringsplan — 8 oktober
Breng je het buitenland in je school of stuur je leraren of leerlingen de wereld in? Wil je die initiatieven verankeren in je missie, visie, beleidsplan? In Alden Biesen ontdek je de mogelijkheden (en een toolbox). Meer info en inschrijven.

— WIN —

"Ik win nooit iets ... "

Ignaas Devisch en Jean Paul Van Bendegem verzamelden 104 dooddoeners, van “Ah, ge denkt dat ge daar iets kunt aan doen?” tot “Zo zijn we niet getrouwd hé ... ”. Ogenschijnlijk nietszeggend, maar in ‘Doordenken over dooddoeners’ (Polis) gaan ze op zoek naar hun diepere betekenis. "Tot in den draai ..."

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen