Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving

ZO DOEN ZIJ HET

“Wij beperken ons niet tot de eindtermen”

“Wij willen sterke denkers maximaal uitdagen”, zegt directeur Koen. Het Lodewijkscollege zoekt de balans tussen tussen traditie en vernieuwing. “Onze leerlingen vragen stevige kennis om later zelf te creëren.”


SPECIALIST

Zo leg je de lat hoog zonder druk

“Leerlingen zijn gebaat bij een hoge lat. Alleen zo prikkel je ze om een stap vooruit te zetten en creëer je leerkansen”, zegt Maarten Vansteenkiste. “Maar je kan de lat ook té hoog leggen, als je grote pakken leerstof doorduwt, je toetsensysteem doorslaat of je pas tevreden bent wanneer leerlingen je hoge standaarden bereiken.”


MAG DAT

Begeleiding huiswerkklas verplichten?

“Onze directeur wil graag 2 avonden per week een huiswerkklas organiseren op school. Mag ze leraren verplichten om die te begeleiden, weliswaar tegen betaling?” vraagt meester Bart. Nee, dat kan ze niet. Lees waarom.


kunstige foto an vrouwenborst

LERARENKAART

Verantwoord naakt mét voordeel

Naakt in de kunst is van alle tijden. Willen jij en je leraren die 'blote' meesterwerken ontdekken? Bezoek dan voordelig (of gratis) deze expo’s met je Lerarenkaart 2020. Krijg jij het al warm?

Nog niet op zak? Check hier waar jouw rode Lerarenkaart op je wacht. Tip je team!

OMZENDBRIEVEN

Toepassing bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten
Wijziging aan PERS/2005/24(13AC). Vanaf 1/1/2020 wijzigen de bedragen voor vermindering bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten. Als de gegevens over de familiale toestand - van belang voor de berekening - op het salarisoverzicht niet volledig of correct zijn, breng dan zo snel mogelijk het werkstation op de hoogte van de nieuwe gegevens. Verwittig ook je personeel.

 

Administratieve groepen en studieaanbod SO
Wijziging aan SO 37 en SO 60. Op 1/9/2020 wordt de modernisering, met bijbehorende concordanties, ingevoerd in het 2e leerjaar van de 1e graad. In uitzonderlijke gevallen meld je die concordantie uiterlijk 1/4/2020 aan AGODI.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven altijd online raadplegen.


MOET JE WETEN

Ondersteuning type 2-4-6-7 in het gewoon onderwijs - teldag februari
Op 3/2 tel je de leerlingen type 2, 4, 6 en 7 die in aanmerking komen voor ondersteuning. Daardoor kan de omkadering stijgen voor de ondersteunende BuO-scholen. Enkel leerlingen niet aangemeld voor de telling in oktober, registreer je in het softwarepakket. De ondersteunende BuO-school wijzigen kan alleen als een leerling van school verandert in het gewoon onderwijs. Vragen? Mail Maarten Bruyninckx (bao) of Dorien Van De Velde (so).


OPROEP

Gezocht: beleidsmedewerkers onderwijsinspectie (detacheringen)
De onderwijsinspectie zoekt een beleidsmedewerker ‘interne kwaliteitszorg en professionalisering’ en een beleidsmedewerker ‘zorg’. Solliciteer uiterlijk 14/2 om 12.00 uur.

 

Gezocht: medewerker CANON Cultuurcel (detachering)
CANON Cultuurcel zoekt een medewerker die halftijds de dynamo-dossiers opvolgt en halftijds de boekhouding, administratie en IT verzorgt. Solliciteer uiterlijk 9/2.

 

Plannen voor een schoolstraat? Laat het effect meten!
Start je dit voorjaar met een ‘schoolstraat’? Een interventiestudie van het Vlaams Instituut Gezond Leven, VITO en PIH onderzoekt de milieu- en gezondheidseffecten in 4 Vlaamse scholen. Je krijgt 200 euro. Vul je gegevens in of mail naar Karen.

 

Koningin Paolaprijs: buitenschoolse ondersteuning jongeren en school
Werkt je school samen met verenigingen of personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren? Laat ze uiterlijk 31/1 deelnemen aan de Koningin Paolaprijs Onderwijs.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

eNSPIRED: internationale leerweek over meertaligheid — 18-19/3
Ontdek meer over de context van het onderwijs en de uitdagingen van meertaligheid in Vietnam, Zuid-Afrika en België. Daarna ligt de focus op de onderwijspraktijk in die landen op vlak van begrijpend lezen, materiaalontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren. Meer info en inschrijven.

— WIN —

Meidenvenijn is niet fijn

De Nederlandse lerares Anke Visser lanceerde ooit de term ‘meidenvenijn’ voor pestgedrag door meisjes. Ze schreef een reeks boeken over hoe je met het hele team kan werken aan aanpak en preventie van pesten: de reeks ‘Meidenvenijn’ (Pica) voor basisonderwijs, algemeen secundair onderwijs en beroepsonderwijs.

Klasse geeft van elk deel 3 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen