Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Richtlijnen rond het coronavirus

UPDATE - Coronavirus

Er is bevestiging van een besmetting met het coronavirus in een Vlaamse school. Wat betekent dat voor de school in kwestie? En verandert er iets voor andere scholen? Dat lees je in deze nieuwe update.


Wat gebeurt er in een school met besmetting?

 • Er is pas sprake van besmetting na 2 positieve testen. De school ontvangt de juiste richtlijnen en de besmette personen krijgen de nodige verzorging.
 • Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voert onderzoek dat nagaat met wie de besmette personen contact hadden.
 • Afhankelijk van diverse parameters (o.a. duur en intensiteit van de contacten), worden gepaste maatregelen getroffen in samenspraak met AZG en CLB.
 • Andere leerlingen en personeel van de betrokken scholen moeten naar school gaan, maar alert blijven voor symptomen (koorts, hoesten, zich grieperig voelen). Leerlingen die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, zijn ongewettigd afwezig als ze thuis worden gehouden.

In haar communicatie vraagt een getroffen school aan de ouders de kalmte te bewaren en ook hun kind gerust te stellen. Daarvoor gebruikt ze deze modelbrief. Daarbij respecteert ze de wet op de privacy.


Wat doe je nu in jouw school?

 • In andere Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Je hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet nemen.
 • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven.
 • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze meteen naar huis. Ze contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.
 • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.

Met deze geüpdatete modelbrief kan je ouders geruststellen bij deze nieuwe situatie en geef je ze tips om over het coronavirus te praten met hun kind.


Ook de preventiemaatregelen blijvend toepassen is belangrijk om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis:

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
 9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.

Je kan deze affiche met de voorzorgsmaatregelen afdrukken en ophangen.

Voor ouders kan je de vertaalfiche ‘Griep: voorkom besmetting’ in 9 talen (Nederlands + vertaling in één fiche) downloaden, met grotendeels dezelfde tips.


Zijn je contactgegevens up-to-date?

Om in geval van crisis je school snel te contacteren, moeten je gegevens in ‘Mijn Onderwijs’ actueel zijn. Je kan een onbeperkt aantal noodnummers aanmaken en de functie ‘directie of secretariaat’ koppelen aan de contactpersoon met noodnummer.

Problemen? Mail helpdesk.edison@ond.vlaanderen.be of bel 02 553 90 90.


Waar vind je alle antwoorden?

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen