Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Leraar Elke Keersmaekers

ZO DOEN ZIJ HET

Emotionele vaardigheden als vak

Opvallend in het lijstje keuzemodules voor de 3e graad van het Sint-Pietersinstituut: emotionele intelligentie. “In de andere vakken kan je niet veel knibbelen aan de leerstof, dus dit is een kans om emotieregulatie, motivatie, aandacht houden ... góed uit te werken”, vertelt leraar Elke. Geen therapie, wel preventie.


SCHOOLTIPS

Zo wordt elkaar feedback geven makkelijker

Wil je dit schooljaar in je team inzetten op informeel leren van elkaar, maar ligt het bij de leraren soms gevoelig om feedback te geven en vooral ... te krijgen? Klasse bundelt 7 frisse manieren. De kritische vriend, flitsbezoeken of omgekeerd mentorschap: wat proberen jullie samen uit?


juf Tiffany

ACTUA

Kind op de vlucht in de klas?

Tiffany leert Milena (10) uit Oekraïne de eerste woordjes Nederlands: “Het is belangrijk dat je kan zeggen hoe je heet, hoe oud je bent ... Maar beginnen doe ik altijd met een check-in via pictogrammen, zodat ze zich vooral veilig voelen.”


OMZENDBRIEVEN

Ondersteuningsmodel bao, so en ho
Wijziging aan NO/2017/02. Leerlingen met een verslag of gemotiveerd verslag die een duaal structuuronderdeel of aanloopstructuuronderdeel volgen, hebben vanaf 1 september 2022 recht op ondersteuning.

 

Studieaanbod en programmatie so
Wijziging aan SO 60 en SO 61. De bijlagen werden aangepast als gevolg van de verdere uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs en van wijzigingen aan onder andere de matrix.

 

Uitreiken getuigschrift bao
Wijziging aan BaO/98/11. Vanaf schooljaar 2022-2023 moeten scholen een nieuw model getuigschrift bao gebruiken. Je vindt het in de omzendbrief.

 

Aan- en afwezigheden in dko
Wijziging aan DKO/2021/02. Wie 3 opeenvolgende lesweken geen enkele leeractiviteit volgt, is niet langer een regelmatige leerling en telt niet meer mee voor de programmatie- en rationalisatienormen of de omkaderingsberekening. Een ouder of meerderjarige kan 4 keer per schooljaar een eendagsafwezigheid wegens ziekte zelf wettigen met een schriftelijke verklaring.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.


MOET JE WETEN

Verplicht advies CLB vervalt bij beslissingen eind dit schooljaar
Overleg met CLB moet niet langer bij zittenblijven in het basisonderwijs. Dat geldt ook voor vervroegde instap in lager onderwijs en verlengd verblijf in kleuteronderwijs of voor 14‑jarigen in lager onderwijs. De maatregel geldt voor beslissingen voor 2023-’24 en kan je dus pas eind dit schooljaar toepassen.

 

Ontdek de nieuwe website van Kenniscentrum Digisprong
Vanaf nu vind je alle artikels, publicaties en hulpmiddelen rond ICT‑beleid, professionalisering, infrastructuur, en nog veel meer op de website van het Kenniscentrum Digisprong.

 

(Her)bekijk de infosessie: decreet over de onderwijsinternaten
De infosessie van 30 augustus over de eerste principiële goedkeuring van het drecreet over de onderwijsinternaten gemist of wil je die herbekijken? Klik hier.


OPROEP

ADIBoeken en LeesVoor: (opnieuw) inschrijven
Vraag de gratis voorleessoftware aan en bestel de digitale schoolboeken voor je leerlingen met lees- en schrijfmoeilijkheden. Je moet elk jaar de aanvraag vernieuwen, maar kan telkens voor andere software kiezen. Meer informatie.


PUBLICATIE

E-zine rond energiezorg op school
Abonneer je op het nieuwe e-zine van de Provincie Antwerpen en word automatisch lid van het lerend netwerk schoolgebouwbeheerders. De halfjaarlijkse bijeenkomsten van dit lerend netwerk zijn telkens ook online te volgen.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

*|INTERESTED:In welk onderwijsniveau heb je interesse?:Basisonderwijs,Secundair onderwijs

Inschrijvingsrecht 2022-2023: webinar vragenuurtje— 9/9
Voor schooljaar 2022-2023 verlopen de inschrijvingen volgens het nieuwe inschrijvingsrecht voor het gewoon bao en so. Tijdens het tweede vragenuurtje op 9 september gaan experten inschrijvingsrecht in op veel voorkomende vragen. Schrijf je nu in en stel meteen je vraag.

 

Personeel vinden in het onderwijs: webinar — 27 september
Nu of binnenkort nood aan leraren? De VDAB geeft je tips en tricks over kwaliteitsvolle vacatures plaatsen en selecties maken. Je krijgt informatie over haar dienstverlening voor onderwijs en good practices. Schrijf je in.

 

Vertrouwenspersonen in onderwijs: gratis opleidingen/supervisies
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert fysieke opleidingen (5 dagen) in Brussel voor nieuwe vertrouwenspersonen. Schrijf uiterlijk 6 oktober in. De supervisies voor aangestelde vertrouwenspersonen (1 dag) gaan online door. Schrijf uiterlijk 6 december in.

 

Energiefactuur van je school onder controle: vorming — 11 en 18/10
Ervaringsdeskundigen uit de sector geven je op de 2-daagse van het netwerk schoolgebouwbeheerders info over ‘Energie en CO2-reductie in scholen’, mét praktijkvoorbeelden. Het Departement Onderwijs en Vorming geeft info over energiebeheer op school. Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf nu in.

— WIN —

Elke les is een levensles

In ‘De school van je leven’ (LannooCampus) vertelt afscheidnemend CEGO-directeur Ludo Heylen over lesgeven en opvoeden en hoe je het ‘echte’ leven op school binnentrekt. Hij toont daarbij hoe je het belang van kind-zijn in de kindertijd plaatst. En niet bij de volwassene die ze later moeten worden.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Instagram Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen