Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Onderwijsexperten Martin Valcke en Wouter Duyck

SPECIALIST

Hebben eindexamens nu wel zin?

Straks eindexamens in het secundair? Toch maar lesgeven tot aan de eindmeet? Of zijn er andere opties? Onderwijsexperten Martin Valcke en Wouter Duyck leggen leerwinst, objectiviteit en motivatie in de weegschaal. En wat vind jij?


ZO DOEN ZIJ HET

Zo hou je vinger aan de pols bij ouders en leerlingen

Ook na 9 weken corona is ouders en leerlingen bevragen essentieel om je plan van aanpak bij te sturen. “Elke week krijgen onze ouders dezelfde vragen. Moet je veel helpen? Ben je een tweede leraar geworden? Ze geven op een schaal van 1 tot 10 aan hoe ze het welbevinden van hun kind inschatten. Die cijfers gieten wij in een curve. Zo zien we week na week de evolutie”, vertelt directeur Dirk.


Hans Lefever, leraar techniek en wetenschap, Sint-Ritacollege, Kontich

SCHOOLTIPS

Leuke activiteiten op afstand

Schoolradio, een Strava-challenge of een virtuele klasfuif. Ook op afstand kan je de leerlingen met fijne activiteiten verbonden houden. En juf Kathy verklapt je een creatief alternatief voor de verjaardagen die je normaal op school viert.


ZO DOEN ZIJ HET

“Leraren in buso zoeken in het kwadraat”

“Bij de herstart moeten we ook met de ouders aan de slag”, voelt bubao-directeur Christel. “Rond angst, maar ook rond verwachtingen voor hun kind.” En in het buso? “Ouders zeggen dat hun kind structuur en vrienden mist. En leraren botsen ondanks hun inzet op de grenzen van afstandsonderwijs”, zegt directeur David.


OMZENDBRIEVEN

Ziekteverlof
Wijziging aan PERS/2007/07. Tijdelijk onderwijspersoneel dat geen recht meer heeft op bezoldigd ziekteverlof, kan van de adviserend arts (ziekenfonds) toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten (“toegelaten activiteit”) na een periode van volledige ziekte. Meer info in punt 7 van de omzendbrief. Verwittig je personeel.

 

Nieuwe richtlijnen studiebekrachtiging: overzitten en beroep
Wijziging aan SO 64. Vanaf juni 2020 kan de delibererende klassenraad in 1A of 1B beslissen dat een leerling geslaagd is (A-attest) maar van een of meer basisopties/pakketten in 2A of 2B wordt uitgesloten. De leerling kan in dat geval uitzonderlijk 1A of 1B overzitten, op voorwaarde dat de klassenraad een gunstig advies geeft. Dat wordt toegevoegd aan het model van het A-attest. Lees ook de andere nieuwe richtlijnen rond motiveringsplicht en beroepsmogelijkheid in het kader van studiebekrachtiging.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.


BELEIDSNIEUWS

Projectoproep: zomerscholen
Onderwijsinstellingen, lokale besturen en provinciebesturen kunnen tot en met vrijdag 5 juni een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 een of meer zomerscholen te organiseren. Vind alle info en vraag subsidies aan.

 

Projectoproep: taalstimulerende activiteiten Nederlands
Wil je school als partner meewerken om de taalachterstand Nederlands bij leerlingen weg te werken in de voor-, na- of buitenschoolse opvang en/of in schoolvakanties? Via laagdrempelige projecten (van 20/7/2020 tot 31/8/2022) en onder deskundige begeleiding help je hen een eind vooruit. Maak je interesse kenbaar aan je lokale bestuur. Zij dienen uiterlijk 12 juni een project in.

 

Projectoproep: leesbevordering
Wil jouw school de leesmotivatie van leerlingen versterken en zo ook hun taalontwikkeling en -begrip? Met ‘Lezen op School’ kan je 2 volle schooljaren een breed leesplan ontwikkelen, samen met een leesbevorderingsorganisatie, je onderwijsverstrekker en/of de lokale bibliotheek. Neem contact op en dien je project (van 1/9/2020 tot 31/8/2022) uiterlijk 12 juni in.


MOET JE WETEN - CORONA

Aanpassing warmtemaatregelen
Water drinken, insmeren en schaduw opzoeken zijn belangrijk bij warme temperaturen. Maar hoe rijm je dat met de coronamaatregelen? En mag je met waterballonnen spelen? Lees waar je op moet letten en wat de alternatieven zijn.

 

Rol CLB bij contactonderzoek
De CLB’s kregen een opdracht in het kader van contactonderzoek. Als school word je door je CLB aangesproken als er bij jou maatregelen worden genomen. Ook de arbeidsarts wordt geïnformeerd. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen als school. Lees meer.

 

Ziekteattest bij afwezigheid wegens ziekte
Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. De voorbije weken was een ziekteattest niet nodig om huisartsen niet te overbelasten. Voor afwezigheden wegens ziekte die vanaf morgen (woensdag 20/5) ingaan, bezorgen personeelsleden wel weer een ziekteattest aan de werkgever. Wie nu al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen. Lees meer.

 

Inschrijven en school bezoeken
Inschrijven gebeurt op afstand. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen. Scholen die al aangemeld hebben, kunnen gunstig geordende leerlingen fysiek inschrijven. Ze kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor bv. een rondleiding. Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. Lees meer.

 

Geen koorts screenen bij aankomst op school
Meet de temperatuur van leerlingen en personeel niet bij aankomst op school. Dat is een medische handeling en geeft een vals veiligheidsgevoel. Koorts is ook geen goede parameter. Lees waarom.

 

Openluchtklassen: maximaal 14 leerlingen
Als lessen in de buitenlucht plaatsvinden, blijven de afstandsregels en het maximum van 14 leerlingen per contactbubbel van toepassing. De bepaling in het Ministerieel Besluit rond trainen in groepen tot 20 personen geldt niet voor het onderwijs.

 

Speeltuigen in open lucht
De leerlingen mogen op school gebruik maken van speeltuigen in open lucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen en dat er toezicht is. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

 

Video voor ouders: wat zijn de opvang-opties vanaf 18 mei?
Waarom zijn er andere veiligheidsregels voor de opvang van kleuters en lagereschoolkinderen? Mag mijn kind naar de opvang als ik zelf thuiswerk? In dit laagdrempelige animatiefilmpje krijgen ouders heldere uitleg. Deel jij het?

 

Campagne mentaal welbevinden: Zorgen voor Morgen
Onderwijspersoneel is ook in coronatijden bekommerd om het welbevinden van leerlingen. Daarbij vergeten ze soms zichzelf. De nieuwe campagne ‘Zorgen voor Morgen’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid helpt je om tijdens corona fit in je hoofd te blijven. En geeft tips om te zorgen voor kinderen en jongeren.

 

De vragen over personeelsmaterie in het kader van corona zijn bijgewerkt. Raadpleeg ze nu.

 

OPROEP

Klasse zoekt voor Magazine: nieuwe corona-duo’s op school
De preventieadviseur en de leraar die samen met een strijdplan kwamen. De secretariaatsmedewerker die plots brugfiguur tussen leraar en ouders werd. Of de starter die samen met zijn ervaren collega digitale wonderen verrichtte. Stond in jouw team zo’n sterke tandem op? Laat het weten via redactie@klasse.be en schenk dat droomduo een plek in het volgende Klasse Magazine.

 

Stem op jouw favoriete statistiek-filmpje door leerlingen secundair
Stem tot 25 mei (16 u.) op je favoriete video van de 3e ronde van de Europese Statistiekolympiade. Er wordt dit jaar voor het eerst een publieksprijs uitgereikt. De teams van de 2e en 3e graad SO die de meeste stemmen krijgen, winnen de prijs en nemen deel aan de Europese fase van de wedstrijd.

— WIN —

Wat is jouw communicatiestijl?

Hoe communiceer jij met leraren en leerlingen? Daadkrachtig, interactief, steungevend, consciëntieus? In ‘Hoogvliegers’ vind je tools om je eigen persoonlijkheidstype te bepalen, te ontdekken welke eigenschappen van anderen je triggeren en hoe je daar best mee omgaat.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen