Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Professor Ferre Laevers pleit voor een geïntegreerde aanpak.

SPECIALIST

“Ondernemingszin even belangrijk als taal”

Hoe pak jij op school de nieuwe eindtermen ondernemingszin aan? “Aparte lessen of een speciaal vak zijn geen goed idee, je hebt een geïntegreerde aanpak nodig”, zegt prof. Ferre Laevers. “Vooral een rijke omgeving waar je leerlingen veel initiatief en autonomie gunt, is cruciaal.”


MAG DAT

Plage-uur voor deeltijdse leraar

Hoe zit dat nu precies met plage-uren? Die mag een schoolbestuur enkel aan een voltijds werkend personeelslid geven als dat organisatorisch noodzakelijk is en op een billijke, transparante manier. Waar moet je bijkomend op letten?


Snel communiceren bij crisis? Gebruik deze modelbrieven.

SCHOOLTIPS

Crisis: modelbrieven voor ouders

Snel communiceren bij een crisis over de feiten, de impact en hoe ouders thuis het best met de situatie omgaan? Dat is makkelijker als je niet van nul moet beginnen. Gebruik deze modelbrieven voor 12 crisissituaties. 20 vuistregels krijg je erbovenop!


OMZENDBRIEVEN

Structuur en organisatie van het voltijds SO
Wijziging aan SO 64. Er zijn aanvullingen over de effecten van een gewijzigde evaluatiebeslissing - al dan niet na beroep - op de adviezen van een delibererende klassenraad rond overzitten en arbeidsbereidheid/-rijpheid met het oog op overstap naar duaal leren.

 

Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in DKO
Wijziging aan DKO/2018/02. De goedkeuring van een programmatie geldt enkel in het schooljaar volgend op de aanvraag. Niet‑ingerichte programmaties moeten opnieuw aangevraagd worden.

 

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen VWO
Wijziging aan VWO/2010/03 (cvo). De wijzigingen sinds 1/2/2020 worden kort toegelicht in het specifieke gedeelte onder punt 5.2. Breng je personeel op de hoogte. De wettelijke basis van deze omzendbrief is nog niet goedgekeurd.
 

 

Zorgkrediet voor onderwijs- en CLB-personeel
Wijziging aan PERS/2016/01. Punt 14.2 verduidelijkt hoe een flexi-job met het zorgkrediet kan worden gecombineerd .

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven altijd online raadplegen.


MOET JE WETEN

Nieuw op Mijn Onderwijs: Personeel
Je personeelsleden ontvangen een mail zodra een nieuwe document beschikbaar is, als ze hun mailadres toevoegen aan hun profiel. Ze vinden er nu ook de afschriften elektronische aangifte sociaal risico. Meer informatie op de website.

 

Resultaatmeldingen van Certimed op een ander mailadres
Krijg je de resultaten van ziektecontroles liever op een ander adres dan het officiële mailadres van je school? Sluis ze via een ‘regel’ in je schoolmailbox automatisch naar een mailadres dat jij zelf bepaalt. Of mail een bijkomend mailadres naar Certimed met vermelding van het instellingsnummer. Je dossierbeheerder in AGODI of AHOVOKS kan dat niet voor jou doen.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

Nieuw referentiekader NAFT-kwaliteit: voorstelling — 2 maart
Verschillende stakeholders werkten afgelopen schooljaar aan het referentiekader. Het kader definieert, aan de hand van kwaliteitsverwachtingen, wat een kwaliteitsvolle NAFT-werking precies is. Meer informatie en inschrijven.

 

Games in de klas: studiedag — 6 maart
Ontdek in Brussel hoe je aan de hand van een toolbox lessen ontwikkelt waarbij je games effectief en efficiënt kan inzetten. In een game-zone ondervind je hoe leuk én leerrijk gamen is. Deelnemen is gratis, inschrijven noodzakelijk.

 

Communicatie op school: vormingen — meerdere data
Naar een krachtige school-oudersamenwerking’ (11/3 of 22/4) geeft je tips om maatschappelijk kwetsbare of anderstalige ouders bij het schoolleven te betrekken. Bij ‘Communiceren met anderstalige ouders’ (18/3) vertrek je van de stelling dat elke communicatie een intercultureel gegeven is.

— WIN —

Plakt de spaghetti?

Als de spaghetti tegen je keukenmuur plakt, is hij gaar. Maar wanneer zijn je vernieuwingsplannen gaar? In ‘Innovation that sticks’ (die Keure) toont Lars Sudmann met veel praktische voorbeelden hoe je het ‘spaghetti-principe’ met succes kan toepassen op vernieuwings- en veranderingsprocessen.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen