Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Illustratie over digital skills

SPECIALIST

Hoe digitaal kapitaal duurzaam integreren?

“Zet kleine stapjes en vind het warm water niet opnieuw uit”, stelt onderzoeker Jo Tondeur (VUB). Zijn tips voor de digitale switch: “Start een Teacher Design Team en onderzoek hoe je inspeelt op ieders ontwikkelingsnood.” Van kansenzoeker tot het ICT-rolmodel? Herken jij deze leraren in je team?


DUIDING

Nieuw Decreet Leersteun: wat kan je verwachten?

Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen én werkbaar voor de leraar. Dat is de ambitie van het nieuw Decreet Leersteun, de vervanger van het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Een conceptnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst de krijtlijnen van het decreet.

Meer weten? Alle info over het decreet leersteun én de integrale conceptnota.

Leraar van het jaar Arvid De Muynck

VIDEO

“Durf te vragen hoe het gaat”

“Niet iedereen wil praten, maar het helpt als ze weten dat iemand wil luisteren”, stelt Arvid De Muynck, Leraar van het Jaar 2021. In deze video vertellen Arvid en zijn leerlingen hoe hij zijn leerlingen niet losliet in dit coronajaar.


MENING

“Respect van de samenleving voelt élke leraar”

Terugblikken op onderwijs in coronatijd? “Dat is een eindeloos respect voor leraren én hun veerkracht. Geef ze meer ruimte”, pleit psychiater Dirk De Wachter. “Zo kan elke school nog sterker eigen accenten leggen en gewoontes onderzoeken om leerlingen beter te helpen.” Wat neem jij mee na de zomer?

Prettige, ongelooflijk hard verdiende vakantie!

OMZENDBRIEVEN

Oprichting scholengemeenschapsinstelling
Wijziging aan PERS/2009/06. Een scholengemeenschap kan vanaf 1/9/2021 een scholengemeenschapsinstelling oprichten. Ze kan er, om de werking te ondersteunen, personeelsleden aanstellen met de punten van de voorafname van de globale puntenenveloppe en ze kan die daar vast benoemen.

 

Bijkomende omkadering voor wegwerken leerachterstand
Wijziging aan NO/2021/02. Ook voor schooljaar 2021-2022 kunnen scholen gewoon en buitengewoon BaO en SO en centra voor dbso, na aanvraag bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, bijkomende omkadering krijgen voor onderwijspersoneel om de corona-leerachterstand weg te werken (punt 2).

 

Verlenging lerarenplatform BaO
Wijziging aan Bao/2018/01. De lerarenplatformen blijven tot en met schooljaar 2023-2024 actief. Leraren van het lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 september tot einde schooljaar en worden prioritair ingezet voor reguliere vervangingen of om de leerachterstand weg te werken.

De wettelijke basis van bovenstaande omzendbrieven is nog niet goedgekeurd.

 

Inschrijvingsrecht, aanmeldingsprocedure en dringende tijdelijke maatregelen n.a.v. corona
Wijziging aan SO/2020/01, SO/2012/01, BaO/2012/01 en BaO/2020/01.

  • Het huidige inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures zijn verlengd voor schooljaar ‘22-’23. Scholen kunnen tot 15/11/2021 bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) een aanmeldingsdossier indienen.
  • Weigeringen kunnen ook elektronisch aan de ouders bezorgd worden en worden via het schoolsoftwarepakket aan AGODI gemeld.
  • Leerlingen, ingeschreven onder ontbindende voorwaarde, zijn na het verstrijken van de termijn van 60 kalenderdagen definitief ingeschreven, ook indien er geen fysieke lesbijwoning mogelijk was.
  • CLB’s krijgen meer tijd om de nieuwe gemotiveerde verslagen op te maken voor leerlingen die de overstap maken van BaO naar SO. De gemotiveerde verslagen, opgemaakt in het BaO, blijven rechtsgeldig om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen die op 1/9/2021 overstappen naar het SO.
  • Scholen voor BuBaO kunnen hertellen op de 1e schooldag van oktober 2021 als het leerlingenaantal op die datum hoger is dan op 1/2/2021.

Let op: na 1 juli verschijnen er nog omzendbrieven. Hou Edulex in de gaten!


BELEIDSNIEUWS

Middelen voor ICT-coördinatie
Scholen, academies en centra krijgen eerstdaags info over de beschikbare puntenenveloppe ICT-coördinatie. Ook de omzendbrief wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op Edulex. De onderhandelingen met de sociale partners over de nieuwe ICT-maatregelen zijn afgerond.

 

Taalscreeningsinstrument binnenkort online
In juli vind je online een taalscreeningsinstrument om vanaf volgend schooljaar de luistervaardigheid Nederlands bij 5-jarigen in het gewoon basisonderwijs te screenen. Daarna start je desgevallend een taalintegratietraject op met de leerling. Hou de website in de gaten.


MOET JE WETEN

Oog voor Lekkers: ook volgend schooljaar gezonde tussendoortjes
Kies je (ook) volgend schooljaar voor een wekelijks gezond tussendoortje op school? De procedure van inschrijving voor scholen wijzigt niet. Europa vraagt wel de nodige bewijzen die aantonen dat je de wet op de overheidsopdrachten respecteert. Zo voorkom je terugvorderingen. Meer info en contactpersonen.

 

Plotse onkosten voor ouders bij uitstap einde schooljaar
Organiseerde je de voorbije weken snel nog een schooluitstap? Dat heeft zeker een meerwaarde, maar het Netwerk Tegen Armoede roept op om rekening te houden met plotse extra kosten die het met zich meebrengt. Voor mensen in armoede hebben onverwachte facturen een zware financiële impact. Raadpleeg de regelgeving over schoolfacturen en spreiding van betaling.


PUBLICATIE

Heeft onderwijs welzijn nodig? En vice versa?
HOGENT onderzocht de samenwerking tussen scholen en het welzijnsveld om gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. In deze inspiratiegids vind je inzichten en inspiratie voor praktijk én beleid, onderwijs én welzijn.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

AGODI-academie: digitaal opleidingsaanbod schoolsecretariaten
Schrijf je in voor de webinars over nieuwigheden in het BaO op 31 augustus: ‘Personeelsadministratie’ (vm) ‘Scholen en leerlingen’ (nm). Op 23 september volgt de webinar met ‘Nieuwigheden ’21-’22 en aandachtspunten DKO’. De digitale opleidingen voor het SO volgen. Wie er niet live kan bij zijn, kan de opleiding via het youtube kanaal van de AGODI-academie bekijken.

 

Meelooptrajecten voor leiderschap in onderwijs: webinar — 17/9
Wil je in een meelooptraject stappen of dergelijke trajecten organiseren of ondersteunen? Het onderzoeksteam van het expertisecentrum ‘Groeikracht in Onderwijs’ aan de KdG Hogeschool stelt tijdens de webinar de inspiratiegids rond job shadowing voor leiderschap in onderwijs voor. Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Nog vragen? Stel ze aan Loth Van Den Ouweland.

 

Europese Dag van de Talen: editie 2021 — 24 september
Schrijf je in voor het Europese Dag van de Talen-congres met als thema ‘Lezen in alle talen’. Naast het debat over ‘Nieuwe perspectieven op leesbevordering’, heb je keuze uit tal van workshops en een bezoek aan de bijbehorende beurs.

— WIN —

Effectief leiderschap

Elke organisatie is anders, werkt met andere individuen, andere groepsprocessen en die veranderen voortdurend. ‘Gedrag in organisaties’ (LannooCampus) bekijkt hoe mensen functioneren in groepen, wanneer ze zich goed in hun vel voelen en welke leiderschapsstijlen het meest effectief zijn.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Instagram Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen