Copy
Nieuwsbrief voor schoolleiders
Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.
Uitschrijven | Pas je profiel aan

NIVEAU 3 IN VLAANDEREN - NIVEAU 4 IN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Update richtlijnen voor scholen en centra

Aangezien het dreigingsniveau 3 van kracht blijft in Vlaanderen, herinnert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan de eerdere aandachtspunten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het dreigingsniveau 4 gelden. Scholen en centra blijven daar morgen nog dicht. Overmorgen openen ze opnieuw, met de nodige veiligheidsmaatregelen. De minister dankt alle onderwijsinstellingen uitdrukkelijk voor hun begrip en engagement in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Verhoogde waakzaamheid in Vlaanderen, scholen en centra gesloten in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 1. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het dreigingsniveau op 4 staan. In overleg met alle onderwijsverstrekkers is daarom afgesproken dat de scholen en centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook op dinsdag 24 november gesloten blijven. Dat biedt de politiediensten de mogelijkheid om de nodige veiligheidsmaatregelen op punt te stellen in functie van het heropenen van de scholen op woensdag. Via Schooldirect blijf je op de hoogte van eventuele maatregelen voor volgende dagen.
   
 2. Minister Crevits wijst alle scholen in Vlaanderen nogmaals op de aanbevelingen die ze afgelopen woensdag in een extra editie van Schooldirect ontvingen in verband met verhoogde waakzaamheid. Die aandachtspunten blijven gelden zolang het dreigingsniveau 3 van kracht is.
   
 3. Vlaamse scholen wordt ten zeerste afgeraden om, zolang het dreigingsniveau 4 geldt, uitstappen te maken naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de Brusselse scholen zelf schrappen eventuele geplande extra-murosactiviteiten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zolang het dreigingsniveau op 4 blijft.

Administratieve richtlijnen voor personeel en leerlingen/cursisten van basis-, secundair, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs

 

Scholen en centra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • De scholen/centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren vandaag (maandag 23/11) gesloten. Dat zal ook morgen (dinsdag 24/11) het geval zijn. Voor de daardoor afwezige onderwijspersoneelsleden in deze scholen hoef je geen zending naar het werkstation te sturen. Zij krijgen hun loon doorbetaald.
 • Voor de leerlingen van de scholen in kwestie hoef je geen afwezigheden te registreren.
 • Specifiek voor het volwassenenonderwijs geldt dat het centrum voor de lessen die vanwege de terreurdreiging niet kunnen doorgaan, een afgelasting zendt naar DAVINCI. Voor een afgelaste les kan je geen participaties registreren. Het centrum beslist zelf, in samenspraak met het personeel en de cursisten, of het al dan niet een inhaalles organiseert en in dat geval registreert.

Scholen en centra buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Voor de onderwijspersoneelsleden van scholen/centra die niet behoren tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelt het schoolbestuur of de afwezigheid van het personeelslid al of niet het gevolg is van de terreurdreiging. Als dat zo is, hoef je geen zending naar het werkstation te sturen en krijgt het personeelslid in kwestie zijn loon doorbetaald.
 • Voor leerlingen van deze scholen geldt hetzelfde: het schoolbestuur oordeelt of de afwezigheid van de leerling het gevolg is van de terreurdreiging. Als dat zo is, hoef je zijn afwezigheid niet te registreren.

Meer info vind je in deze omzendbrieven: 
Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs
Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs
Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Zo stel je ouders gerust


De terreurdreiging in België maakt veel ouders thuis en aan de schoolpoort ongerust. Wat kan jij als leraar of directeur doen? Praten. Hoe? Deze 7 tips helpen je verder. Klasse werkte ze uit samen met Erik de Soir, psycholoog en psychotherapeut. Geef jij ze door aan je team?
Volg Klasse op Facebook
Volg Klasse op Twitter
Volg Klasse op YouTube

Raadpleeg alle informatie op de website


Je ontvangt informatie over:

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.

Ons postadres:
Schooldirect
Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
Belgium

Add us to your address book