Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Dansles in de kunsthumaniora

VERHAAL

“School is de enige scène die rest”

“Dit is het schooljaar van het grote gemis, waarin ons team zoekt hoe we binnen de veiligheidsregels toch een kunsthumaniora blijven”, vertelt directeur Serge. “Artistieke werkweken en veel inspraak geven de leerlingen zuurstof en helpen de leerdoelen te behalen.”


SPECIALIST

Waarom overgangsrituelen zo belangrijk zijn

Samen met leerlingen (en ouders) het schooljaar afronden is belangrijk. “Geef hen de kans om anekdotes te delen over wat ze samen doormaakten”, tipt Gie Deboutte. “Daarom ben ik blij dat jongeren coronaproof kunnen samenkomen tijdens een 50‑dagenviering.” Wat plan jij op je school?


Hand vult de kaart 'Eerste Hulp Bij schooluitval' in

KLIK & PRINT

Kent je team alle hulplijnen?

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of dreigen uit te vallen? Op deze kaart verzamel je overzichtelijk de contactgegevens van externe hulplijnen in je regio. Vul de tool samen met je CLB in en bezorg een kaart aan elke leraar.


SCHOOLTIPS

Geef kwetsbare kleuters een sterke start

Ligt je kleuterteam wakker van de kwetsbare kinderen? Juf Jelke doet kleine dingen anders, die later een groot verschil maken. Haar eerlijke zoektocht met praktijkvoorbeelden, video, tips, tools en challenges goot ze in enkele hapklare mails. Laat je leraren nu gratis inschrijven voor deze tipreeks.


OMZENDBRIEVEN

Bijkomende omkadering BaO/SO: wegwerken leerachterstand
Wijziging aan 13CC/IF/GDH, PERS/2009/11 en NO/2021/02. Personeelsleden die vanuit pensioen of TBS 55 in het kader van de COVID-19-crisis essentiële diensten verlenen in het onderwijs, genieten een tijdelijke uitzondering op de cumulatieregeling pensioenen.

 

Dringende en tijdelijke maatregelen SO n.a.v. de coronacrisis
Wijziging aan SO/2020/01. De geïntegreerde proef of de kwalificatieproef (OV 3) wordt een facultatief onderdeel van de eindevaluatie van een leerling. Elke school kan autonoom beslissen de proef al dan niet te organiseren. De afwezigheid door overmacht van deskundigen bij de beoordeling doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid ervan.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.


MOET JE WETEN CORONA

Oproep zomerscholen 2021
Scholen en lokale besturen kunnen tussen 5 juli en 27 augustus opnieuw een zomerschool organiseren. Leerlingen lager of secundair onderwijs krijgen zo kosteloos een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Een budget van 45 euro per leerling per dag is voorzien. Ligt de regierol bij een lokaal bestuur, dan verhoogt dit budget met 20 euro per leerling (5 euro als een school alles alleen organiseert). Projecten indienen kan tot 30 mei. Een gids met concrete tips en goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie.

 

Integraal advies van de pedagogische taskforce
De pedagogische taskforce over leervertraging en welbevinden - de werkgroep met pedagogen, psychologen en vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en de onderwijsverstrekkers - deelt nu ook het integrale advies voor de organisatie van de rest van dit bijzondere schooljaar.


MOET JE WETEN

Tweede kleuterparticipatierapport schooljaar 2020-2021
AGODI publiceerde het kleuterparticipatierapport met de aanwezigheidscijfers tot de paasvakantie via Mijn Onderwijs. Het rapport geeft je zicht op de groep kleuters die te weinig aanwezig is. Je kan het gebruiken als werkinstrument om zelf acties te ondernemen en te evalueren. Lees meer info of mail je vragen.

 

SDGs@school
MOS geeft op de nieuwe website scholen 4 tools om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te integreren in de schoolwerking. De tools zijn niet enkel nuttig op schoolniveau, maar zijn ook te gebruiken in de klas.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

Uitwisselingsmoment tussen opvang- en onderwijspartners — 17/5
I.s.m. verschillende partners organiseert AGODI-academie het uitwisselingsmoment over vluchtelingen en onderwijs dit jaar digitaal. De (onderwijs)noden van leerlingen uit het opvangnetwerk worden vanuit verschillende perspectieven benaderd. Meer informatie en inschrijven.

 

MOS-openschooltuinendag 2021 — 19/5
Gastscholen vertellen je over de transformatie van hun grijze speelplaats naar een groene schooltuin. Geef je ogen de kost, wissel ervaringen uit, stel vragen en laat je inspireren. Live of online. Meer informatie en inschrijven.

 

Transformatiebegeleiding in scholen: infomoment — 20/5 of 27/5
Hoe integreer je autonomie en zelfsturing bij leerlingen en digitalisering in onderwijs ook na corona in je school? Hoe vertaal je die veranderende schoolcultuur naar leraren, leerlingen, ouders? Ontdek hoe transformatiecoaches van EduNext je kunnen helpen.

— WIN —

Het ABC van motivatie

Jezelf of anderen motiveren voor een organisatieverandering, voor een groot project ... ligt vaak niet voor de hand. In ‘Motiveren zonder controleren’ (Die Keure) vind je principes, tools, oefeningen en voorbeelden om via de "Zelfdeterminatietheorie" iedereen én jezelf een motivatieboost te geven.

Klasse geeft 10 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Instagram Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen