Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.
uitschrijven
portret expert Geert Kelchtermans

SPECIALIST

“De school waar een leraar lesgeeft, is bepalend voor hoe hij is”

“De media en publieke opinie denken over leraren in types. ‘Die is enthousiast, die is conservatief.’ Maar zet een leraar in een andere klas of school en je krijgt een andere leraar.” Geert Kelchtermans over de dunne lijn tussen mens en professional.

Klasse maandkalender 2018-2019

KLIK & PRINT

Klasse-kalenders 2018‑2019

Strak gepland het nieuwe schooljaar in? Download nu alvast de fraaie maand- en schoolkalender van Klasse (pdf). Op de bewerkbare versies is het nog even wachten tot half augustus. Schooldirect houdt je op de hoogte.

MAG DAT

Klusdag in vakantie verplichten?

Kan je als directeur al je leraren verplichten om in de zomervakantie één of meer dagen naar school te komen voor verfraaiings- of onderhoudswerkjes? Het antwoord verschilt enigzins naargelang het onderwijsniveau.

VERHAAL

“Geef leraren tijd om echt te luisteren”

“Mijn vader was directeur in een school met 33 nationaliteiten. Hij heeft altijd gezocht naar manieren om leerlingen het gevoel te geven: jij bent belangrijk”, vertelt Joris Hessels (Radio Gaga).

OMZENDBRIEVEN

Herinschakeling definitief arbeidsongeschikt personeelslid
Wijziging aan PERS/2014/04 en PERS/2011/06. De federale wetgeving werd aangepast. De werkgever kan binnen de voorwaarden een re-integratieprocedure laten opstarten. De procedure geldt nu ook voor de centra voor basiseducatie. Breng je personeel op de hoogte.

Mededeling indiensttreding tijdelijk personeelslid
Wijziging aan PERS/2005/09. Voor een aantal ambten in het basisonderwijs vraagt het Onderwijsministerie vanaf 1 september 2018 geen afschriften van bekwaamheidsbewijzen meer op, maar raadpleegt men de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

Scholengemeenschappen secundair onderwijs
Wijziging aan SO 62. De mogelijke uitstapdatum voor een school uit een scholengemeenschap (die is gevormd tot 2020) vanwege het feit dat het schoolbestuur overgaat naar een ‘schoolbestuur met bijzondere kenmerken’ is 1 september 2019.

Tijdelijk project ‘Schoolbank op de werkplek’
Wijziging aan SO/2016/02. De omzendbrief werd aangepast naar de uitbreiding van het proefproject voor schooljaar 2018‑2019.

 


MOET JE WETEN

Herinnering: registreer uitgereikte studiebewijzen in Discimus
Registreer als basis- en secundaire school de uitgereikte studiebewijzen en clausuleringen bij B-attesten voor schooljaar 2017‑2018 tijdig en correct in je schooladministratiepakket, zodat de info in Discimus terechtkomt. Bij een inschrijving kan elke school zo meteen checken of de leerling in kwestie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Getuigschriften basisonderwijs hoeven niet meer op papier naar de secundaire scholen.

Leraar op bedrijfsstage: gratis vervanging
Via het Departement Onderwijs en Vorming kan je in alle studierichtingen maximaal 5 dagen gebruik maken van een organisatie die de creativiteit en ondernemingszin van je leerlingen aanscherpt. En dat terwijl een van je leraren op bedrijfsstage is.

Nieuwe aanvraagprocedure voor detacheringen
Vanaf 1 september bezorgt de organisatie in kwestie het formulier via mail aan AGODI, cel detacheringen. Als school bezorg je enkel de elektronische zending van het verlof voor het personeelslid (RL2), na zijn akkoord. De goedkeuring door AGODI geldt als akkoord. De organisatie krijgt bevestiging via mail.

SportKompas oriënteert elk kind naar zijn favoriete sport
Gebruik vanaf volgend schooljaar het SportKompas en vind voor je leerlingen van het 3de of 4de leerjaar de sport die past bij hun voorkeur(en) en motorische vaardigheden. Zo houden ze het langer vol.

Stichting Vlaamse Schoolsport wordt MOEV
Stichting Vlaamse Schoolsport heet voortaan MOEV. Met aantrekkelijke educatieve materialen, frisse projecten en relevante info op maat, in combinatie met heel wat bewegingsmogelijkheden, zet je jouw school in beweging.

Nationale Pyjamadag 2019
Kruis alvast de volgende Nationale Pyjamadag van Bednet aan op de schoolkalender 2018‑2019: vrijdag 15 maart 2019. Breng je personeel op de hoogte van deze wakkere dag in slaapkledij.

 


GEZOCHT

Beoordelaars schrijfproef herhalingspeiling Nederlands BaO
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen zoekt beoordelaars voor de schrijfproef herhalingspeiling Nederlands basisonderwijs 2017-2018. Schrijf in voor 22 juli.

Themaspecialist Kunstkuur bij CANON Cultuurcel
Heb jij leraren die gebeten zijn door kunst- en cultuuronderwijs? CANON Cultuurcel zoekt 2 gedetacheerde leraren om Kunstkuur te lanceren. Solliciteren kan tot uiterlijk 8 juli.

12 duo’s voor seminarie ‘Een warme transitie naar de kleuterklas’
Schrijft jouw school uiterlijk 10 juli een enthousiast duo in? Dat bestaat uit iemand met vooral voorschoolse contacten en iemand uit het onderwijs. Een greep uit de inhoud van de tweedaagse (11 en 12 oktober): experten aan het woord, boeiende werkbezoeken, ervaringen uitwisselen …

 


OPROEP

Enquête over gebruikte infobronnen voor beroepsdoeleinden
Wil je Klasse en de vakpersfederatie helpen een beter inzicht te krijgen op de onderwerpen die jou interesseren, zodat wij je nog beter professioneel kunnen informeren? Vul dan voor 31 juli deze vragenlijst in en bezorg de link aan je personeel. Privacy wordt gegarandeerd.

STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

 

Vertrouwenspersoon in onderwijs: gratis opleiding - najaar 2018

Schrijf je in voor de opleiding van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 

Berlin Heute 2018 - 14 tot en met 20 oktober 2018

Laat je leraren Duits hun taal-, culturele en didactische competenties aanscherpen. Zij kunnen zich uiterlijk 24 juli kandidaat stellen voor het ‘Seminar für Belgische Deutschlehrer/-innen’ van het Goethe Institut Berlin (Duitsland).
 

ICT in het Vlaams onderwijs: studiedag - 22 oktober 2018

Kom te weten hoe het staat met de ICT-infrastructuur, -integratie en -competenties bij je leraren en leerlingen. Na de middag volgt nog een seminarie over online nascholingsmethodieken. Schrijf je in.
 

Odisee Advanced education: nieuw aanbod onderwijs

Het nieuwe aanbod opleidingen voor het onderwijs staat online. Zo raak je via het postgraduaat Mentoring en coaching wegwijs in allerlei werk- en leerbegeleidingstechnieken voor starters en stagiairs. Start op 3 oktober.
 

Centrum voor Taal en Onderwijs: vormingsaanbod 2018-2019

Naast nieuwe vormingen zoals leerlabs, inspiratielabs en materialensessies kan je bij het CTO nog altijd terecht voor vormingen rond taal en ICT, begrijpend lezen, anderstalige nieuwkomers en taalbeleid. Schrijf je in.
cover van het boek 'samenwerken en leren"

WIN EEN BOEK

Samenwerken en leren

Hoe bevorder je als directeur een schoolcultuur gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? In ‘Leiding geven aan een lerende school’ (Gompel&Svacina) krijg je een analysekader om eerst vragen te stellen en dan pas in actie te schieten.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse op Facebook
Volg Klasse op Twitter
Volg Klasse op YouTube
Abonneer je op Klasse Magazine

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen

Ons postadres:
Schooldirect
Koning Albert II Laan 15
Brussel 1210
Belgium