Copy
Nieuwsbrief over schoolbeleid en regelgeving
Professor HRM en arbeidssociologie Peggy De Prins

SPECIALIST

Zo hou je leraren liever en langer op school

“Als je inzet op talenten van leerlingen, kan dat met personeel ook. Als je leerlingen feedback geeft, kunnen ook leraren elkaars kritische vrienden worden.” Peggy De Prins zet je op weg naar een sterk personeelsbeleid. Ja, zelfs binnen de ‘grenzen’ van onderwijs. En nee, je hoeft geen HR-specialist te zijn. Als dat nest maar warm is.


SCHOOLTIPS

10 tips om je team te versterken

Je voelt het in coronatijd meer dan ooit: een crisis maakt je team sterker óf dreigt je ploeg uit elkaar te spelen. Vraag leraren daarom hoe het écht gaat en overdrijf gerust met complimenten! Dankzij nog 8 andere recepten met extra bindmiddel haal jij bij de start van dit schooljaar de collegiale banden aan.


directeur Ilse Martens over flexibele leerwegen

ZO DOEN ZIJ HET

Flexibele leerwegen = leerwinst!

De leraren van basisschool Sint-Camillus werkten vóór corona al aan flexibele, individuele leerlingentrajecten. “Meer leerwinst, beter welbevinden en voorbereid naar het secundair”, somt directeur Ilse de voordelen op.


OMZENDBRIEVEN

Loopbaanonderbreking (LBO) voor mantelzorg
Wijziging aan PERS/2020/03. Wie volgens het KB van 16/6/2020 erkend wordt als mantelzorger, kan vanaf 1/9/2020 LBO voor mantelzorg opnemen. De modaliteiten voor het opnemen van LBO voor mantelzorg vind je in de omzendbrief. Verwittig je personeel.

Je kan de laatste wijzigingen van omzendbrieven steeds online raadplegen.


OPROEP

Vacature voor teamcoördinator grootschalig peilingsonderzoek
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) van de KU Leuven zoekt een teamcoördinator met interesse voor leerlingprestaties in het Vlaamse onderwijs, leidinggevende capaciteiten en sterk in projectmanagement. Solliciteer uiterlijk 14/9.

 

Evaluatie toolbox: internationalisering verankeren op school
Om de toolbox te updaten, vragen Landcommanderij Alden Biesen en Europahuis Ryckevelde naar je ervaringen en noden. Vul vóór 15 september de korte online bevraging in en werk mee aan een duurzaam internationaliseringsbeleid op school.


MOET JE WETEN

Wijziging pandemiescenario CLB
De CLB’s blijven instaan voor contactonderzoek COVID-19 in scholen, schoolinternaten en internaten met permanente openstelling. Wanneer nodig krijgt het contactonderzoek prioriteit op andere opdrachten. Je leest in het pandemiescenario wat dit betekent.

 

Mijn Onderwijs: Personeel voor nieuwe personeelsleden
Komen er nieuwe personeelsleden in dienst? Verwijs hen dan naar Mijn Onderwijs: Personeel, hun persoonlijke en beveiligde website. Ze vinden er hun salarisbrieven, fiscale fiche(s) en andere documenten terug.

 

Oneens over verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs?
Ouders, scholen en CLB’s die het niet eens zijn over het (niet) afleveren van een verslag voor een IAC / toegang tot het BuO of over de inhoud ervan, kunnen een verzoek indienen bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie. Die brengt de partijen samen om een oplossing te zoeken.

 

Herinnering registratie ondersteuning type 2-4-6-7
Scholen voor gewoon onderwijs melden via Discimus welke BuO-scholen ondersteuning bieden aan hun leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7. Ze doen dat via hun softwarepakket voor schooladministratie. AGODI informeert de scholen tussentijds via detailrapporten en kent de omkadering toe aan de BuO-scholen op basis van de teldag op de eerste schooldag van oktober 2020.

 

Administratieve vereenvoudiging van gemotiveerd verslag
Het gemotiveerd verslag dat toegang geeft tot ondersteuning vereenvoudigt vanaf 1 september. De benaming blijft, maar het wordt een kort handelingsgericht advies (HGA). Ook de inhoud wijzigt (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering): zie NO/2017/02.

 

Minder papierwerk met nieuwe IRIS-Platform
Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Het versterkt de samenwerking tussen scholen, CLB’s en ondersteuningsnetwerken rond leerlingen met specifieke behoeften. (Zorg)leraren of ondersteuners die via hun directeur toegangsrechten krijgen op Mijn Onderwijs, kunnen voor de leerlingen van hun school inloggen en het gemotiveerd verslag raadplegen.

 

Dataloep: wat is nieuw, wat is geüpdatet?
In Dataloep vind je cijfers over onderwijs. Aan de ‘datum laatste aanpassing’ zie je welke toepassingen geactualiseerd werden. Onderwijsniveau basis- en secundair onderwijs bevat 2 nieuwe toepassingen: Studiebewijzen en Oriënteringsattesten.

 

Schooltoeslag schooljaar 2020-2021
De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde wordt automatisch betaald via het Groeipakket. Laat ouders weten dat zij geen aanvraag moeten doen.

 

COVID-19-toeslag bij inkomensverlies
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis kunnen tot 31 oktober eenmalig extra ondersteuning aanvragen via het Groeipakket. De COVID‑19‑toeslag bedraagt 120 euro.

 

Nieuwe raamovereenkomst met Microsoft
De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een nieuwe raamovereenkomst af: Microsoft Keep it Simple (MS-KIS). Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen hierdoor de software van Microsoft aan sterk verlaagde prijzen installeren. Meer informatie.


STUDIEDAGEN EN NAVORMINGEN

AGODI-academie: opleiding schoolsecretariaten BO, SO en DKO ‘20-’21
De AGODI-academie organiseert digitale infosessies over de nieuwigheden in de regelgeving. Je vindt alle informatie op de website. Ook de thematische opleidingen worden in een digitaal jasje gestoken. Zodra de opleidingen beschikbaar zijn, verneem je meer.

— WIN —

Uitdagingen voor kwaliteitsvol onderwijs

Ongelijkheid, lage verwachtingen, taalachterstand, segregatie, racisme. Uitdagingen die we aangaan om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. In ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’ (Epo) geeft socioloog/pedagoog Orhan Agirdag een wetenschappelijk onderbouwd verhaal met tal van praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien.

Klasse geeft 5 ex. weg! Vul het wedstrijdformulier in.

Volg Klasse

Volg Klasse op Facebook Volg Klasse op Twitter Volg Klasse op Youtube Volg Klasse op Instagram Volg Klasse op Pinterest
Abonneer je op Klasse Magazine

Klasse, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, België

Deze mail werd verstuurd aan <<E-mailadres>>.

Wijzig je interesse door je profiel aan te passen.
Geen mail van Klasse meer ontvangen