Copy
Fælles pressemeddelelse 12. juni 2013 fra filmbranchens organisationer
Se pressemeddelelsen i din browser

Den 14. juni skal der tages et kulturpolitisk ansvar for fremtiden!


Vi har et stort ansvar for, at vore børn og børnebørn ogsÃ¥ i fremtiden fÃ¥r mulighed for at opleve danske, lokalt forankrede fortællinger pÃ¥ tv, i biografen og pÃ¥ on-line medieplatforme. Derfor er det vigtigt, at kultur og dermed medier ikke bliver en del af en frihandelsaftale mellem EU og USA. 

Den 14. juni 2013 skal handelsministrene i EU's medlemslande godkende det forhandlingsmandat til de kommende forhandlinger om en frihandelsaftale med USA, som EU Kommissionen har foreslået. Forhandlingerne forventes at gå i gang i begyndelsen af juli i år.
 
I den sammenhæng kommer de europæiske – og herunder danske – nuværende og ikke mindst fremtidige støtteordninger for kultur og medier i farezonen, idet de kan opfattes som hindringer for fri handel mellem EU og USA. 
 
Udfordringen er dog, at det netop pÃ¥ kulturomrÃ¥det er umuligt at skabe et fair og lige konkurrenceforhold mellem en mastodont som USA og et lille sprogomrÃ¥de som for eksempel Danmark. Vi opfordrer derfor Danmark til i EU at stemme for den "kulturelle undtagelse" i forhandlingerne om en frihandelsaftale med USA.
 
Hvis kultur og dermed også film, tv og andre audiovisuelle medier ikke bliver undtaget, vil det være:
 
•  et alvorligt angreb pÃ¥ de fremtidige muligheder for at støtte dansk kultur
•  et alvorligt angreb pÃ¥ muligheden for at etablere fremtidige medieplatforme, der har et dansk eller europæisk udgangspunkt
•  en styrkelse af store amerikanske aktører, som i forvejen har et forspring, og som ikke bidrager til produktion af danske og europæiske fortællinger
 
Den kulturpolitik der skal føres, må som hidtil være båret af samarbejdet mellem europæiske kreative kræfter, private investorer og samfundets ønske om at sikre europæisk kultur, så den bidrager til bevarelsen af identitet og nationalt fælleskab både i de enkelte europæiske lande og landene imellem.
 
Vi opfordrer derfor Handels- og Investeringsministeren til at rejse til EU's MinisterÃ¥d pÃ¥ fredag med et kulturpolitisk ansvarligt mandat og sÃ¥ledes støtte EU Parlamentets resolution af 27. maj 2013. Det vil sikre fremtidig produktion og distribution af stærke og vigtige danske og europæiske film og tv-serier. Og det vil sikre, at kommende generationer af europæere kan opleve deres egne, nationale fortællinger pÃ¥ fremtidige on-line medieplatforme. 

Danske Filminstruktører, Producentforeningen, Danske Dramatikere, FAF - Film- og TV-arbejderforeningen, Dansk Skuespillerforbund, Dansk KunstnerrÃ¥d, Danske Biografer, Den Vestdanske Filmpulje og Film Fyn.  
 
Læs mere om frihandelsaftaler og bestemmelser inden for det audiovisuelle område
 
 
For kommentarer og yderligere oplysninger, kontakt:
 
Danske Filminstruktører: Sandra Piras, sekretariatschef / Annette K. Olesen, formand – tlf. 26199089/25212448
Producentforeningen: Klaus Hansen, direktør – 2081 0959
Dansk Skuespillerforbund: Katja Elgaard Holm, formand - 2614 4118
Danske Biografer: Kim Pedersen, formand - 2033 5301

Faktaboks: 


·      UNESCO vedtog i 2005 ”Konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed”. USA stemte som et af kun to lande imod. Konventionen er sidenhen blevet ratificeret af 126 lande, heriblandt Danmark, samt af EU.
 
·      Forud for de nu strandede Doha-forhandlinger i WTO om liberalisering af service og tjenesteydelser (GATS), hed det følgende i  EU Kommissionens forhandlingsmandat;


”During the forthcoming WTO negotiations, the Union will ensure, as in the Uruguay Round, that the Community and its Member States maintain the possibility to preserve and develop their capacity to define and implement their cultural and audiovisual policies for the purpose of preserving their cultural diversity"
 
·      Det audiovisuelle omrÃ¥de under GATS er det omrÃ¥de, hvor færrest lande har forpligtet sig til en liberalisering. Kun 27 ud af WTOs 153 medlemslande har, ifølge EU, inkluderet sektoren i sit katalog af forpligtelser, herunder USA – men ikke EU.

·     I frihandelsaftalen mellem USA og Canada fra 1989 (CFTA) ønskede Canada deres "kulturelle industri" undtaget. I aftalen defineres den "kulturelle industri" som virksomheder, der er involveret i "produktion, distribution salg eller fremvisning af film eller video", med begrundelsen, at Canada ønskede at; "protect Canada from losing its cultural identity from a massive influx of U.S. works, which the Canadian public eagerly consumes". Denne undtagelse blev videreført i NAFTA (North American Free Trade Agreement) fra 1994, som afløste CFTA.


·    Den 12. marts 2013 foreslÃ¥r EU Kommissionen, at der Ã¥bnes for forhandlinger om en frihandelsaftale med USA. EU Kommissæren for Handel (De Gucht) kommer samtidig med udspil til Kommissionens mandat under de forestÃ¥ende forhandlinger, som bl.a. inkluderer det audiovisuelle omrÃ¥de inkl. on-line distribution.
 
·      Udvalget om International Handel under EU Parlamentet anbefaler den 25. april 2013, at det audiovisuelle omrÃ¥de inkl. on-line distribution bliver undtaget fra forhandlingerne.
 
·      Den 22. maj 2013 giver handelskommissær De Gucht en tale under forhandlingerne i EU Parlamentet. Under talen holder de Grucht fast i, at omrÃ¥det skal med i forhandlingerne, men opstiller 3 generelt formulerede ”red lines” som EU ikke vil overskride.
 
·      PÃ¥ baggrund af førnævnte forhandlinger vedtager EU Parlamentet den 27. maj 2013, med et massivt flertal, en resolution om at undtage det audiovisuelle omrÃ¥de inkl. on-line distribution fra de forestÃ¥ende forhandlinger med USA.
 
·      Den 14. juni 2013 skal handelsministre fra EU's medlemslande vedtage EU Kommissionens endelige forhandlingsmandat.
 
·      Forhandlingerne om en frihandelsaftale forventes at begynde primo juli 2013.