Ett nyhetsbrev från Ord & Handling
Se nyhetsbrevet i din webbläsare

Tydligare regler för kommunikationen

Idag den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om psykisk arbetsmiljö gälla. Föreskrifterna är ett förtydligande av de gamla reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och är tänkt att vara en vägledning för arbetsgivare och chefer.  

Syftet är att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och rutiner kring kränkningar – på organisationsnivå, inte individnivå.Stressen är idag vår främsta sjukskrivningsorsak. 

Tidningen Chef har gjort en bra och tydlig genomgång av det nya regelverket och vad det innebär för dig som chef. 

Nytt  - och viktigt  - är att kommunikation omfattas av regelverket för organisatorisk arbetsmiljö och att samma krav ställs på den interna kommunikationen som på till exempel ledning, styrning och delaktighet. 

Det måste från och med nu finnas uttalade mål för kommunikationen och en strategi för att nå dessa mål. 

Ord&Handling har verktyg för att hjälpa er organisation att kartlägga er nuvarande interna kommunikation och att sätta upp hållbara mål och strategier för att utveckla den för att minska stress och öka motivationen hos medarbetarna. 

Vill du veta mer? Hör av dig.

 

Facebook
Facebook
Hemsida
Hemsida
Copyright © 2016 Ord & Handling, All rights reserved.


Avanmäl dig    Uppdatera dina uppgifter 

Email Marketing Powered by Mailchimp