View this email in your browser

Woensdagavond 2 juni 2021 Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur

 

Op woensdagavond 2 juni om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN). De bijbehorende stukken en link worden binnenkort per mail verzonden.
Aansluitend aan de ALV start er om 20.30 uur een openbare meeting over actuele thema’s in de wijk.
De verkeerscommissie geeft een update over de onveilige Soestdijkseweg Noord.
 

 

 

Verkeerscommissie BBN over onveilige situatie Soestdijkseweg Noord


Tijdens de ALV van 2 juni a.s. geeft de verkeerscommissie een toelichting op de huidige stand van zaken. Het bestuur van BBN heeft een mail gestuurd naar de raad. Op aandringen van de PvdA wordt deze mail op de agenda gezet van de commissie ruimtelijke ordening ter bespreking.

 

 

Planschadeclaims Bilthoven Noord in behandeling

 

De gemeente heeft de planschadeclaims (159) in behandeling genomen en een extern bureau heeft afgelopen weken de betreffende woningen bezocht. De gedupeerden verzoeken om reparatie van het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 en indeling van hun woning in de juiste categorie. Op dit moment is het advies van het externe bureau nog niet bekend. De Stichting planschade Bilthoven Noord ondersteunt de gedupeerden met juridische kennis. Via deze nieuwsbrief zullen wij u informeren over de voortgang

 

 

Advies Samen werken aan Wonen

De redactieraad van het project Samen werken is bezig met een advies aan de raad. BBN heeft een flitspeiling uitgevoerd n.a.v. de bijeenkomst van het redactieteam waarin het advies voor Bilthoven Noord werd besproken. De uitkomst van de flitspeiling vindt u hier.

 

Participatie ontwikkeling de Timpe

Het participatietraject van de ontwikkelaar met omwonenden en bewonersorganisaties, waaronder BBN,  is inmiddels afgerond. Tijdens het participatietraject heeft BBN al laten weten zich niet te kunnen vinden in de plannen van de ontwikkelaar, zie hier de betreffende mail. Onze zorgen betreffen de verkeersafwikkeling in de gehele spoorzone, naast de (240) woningen op de Timpe zijn er meer ontwikkelingen die in de toekomst een groot beslag op de beperkte openbare ruimte gaan leggen. 

 

 

 

Copyright © 2021 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp