View this email in your browser

Save the date!

BBN organiseert een informatieavond op maandag 6 december 2021, 20.00 uur in de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. Hierbij de agenda. Na de informatiebijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten met een drankje. Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende regels. Aangezien er maar 50 personen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn (i.v.m. Coronaregels) willen wij vragen u vooraf aan te melden. Bij binnenkomst zullen wij uw QR-code controleren Zijn er zaken waar u meer informatie over wilt of waar u aandacht voor wilt vragen, stuurt u dan een mail. Het email adres voor aanmelden en eventuele vragen is info@bilthovennoord.nl.

Beleid inzake corona en QR-code

BBN zal het beleid van de overheid volgen en bij openbare bijeenkomsten naar een geldige QR-code vragen. Ook zullen de geldende regels in acht worden genomen, zoals 1,5 meter afstand tijdens vergaderingen. Mocht het niet meer mogelijk zijn om fysiek te vergaderen en bijeen te komen, dan zullen de bijeenkomsten online plaatsvinden.

Bestuurswisseling

Ralph Jacobs heeft ons bestuur verlaten en is recentelijk geïnstalleerd als commissielid ruimtelijke ordening voor de VVD. Wij zijn Ralph zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het bestuur van BBN en wensen hem veel succes in de raad. Ook Ron Michel gaat per 30 november onze gemeente en dus ook ons bestuur verlaten. Ron heeft zich vooral ingespannen voor de buurtpreventie en veiligheid in onze wijk. Wij wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woonomgeving.

Beste buurtbewoners,
Wellicht had u het al vernomen dat ik met mijn gezin Bilthoven heb verlaten en wij onze intrek genomen hebben in een mooie boerderij in Drenthe.
Om deze reden heb ik mijn bestuurdersfunctie bij de Bewonersvereniging Noord neergelegd. Het gaf mij veel voldoening om inzet te geven aan onze buurtbelangen en met name een veilige buurt te behouden.
Ik wens u allen veel goeds , blijf dicht bij elkaar en zoek altijd de verbinding op onder elkaar.. dat zal de aankomende jaren een belangrijk onderdeel worden in onze samenleving.

Met vriendelijke groet,
Ron Michel

Marco Visser heeft vorig jaar gereageerd op onze oproep voor ICT-ondersteuning en is al een tijd betrokken bij al onze werkzaamheden. Wij willen hem graag voordragen als nieuw bestuurslid en hij zal de meeste taken van Ralph Jacobs overnemen. Mocht u uw kennis en kunde willen inbrengen bij de werkzaamheden van BBN, dan horen wij het graag; info@bilthovennoord.nl.

 

670 woningen in de Spoorzone

De plannen van de gemeente om 670 woningen toe te voegen aan de Spoorzone hebben aanzienlijke consequenties voor Bilthoven Noord, met name voor de mobiliteit en de parkeerdruk. Hierbij meer informatie over deze plannen. Op 6 december willen wij graag met u in gesprek over deze plannen, zodat wij de belangen van eenieder zo goed mogelijk kunnen behartigen.

AED’s

BBN heeft sinds enige maanden het onderhoudscontract voor de gecrowdfunde AED’s overgenomen van Hartslag De Bilt. Met de bewoners van de woningen of eigenaren van bedrijfspanden waar deze AED’s zijn bevestigd, wordt een gebruikersovereenkomst gesloten. Nicoline Amsing-van der Heiden, secretaris van BBN, is namens het bestuur van BBN coördinator van de AED’s in Bilthoven Noord.

Planschadeclaims

De Stichting Planschade is met de gemeente in overleg om wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen of om een nieuw bestemmingsplan in te dienen bij de raad om te zorgen dat de gedupeerde woningen dezelfde rechten krijgen als alle andere woningen in onze wijk. Daarnaast wordt gestreefd om de groene doorzichten, die nu door landelijke wetgeving niet meer beschermd zijn, alsnog te beschermen.

Veiligheid Soestdijkseweg Noord

De verkeerscommissie van BBN heeft in september een schouw van de Soestdijkseweg Noord gedaan met de gemeente. Opnieuw zijn de problemen benoemd. O.a. overhangend groen, voetpad in slechte staat, te weinig onderhoud van het fietspad zeker nu met het vallend blad, twee bomen die het zicht belemmeren de onoverzichtelijkheid van de kruispunten op met name de Bilderdijklaan en de Laurillardlaan met de Gezichtslaan. Met de komst van de 670 woningen in de Spoorzone zal de onveiligheid toenemen en er is nog steeds geen zicht op een plan van aanpak voor deze gevaarlijke weg.

Onderhoud Hobbemalaan en Gezichtslaan

De Hobbemalaan is vanaf 23 augustus afgesloten in verband met rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen in maart afgerond zijn. Daarna zal worden gestart met rioolwerkzaamheden aan de Gezichtslaan. Wanneer de Gezichtslaan dicht zal gaan, is nu nog niet bekend.

Verbouwing en uitbreiding Den en Rust

Op dit moment wordt het crematorium verbouwd. Het aantal crematies wordt niet uitgebreid, maar de verbouwing dient om te kunnen voldoen aan de huidige eisen die aan de verbrandingsovens en de bijeenkomsten worden gesteld. Omwonenden zullen de kans krijgen om de verbouwing te komen bekijken, alvorens het crematorium haar deuren weer opent. Hier vindt u meer informatie.

Copyright © 2021 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp