Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

BESTEMMINGSPLAN REMBRANDTLAAN/DE TIMPE

Donderdag 29 januari jl. is het bestemmingsplan Rembrandtlaan door de gemeenteraad behandeld en aangenomen. Zie verslag raadsvergadering 29 januari jl. 

Er zijn  14 moties ingediend en 8 amendementen. Een ongekend aantal voor een bestemmingsplan dat niet zo’n groot gebied betreft. 3 Amendementen zijn aangenomen en hebben tot wijzigingen van het plan geleid.

  • In de kop (gebouw “De Timpe”) is de horecamogelijkheid qua oppervlakte  beperkt tot 250m2, waardoor er geen  grote horecagelegenheid met  verkeersaantrekkende werking kan komen.
  • De mogelijkheden van detailhandel in de romp en de staart zijn verder terug gebracht.
  • Voorts kan B&W bij het verlenen van een omgevingsvergunning geen grotere oppervlakte voor de functies toestaan.

De 4 samenwerkende verenigingen zijn uiteraard teleurgesteld dat er zo weinig  geluisterd is naar de inwoners.
BBN beraadt zich samen met Wijkraad De Leijen, Hart VAN Bilthoven en de ondernemersvereniging Centrum  over een beroep bij de Raad van State. Over de bouwhoogte zal de Raad van State zich overigens niet uitlaten, dat is voorbehouden aan de gemeenteraad.
Evenwel, de verkeersdruk en de parkeermogelijkheden kan de Raad van State wel  beoordelen. In een aantal gevallen heeft dat in de jurisprudentie geleid tot het oordeel van de Raad van State dat het  desbetreffende bestemmingsplan door een  gemeente onvoldoende  was  voorbereid.

Wij beraden ons over de mogelijkheid om een extern advies in te winnen m.b.t. de verkeers- en parkeerproblematiek.  Indien een dergelijk advies goed uitpakt zal de gang naar de Raad van State worden gemaakt. 


Met vriendelijke groet,
Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Het bestuur

U ontvangt deze email omdat u lid bent van bewonersvereniging Bilthoven-Noord.

Uitschrijven <<Email Address>> van deze lijst.
Profiel bijwerken your profile
Copyright (C) 2015 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
Email Marketing Powered by Mailchimp