View this email in your browser

Verkeer

In 2015 heeft de Bewonersvereniging Bilthoven Noord een enquête gehouden over de onveilige verkeerssituatie op de Soestdijksweg Noord. Door een grote meerderheid wordt deze weg als onveilig ervaren, met name voor fietsers. Vervolgens heeft de gemeente in 2015 kortetermijnmaatregelen en structurele oplossingen beschreven in de Corridorstudie Noord. Echter tot op heden is er bijna niets gebeurd en wordt de situatie steeds onveiliger. In 2020 is de ambulance 14 keer uitgerukt voor een ongeval op de Soestdijkseweg Noord, waarbij er 3 keer een traumahelikopter werd ingezet. Reden voor BBN om opnieuw een enquête te houden om in beeld te krijgen hoeveel ongelukken en bijna-ongelukken er hebben plaatsgevonden en wat de meest gevaarlijke locaties zijn op de Soestdijkseweg Noord. Hier vindt u de volledige uitslag en analyse van de enquête. Uit de enquête blijkt dat sinds de vorige enquête meer dan 50 ongelukken en zeer vele bijna-ongelukken hebben plaatsgevonden. Veel kortetermijnmaatregelen worden niet uitgevoerd, het onderhoud vindt niet frequent genoeg plaats en en structurele maatregelen helemaal niet. Hoe kan het dat de gemeente als wegbeheerder en verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid niets doet? Inmiddels is er een groep inwoners die de handen ineen heeft geslagen en acties aan het voorbereiden is om te zorgen dat er snel een eind komt aan deze bijzonder onveilige verkeerssituatie. Wij houden u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

 

Woningbouw

De gemeente heeft haar inwoners gevraagd om een advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de woningbouwopgave. Hiervoor hebben we een enquête gehouden. Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête heeft BBN een advies uitgebracht aan de raad. Bijgaand het advies met daarin de resultaten van de enquête.

Op dinsdagavond 16 maart is er een raadsavond wonen waarin de raad wordt geïnformeerd over de aanpak en eerste resultaten van het project Samen werken aan wonen waarin een oplossing wordt gezocht voor de woningbouwopgave. Inwoners van De Bilt kunnen via een link deze avond volgen. Wilt u de link ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@bilthovennoord.nl. Deze link is ook terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Op donderdagavond 8 april 2021 is er een webinar over het advies aan de raad over de woningbouwopgave. Het redactieteam van de gemeente zal dit advies, dat ze hebben samengesteld op basis van de 50 ingediende adviezen, aan de betrokkenen voorlegt. Dit webinar is online te volgen, ook weer via de link in het raadsinformatiesysteem of via een mail naar info@bilthovennoord.nl

Voor de locatie van de Timpe is een ontwikkelaar bezig om plannen voor de invulling van dat terrein te maken en loopt er een partcipatietraject met omwonenden en betrokken bewonersverenigingen. Ook BBN is hierbij betrokken en het participatietraject is bijna afgerond. Recentelijk heeft het college een krediet aangevraagd voor het ontwikkelen van een visie voor de gehele Spoorzone (waar de Timpe een onderdeel van is), inclusief een partcipatietraject dat nog moet starten. Het lopende partcipatietraject van de Timpe doorkruist op onduidelijke wijze het participatietraject dat nog moet starten van de gehele Spoorzone. Wij hebben de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld.

 

Claims van de Stichting Planschade en WOZ-waarde

Ondanks alle pogingen van de Stichting om in dialoog te komen met de gemeente over reparatie van het bestemmingsplan (toegezegd in 2014) heeft de gemeente toch besloten om een adviesbureau in de arm te nemen, die alle claims (ca. 160) gaat behandelen. College van B&W kiest voor het verspillen van gemeenschapsgeld zonder een dialoog met betrokkenen een kans te geven. De problemen hebben ook effect op de WOZ-waarde van veel objecten. Meerdere bewoners zijn inmiddels in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen de WOZ-waarde. Voor vragen kunt u terecht woz@planschadebilthovennoord.nl

Wijk overstijgende speelplekken

De gemeente heeft in november een flitspeiling gehouden, ook in Bilthoven Noord, en inmiddels is bekend dat er vier wijk overstijgende speelplekken zijn aangewezen:

· Omgeving Martin Luther Kingschool/ WereldKidz Kievit school (Maartensdijk)

· Koperwieklaan/ Kruisbeklaan (Bilthoven)

· Het Lichtruim (Bilthoven)

· Bij IKC de Regenboogschool/ achter De Hessenweg (De Bilt)

Voor meer informatie zie hier.

Crematorium Den en Rust

Crematorium Den en Rust aan de Frans Halslaan in Bilthoven gaat per 1 mei verbouwen, waarbij wordt gerenoveerd, geoptimaliseerd en verduurzaamd. Het crematorium zal voor een half jaar sluiten, maar de naastgelegen begraafplaats blijft bereikbaar voor begrafenissen en nabestaanden die hun dierbaren willen bezoeken. Tijdens de verbouwing zal ook op zaterdag worden gewerkt. Op werkdagen is tijdens de verbouwing de locatiemanager bereikbaar in het kantoor op het terrein van Den en Rust.

Copyright © 2021 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp