View this email in your browser

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
 

Op 23 februari vond het lijsttrekkersdebat plaats met als thema de woningbouw in de gemeente De Bilt. Het debat werd georganiseerd door vier bewonersverenigingen en een ondernemersvereniging, waaronder de Bewonersvereniging Bilthoven Noord.
Waarom werd dit debat georganiseerd?
Luister naar het fragment van het radioprogramma ‘Utrecht wordt wakker’ op radio M Utrecht met een interview van presentator Bob van Beeten met Ina Duthler via onderstaande link.

https://bilthovennoord.nl/video/2022-02-23-07-00-RTV-Utrecht-Radio-M-Interview-Ina-Duthler.mp3

Om het debat van 23 februari jongstleden terug te zien, kunt u op onderstaande link klikken
Lijsttrekkersdebat Gemeente De Bilt 2022-02-23.mp4

Voor een verslag van het debat, lees het blog van de gespreksleider Frans Soeterbroek.
De organisatoren kijken terug op een geslaagd debat in een goede sfeer, waarin alle lijsttrekkers zich hebben uitgesproken voor meer participatie van bewoners bij de woningbouwprojecten in onze gemeente. Hoe dat vorm moet krijgen, zal moeten blijken in de komende gemeenteraadsperiode. We hopen dat dit debat het begin is van een nieuwe dialoog van de inwoners met hun vertegenwoordigers. De organisatoren zullen met nieuwe initiatieven komen om vaker in dialoog te gaan met de leden van de gemeenteraad.
Wij roepen u op om vooral te gaan stemmen. U bepaalt wie de komende jaren onze gemeente gaan besturen!
Nieuwsuur heeft een reportage gemaakt over woningbouw in gemeente De Bilt. Deze reportage komt in ieder geval dit weekend online op www.nos.nl/nieuwsuur, of het ook één dezer dagen wordt uitgezonden hangt af van de situatie in de Oekraïne.

 

Fivoor
 

De komst van de open kliniek van Wier, onderdeel van Fivoor, heeft veel stof doen opwaaien. De reden hiervoor is dat de communicatie hierover pas in januari op gang kwam, dus vlak voordat de verhuizing plaatsvond. Inmiddels zijn er twee informatieavonden geweest, waarin de meeste vragen werden beantwoord. Er wordt geen buurtcoach aangesteld en de eventuele meldingen van overlast gaan via de gebiedsmakelaar van Bilthoven Noord, Harry van Dijk (h.vandijk@debilt.nl). BBN zal de komende tijd op reguliere basis overleg hebben met Fivoor. Doel van het overleg is om te komen tot een adequate informatievoorziening naar de omwonenden en de gebruikers van het Berg en Bosch terrein. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook altijd mailen naar info@bilthovennoord.nl.
 

 

Bermenbeleid
 

Recentelijk is de riolering van de Hobbemalaan ter hoogte van de Frans Halslaan en Gezichtslaan vernieuwd. Dit was al eerder gedaan op de Obrechtlaan. Bij het vernieuwen van de riolering worden de regenputten afgekoppeld van het riool. De bermen moeten het regenwater gaan afvoeren en hier en daar plaatst de gemeente putten die het overtollige regenwater moeten opvangen. De bermen worden weer teruggegeven aan de natuur: de gemeente heeft dat besloten in haar klimaatadaptatiebeleid. BBN wil het bermenbeleid updaten. Hier hebben we regelmatig aandacht voor gevraagd, tot op heden echter zonder resultaat. Nu de bermen in de toekomst veranderd zullen worden, is een update noodzakelijk en zullen we dit in de komende ALV met u gaan bespreken.

 

 

Open dag 26 maart 2022 crematorium Den en Rust
 

Het crematorium is een aantal maanden dicht geweest omdat er een verbouwing plaats heeft gevonden. Voor de inwoners van Bilthoven is er op zaterdag 26 maart van 12.00 tot 16.00 uur een open dag om het vernieuwde crematorium te bezoeken. U kunt een kijkje nemen in de ovenruimte, de aula en de huiskamer. Er is een rondleiding over de natuurbegraafplaats en er wordt informatie gegeven over de nieuwe elektrische crematieoven en andere milieuvriendelijke vernieuwingen. U kunt zich aanmelden tot en met donderdag 24 maart op www.dela.nl/opendagbilthoven

 

 

Contributiebetaling 2021 en 2022
 

Het betaalverzoek dat u op 21 december 2021 per mail (of een week later per post) heeft ontvangen was voor de contributie van 2021.
Het spijt ons dat u het betaalverzoek voor 2021 pas aan het eind van het jaar heeft ontvangen. Dit werd veroorzaakt door een dubbele wisseling van de functie van penningmeester in het afgelopen jaar. Daarmee samenhangend was het noodzakelijk op een ander systeem van facturatie over te stappen. Dat gebeurt nu via het zeer gebruiksvriendelijke WeFact, maar vergde wel enige inwerktijd. Op de komende ALV zal de contributie voor 2022 worden vastgesteld, waarna u een betaalverzoek voor 2022 zult ontvangen. Binnenkort zullen degenen die nog niet voor 2021 betaald hebben een herinnering ontvangen. 

 

 

Weghalen van takken


Het beleid van de gemeente is als volgt: takken uit bomen van de gemeente mogen in de berm en worden na een telefoontje (030-2289411) opgehaald. Takken uit eigen tuin worden op twee vaste momenten per jaar opgehaald, dit jaar is dat 26 april en 12 oktober. Tussen deze twee momenten moeten de inwoners zelf zorgdragen voor afvoer van takken. 
 

 

Copyright © 2022 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp