Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem in de browser
 
 
 
Bent u na uw verdiende vakantie verkwikt en wilt u weer aan de slag? Deze zomer zijn de praktijkervaringen met EPV voor u op een rijtje gezet door de ZEN themagroep EPV/NOM. En hoe zit het nu precies met het aardgasverbod per 1 juli? Ook dat hebben we voor u samengevat.
 
 
 
Factsheet en FAQ's over de Energieprestatievergoeding (EPV)
 
 
Inmiddels is er twee jaar ervaring met de Energieprestatievergoeding. De leerpunten die daaruit volgen zijn samengevat in de nieuwe Lente-akkoord factsheet ‘Hoe werkt de EPV?’ Naast deze praktijkgerichte factsheet is er nu ook een overzicht van 16 veelgestelde vragen en antwoorden: de EPV FAQ's. De factsheet en de FAQ's zijn samengesteld door de deelnemers aan de ZEN themagroep EPV/NOM.
Lees verder...
 
 
Voorbeelden van uitzonderingen gasaansluitplicht
 
 

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Een college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht wél geldt. Er is een regeling opgesteld die verduidelijkt wanneer er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang.
Lees verder...
 
 
Akkoord: geplande nieuwbouw zo mogelijk zonder aardgas
 
 
Bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieuorganisaties, makelaars en overheden gaan bekijken of ze geplande en lopende bouwprojecten op basis van aardgas alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Dit is een onderdeel van het Klimaatakkoord. Omzetten naar aardgasvrij vraagt om overleg met alle betrokken partijen en om maatwerk. Het heeft uiteraard gevolgen voor kosten en planning.
Lees verder...
 
 
ZEN Platformbijeenkomst op 11 september
 
 
Op 11 september aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst in Driebergen. We hebben een actueel en breed programma voor u samengesteld, met o.a. de BENG-update, Alliander over Publieke Open Warmtenetten en veel aandacht voor het thema gezondheid, met de finalisten van de Mitros Gezondheidschallenge en het NeroZero-lab met Willem Koppen. We hopen u te mogen begroeten in Driebergen!
Lees verder...
 
 
ZEN-project: Boekweit, wijk De Donk in Boekel
 
 
Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wanrooij heeft 19 grondgebonden sociale Nul-op-de-Meter (NOM) huurwoningen gebouwd aan de Boekweit, in de nieuwe wijk De Donk in Boekel. Opdrachtgever is woningcorporatie Peelrand Wonen. De woningen zijn all-electric, dus aardgas komt er niet aan te pas. Het project is gerealiseerd middels de door Van Wanrooij ontwikkelde werkmethode Optimaal Bouwen.
Lees verder...
 
 
 
 
Agenda
 
Maandag 3 september
Cursus berekening MPG
W/E adviseurs
 
Dinsdag 11 september
ZEN Platformbijeenkomst
Lente-akkoord
 
Dinsdag 18 september
ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen
Lente-akkoord
 
Woensdag 19 september
Cursus BENG en gasloos bouwen
Greenworks
 
Donderdag 20 september
Training Consequenties van bouwen zonder aardgas
Bouwforum
 
 
 
  Volg Lente-akkoord ook op Twitter en LinkedIn

Twitter LinkedIn
 
 
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier