Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem in de browser
 
 
 
De BENG-berekeningsmethode is zodanig veranderd, dat de voorgenomen BENG-eisen niet de definitieve zullen worden. Het advies is om geen harde afspraken (meer) te maken op basis van de voorgenomen eisen uit 2015.
 
 
 
BENG is komende maanden ‘ezeltje prik'
 
 
Tijdens de ZEN Platformbijeenkomst van 11 september jl. lag de nadruk nu eens niet op aardgasvrij. Er was wél aandacht voor de BENG-regelgeving, open warmtenetten, gezondheid, ventilatie en de toepassing van diverse innovatieve technieken. De meest prikkelende quote kwam van Harm Valk (Nieman RI): "Tot eind november zal het voor degenen die al met BENG aan de slag zijn een beetje ‘ezeltje prik’ zijn." 
Lees verder...
 
 
Huidige NEN-norm voor ventilatie voldoet niet
 
 
“De titel lijkt een stelling, maar dat is het niet, want het is gewoon de waarheid”, zo trapt Marco Hofman af. Hofman is namens ISSO voorzitter van de NEN-commissie die zich al geruime tijd over een ventilatienorm NEN 1087 buigt. Hofman zoekt (en vindt) in deze deelsessie specialisten uit de bouw die mee willen denken over een betere norm.
Lees verder...
 
 
Van losse installaties naar een plug-and-play motorblok
 
 
Waarom heeft iedere woning meerdere losse installaties? Kan dat niet slimmer, beter en goedkoper? In Fijn Wonen, het geïndustrialiseerde woonproduct van Van Wijnen, zijn alle installaties geïntegreerd in één motorblok. Dat wordt in de fabriek samengesteld en als geheel in de woning geplaatst. Er is bovendien één team voor aftersales en onderhoud (zie foto). Menso Oosting, directeur Fijn Wonen, geeft uitleg.
Lees verder...
 
 
ZEN Project: Wonen in Piershil
 
 
Aan de oostrand van Piershil zijn in een kleinschalige woonwijk in de loop van 2017 vijf BENG-eengezinswoningen opgeleverd. Dit is fase 1 van het project Wonen in Piershil. Toen BM een aantal jaar geleden de opdracht kreeg voor dit project, leefden de thema’s aardgasvrij, zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal bouwen nog niet zozeer. “Vandaar dat de plannen vrij traditioneel zijn ingestoken”, vertelt projectmanager Ward Koppejan van BM van Houwelingen Projectontwikkeling bv.
Lees verder...
 
 
ZEN Brochure 'Switch naar aardgasvrij'
 
 
Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen, maar het is gewenst om ook die aardgasvrij te maken. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten aardgasvrij te maken, of op z’n minst daarop voor te bereiden? U leest het in de nieuwe ZEN-brochure 'Switch naar aardgasvrij'.
Lees verder...
 
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 25 september
Masterclass VanGasLos
Bouwforum
 
Dinsdag 25 september
Cursus BENG en gasloos bouwen
Greenworks
 
Dinsdag 30 oktober
Blijven bouwen met BENG en MPG
BNL Academy
 
Maandag 5 november
Blijven bouwen met BENG en MPG
BNL Academy
 
Dinsdag 6 november
Hoe gaan comfort en energieprestatie hand in hand?
Greenworks
 
 
 
  Volg Lente-akkoord ook op Twitter en LinkedIn

Twitter LinkedIn
 
 
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier