Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem in de browser
 
 
 
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt welke uitzonderingen mogelijk zijn op het aardgasverbod. En we vatten de belangrijkste punten van de 90%-versie van de norm voor BENG samen.
 
 
 
Concept regeling uitzonderingen gasaansluitplicht bekend
 
 
De gasaansluitplicht vervalt per 1 juli; de facto komt dat neer op een aansluitverbod. Dit is geregeld in de wet VET. Er zijn echter ook uitzonderingssituaties mogelijk. Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waar de netbeheerder toch een aansluiting moet verzorgen. De concept ministeriële ‘Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’, die 29 mei gepubliceerd is, geeft meer duidelijkheid over uitzonderingssituaties.
Lees verder...
 
 
Norm voor berekening BENG voor 90% klaar
 
 
NTA 8800 is de vervanger van de NEN 7120 norm, en de basis voor de definitieve BENG-eisen. Naar verwachting is NTA 8800 in de tweede helft van 2018 beschikbaar voor de markt. Tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni a.s. zal Ieke Kuijpers – van Gaalen (DGMR) een praktijkgerichte inleiding geven over de NTA 8800 en de stand van zaken rond de BENG-regelgeving.
Lees verder...
 
 
Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp
 
 
De populariteit van de luchtwarmtepomp is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Toch zitten er wel degelijk allerlei haken en ogen aan deze oplossing. Zo zijn er reële problemen met geluidsoverlast, en het relatief lage vermogen ten opzichte van de traditionele HR-ketel vraagt om de nodige zorgvuldigheid.
Lees verder...
 
 
Leestip: Kosten aardgasvrije warmteconcepten nieuwbouw
 
 
Bureau DWA heeft op verzoek van het Lente-akkoord een vergelijkende kostenanalyse uitgevoerd voor zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten. Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet.
Lees verder...
 
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 7 juni
BENG en NOM woningen bouwen
Greenworks Academy
 
Dinsdag 12 juni
ZEN Platformbijeenkomst
Lente-akkoord
 
Maandag 18 juni
Blijven bouwen met BENG en MPG
BNL Academy
 
Donderdag 21 juni
ZEN themagroep Switch naar aardgasvrij
Lente-akkoord
 
 
 
  Volg Lente-akkoord ook op Twitter en LinkedIn

Twitter LinkedIn
 
 
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier