Copy
View this email in your browser

De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB trekken, met financiële ondersteuning van het ministerie van BZK, al 10 jaar de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. In die 10 jaar is de tijdgeest behoorlijk veranderd. Bewoners vragen steeds meer om duurzaamheid en energiezuinigheid. De weg is geplaveid voor betaalbare energieneutrale nieuwbouw. En energie-efficiënte nieuwbouw is tegelijkertijd een voorbeeld en inspiratiebron voor de verduurzaming van de bestaande bouw.

In onderstaand overzicht vatten wij de belangrijkste mijlpalen voor u samen.

De komende jaren gaan we door met het ondersteunen van de lidbedrijven bij de energietransitie. Met een ambitieniveau van bijna energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt, en met aandacht voor comfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid.
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier