Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem in de browser
 
 
 
Op 12 juni jl. vond er weer een ZEN platformbijeenkomst plaats. Was u er niet bij? Van alle deelsessies zijn verslagen beschikbaar. In deze nieuwsflits: de ervaringen van Pierre Sponselee (Directeur Woonwaard) met de EPV. Gideon Goudsmit over zijn welhaast utopisch plan voor een energiepositief apartementsgebouw, dat onlangs door de gemeente Amstelveen is goedgekeurd. En Peter Heijboer (DWA) over de kosten van aardgasvrij in perspectief.​
 
 
 
Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen
 
 
Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO₂-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Tijdens een seminar dat op 18 juni jl. plaatsvond in de Deense ambassade, werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor een bredere benadering van de BENG-eisen.
Lees verder...
 
 
De EPV maakt huren en wonen fundamenteel anders
 
 
Woningcorporatie Woonwaard heeft verschillende NOM-projecten gerealiseerd. Om de extra energiemaatregelen te kunnen opbrengen, betalen de bewoners een maandelijkse energieprestatievergoeding (EPV). De EPV is lager dan de besparing op de energierekening, waardoor de bewoners per saldo niet meer kwijt zijn. Directeur Pierre Sponselee deelt zijn ervaringen: “Het is een nieuwe manier van wonen, een nieuwe manier van betalen en een nieuwe zorgplicht voor de corporatie”.
Lees verder...
 
 
Inspirerend voorbeeld: energiepositieve hoogbouw
 
 
Nul-op-de-Meter of BENG; ontwikkelaar Gideon Goudsmit vindt het maar niks. “Alle bouwtechnische verbeteringen ten spijt, zijn we de afgelopen 50 jaar in de gebouwde omgeving alleen maar méér energie gaan gebruiken. Meer gas en meer stroom, doordat we veel meer apparaten gebruiken.” Daarom zet Goudsmit inmiddels al 25 jaar in op energiepositief.
Lees verder...
 
 
De kosten van aardgasvrije warmteconcepten
 
 
Op het niveau van de all-electric individuele woning de warmtepomp, vooral de bodemwarmtepomp. En op wijkniveau het warmtenet. Dat zijn de meest kansrijke en betaalbare alternatieven als het gaat om aardgasvrije warmte voor nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit de ZEN-sessie met Peter Heijboer (DWA).
Lees verder...
 
 
 
 
Agenda
 
Maandag 2 juli
Leerpunten met en perspectieven van LT-netten
Merosch Open Source
 
Dinsdag 3 juli
Leerpunten met en perspectieven van LT-netten
Merosch Open Source
 
Dinsdag 3 juli
Cursus berekening MPG
W/E adviseurs
 
Donderdag 5 juli
Smart Buildings Seminar
Duurzaam Gebouwd
 
 
 
  Volg Lente-akkoord ook op Twitter en LinkedIn

Twitter LinkedIn
 
 
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier