Copy
Is de mail niet goed te lezen? Bekijk hem in de browser
 
 
 
Deze zomer is er hard gewerkt aan twee publicaties over de switch naar aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Een brochure voor professionals: waar moet u op letten als u de HR-ketel inruilt voor een warmtepomp? En een handreiking voor communicatie met bewoners: wat is er anders? Doe er uw voordeel mee!
 
 
 
ZEN Brochure 'Switch naar aardgasvrij'
 
 
Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen, maar het is gewenst om ook die aardgasvrij te maken. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten aardgasvrij te maken, of op z’n minst daarop voor te bereiden? U leest het in de nieuwe ZEN-brochure 'Switch naar aardgasvrij'.
Lees verder...
 
 
Communicatie-handreiking 'Wonen zonder aardgas'
 
 
Wat betekent het voor bewoners om nu of op afzienbare termijn te switchen naar aardgasvrij? Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw hebben hierover samen met de NVM en Vereniging Eigen Huis een handreiking gemaakt. Verhuurders, projectontwikkelaars en makelaars worden uitgenodigd de ZEN handreiking ‘Wonen zonder aardgas’ (als pdf of docx beschikbaar) te gebruiken bij communicatie met bewoners. 
Lees verder...
 
 
EPV opnametoets in de praktijk
 
 
De beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 en het bijbehorende opnameprotocol worden gebruikt om te beoordelen welke Energieprestatievergoeding (EPV) een verhuurder mag vragen. Een keuring volgens deze richtlijn is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een EPV. Naar aanleiding van het verschijnen van de Lente-akkoord factsheet 'Hoe werkt de EPV' en de bijbehorende FAQ's spraken wij met Rik Janssen (senior adviseur INNAX) over zijn praktijkervaringen met de opnametoets. 
Lees verder...
 
 
Last call: ZEN Platformbijeenkomst op 11 september
 
 
Een greep uit het programma van 11 september: de huidige NEN norm voor ventilatie voldoet niet. Marco Hofman (ISSO, voorzitter NEN ventilatie) zoekt ventilatiespecialisten in de bouw die mee willen denken over een betere norm. Van Wijnen vertelt over hun ervaringen bij het realiseren van een kant-en-klaar installatieblok voor het Fijn Wonen concept. En hoe buffer je energie gedurende het jaar? Corporatie RWS Goes en Marsaki hebben al in meerdere woningprojecten het 'IJs van Columbus' toegepast.
Meer informatie en aanmelden...
 
 
ZEN Project: traditionele Engelse stijl in Het Buiten in Vught
 
 
Grote volwassen bomen met dikke kruinen. Die vind je volop in de kleine deelwijk Het Buiten, onderdeel van het Stadhouderspark in Vught. Prachtig voor een prettige woonomgeving, maar minder handig als je PV wilt inzetten voor hernieuwbare energie. Projectontwikkelaar BPD ging daarom op zoek naar innovatieve PV-oplossingen buiten de kavel.
Lees verder...
 
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 11 september
ZEN Platformbijeenkomst
Lente-akkoord
 
Dinsdag 18 september
ZEN Themagroep Praktische ontwerpvuistregels voor circulair bouwen
Lente-akkoord
 
Woensdag 19 september
Cursus BENG en gasloos bouwen
Greenworks
 
Donderdag 20 september
Training Consequenties van bouwen zonder aardgas
Bouwforum
 
Dinsdag 25 september
Masterclass VanGasLos
Bouwforum
 
 
 
  Volg Lente-akkoord ook op Twitter en LinkedIn

Twitter LinkedIn
 
 
  Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier