Copy
Open deze email in uw browser

Nieuwsbrief

De aannemer sloopwerken heeft ondertussen de werken weer opgestart.
Wat hebben we in deze turbulente weken geleerd?

Op 27/06/14 werd  vastgesteld dat het puin op de site hier en daar brokstukken asbesthoudende materialen bevat. Producten met asbestgebonden materiaal komen nog relatief veel voor (denk aan de vele golfplaten daken) en dit houdt op zich geen onmiddellijk risico in omdat de vezels gebonden zijn. Het vrijkomen van deze vezels, bij werken, dient wel ten allen prijze vermeden te worden. Vandaar dat de veiligheidscoördinator van de NV-Schelde-Landschapspark en de milieudienst van de gemeente Wetteren de werf stillegden.

Een uitgebreid onderzoek volgde. De werf is in zones verdeeld, ‘hopen’ puin zijn genummerd, in nog niet gesloopte zones zijn proefsleuven gegraven, er zijn stalen genomen en deze zijn in het labo onderzocht. Dit nam veel tijd in beslag maar was noodzakelijk om een juist beeld te krijgen van de problematiek.
 
Conclusie van dit alles: van de drie ‘hopen’ met puinresten bevatten er twee een klein percentage (< 0,15%) gebonden asbestresten. De rest van de site is asbestvrij verklaard en zal door de huidige aannemer verder gesloopt worden. Als de puinresten waar deze contaminatie zich voordoet gemanipuleerd worden, moeten deze vochtig gemaakt worden.

Het restant zal in opdracht van de NV Schelde-Landschapspark, onder toezicht van de bodemsaneringsdeskundige , door een gespecialiseerd aannemer verwijderd worden. Zeker gezien de opgeklopte onheilsberichten, is dit ‘een storm in een glas water’.
 
Binnenkort starten ook de opbouwwerken.
Hou dus deze nieuwsbrief in de gaten!

 
De makelaars van W2O helpen u graag met al uw vragen. Maak vrijblijvend een afspraak:

Axel Lenaerts makelaars
09 245 24 24
gent@axellenaerts.be

Van Der Schueren makelaars
09 365 08 88
vastgoed@vanderschueren.biz
facebook
info@w2o.be
www.w2o.be
W2O maakt deel uit van
Copyright © 2014 W2O