Copy

Nyhetsbrev nummer 9
28.april 2021

DURACELL-DINA

Noen utøvere virker å aldri klare og konsentrere seg.
De står sjeldent i ro, bråker kanskje og trenger gjentatte beskjeder.
Det kan være slitsomt både for treneren, de andre utøverne og ikke minst for utøveren selv.

Duracell Dina -Trygge Utøvere
Lytt til Trygge Utøvere Podcast

Utøveren med litt for mye energi

Konsentrasjonsvansker, uro og hyperaktivitet er en usynlig utfordring både barn, ungdom og voksne kan oppleve. Betydelig grad av konsentrasjonsvansker og uro kan gi diagnosen ADHD, men mange kan ha konsentrasjonsproblemer av betydning uten å ha diagnosen.

Konsentrasjonsvansker viser seg ofte ved at vedkommende har vansker med å holde oversikt, blir lett distrahert og kan kjede seg lett. Ofte er utøvere som Duracell-Dina også spenningssøkende, overdrevent pratsomme, utålmodige og rastløse.

Det er ikke uvanlig at barn og unge med konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet også har tilleggsvansker som lese- og skrivevansker.

Tenk over:
Hva påvirker konsentrasjonsevnen din?

Når Dina stadig vekk føler hun ikke lykkes fordi det er slitsomt å konsentrere seg og fordi voksne fort begynner å kjefte eller mase - da er det fort å miste mestringstro og motivasjon. I verste konsekvens kan vi oppleve at Dina ikke vil komme på trening lengre.

HVORDAN LEGGER JEG OPP EN TRENINGSØKT SOM OGSÅ DINA OPPLEVER MESTRING I?

Hva er Dina sine sterke sider? Bruk øvelser Dina mestrer godt hyppig i treningen, slik at Dina opplever trening som noe positivt og givende.

Ros fremfor kjeft Barn og unge med konsentrasjonsvansker responderer ofte enda dårligere på kjeft enn det andre gjør.

Hyppige positive tilbakemeldinger Vær raus med positive tilbakemeldinger når Dina gjør det som er gitt beskjed om. Da øker sannsynligheten for at hun gjentar atferden.

Korte belønningsintervall‍ Ikke la det gå for lang tid før det gis belønning (ros, selvvalgte øvelser, oppmuntringer osv).

Vær tydelig og konkret, men kortfattet i beskjeder Gjør det så enkelt som mulig. Begynn med de store linjene, og ta heller detaljer i instruksjonen underveis.

Visuell instruksjon Det kan være en stor fordel å vise øvelser og bruke mye visuell instruksjon fremfor bare verbal korrigering.

Påminnelser Hva som kommer først, deretter og sist kan derfor være vanskelig å holde oversikt på, forstå og ikke minst å huske for Dina. Vær tålmodig og vis forståelse for at ting må repeteres.

Få gjentakelser og repetisjoner Mens andre barn og unge ofte blir bedre og bedre med repetisjon, vil ofte barn og unge med konsentrasjonsvansker prestere best de første repetisjonene. Ved mange gjentakelser ser du ofte at på tross av innsats, så går kvaliteten på øvelsene ned. Dette kan skape mye frustrasjon og irritasjon. Derfor er det viktig å variere treningen mye og ofte, med relativt få repetisjoner av samme øvelse.

Forklar hvorfor øvelsen gjøres‍ Dersom Dina ikke forstår hvorfor aktiviteten gjøres oppleves den som meningsløs og unyttig.

Starthjelp‍ Ofte er den største utfordringen å komme i gang – ikke fordi Dina ikke orker eller gidder, men fordi det er utfordrende å strukturere seg og vite hva du skal begynne med. Gi en enkel og tydelig beskjed til Dina som et «Trinn 1» i oppgaven, for eksempel «Ta på deg en gul vest». Når oppgaven er utført, gir du neste beskjed «Gå bort til de andre på det gule laget».

Overse fikling‍ Så lenge Dina sine handlinger ikke er til skade eller til stor irritasjon for de andre i gruppen, så bør du overse mindre fikling og bevegelser.

Forberedelse Si i fra en tid før aktiviteten slutter, og fortell også hva som skal skje etterpå.

Unngå rot i rommet og andre ytre forstyrrelser Utstyr som ikke er i bruk eller foreldre på sidelinjen kan fort bli mer interessant for Dina enn selve aktiviteten. Ofte gjelder reglen «Less is more» - jo mindre utstyr, jo bedre.

Hyppige og korte pauser Barn og unge med konsentrasjonsvansker kan fort bli slitne, siden mange tar inn «alt» av sansestimuli.

Aktiviteter som fremmer konsentrasjon:

 • Aktiviteter med enkle og klare regler

 • Aktiviteter som kan avsluttes enkelt når konsentrasjonen går bort

 • Aktiviteter som ikke krever kø eller annen «pause»-aktivitet

 • Aktivitet som spiller på Dina sine sterke sider og som hun føler hun mestrer godt

 • Aktivitet som krever enkelt og lite utstyr

 • Aktiviteter i mindre grupper

 • Individuelle aktiviteter fremfor lagidretter

 • Aktiviteter som ikke bærer preg av konkurranse

Tips til hvordan du kan individuelt tilrettelegge den enkelte aktivitet og øvelse finner du på nettsiden til Trygge Utøvere

VI DU LÆRE MER?

Her kan du lære mer om aktivitet for utøvere som Duracell-Dina:

Har du en kollega eller god venn som du tenker bør få nyhetsbrevet?
Videresend linken:
Duracell-Dina (campaign-archive.com)

Din kollega og venn kan også melde seg på nyhetsbrevet til: post@tryggeutovere.no

MEDVIRKENDE

Martin Håtuft Solberg og
Paul Joachim Bloch Thorsen

Martin er psykiatrisk sykepleier og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innenfor akuttpsykiatri. Han har tidligere vært en aktiv innenfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Paul Joachim er barne- og ungdomspsykiater. Til dagelig jobber han som overlege BUP Åsane og er prosjektkoordinator i “Sammen for Barn og Unge i Bergen”. Paul Joachim har også lang erfaring innenfor stuping, og er i dag trener i Bergen Stupeklubb.

Bli med på digital diskusjonskveld sammen med Martin og Paul Joahim 03.mai kl. 19.00

Påmelding

HVEM ER BAK TRYGGE UTØVERE?

Trygge Utøvere er et prosjekt i regi av Idrettsklynge Vest, gjennom satsningsgruppen Knutepunktet.
Gjennom å bidra til økt kompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov, ønsker vi gjennom Trygge Utøvere å bidra til at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal kunne delta og trives i fysisk aktivitet.

Idrettsklynge Vest

Dette var siste nyhetsbrev i Trygge Utøvere for denne gang

Du finner alle nyhetsbrevene på nettsiden Trygge Utøvere eller ved å klikke her.
På nettsiden kan du også finne filmer, podcaster og tekstmateriale med gode tips og råd for deg som er aktivitetsleder for barn og unge med usynlige behov.

Ønsker du mer Trygge Utøvere?
Til høsten planlegges det for praktiske kurs knyttet til aktivitetslederrollen og utøvere med usynlige behov.
Følg med på nettsiden
Trygge Utøvere og på Idrettklynge Vest sin facebook-side for mer informasjon.

… og kanskje dukker det opp et spennende nyhetsbrev eller to før den tid også? :-)

Har du tips eller ønsker til nye tema? Eller noe helt annet du vil fortelle oss?
Send en mail til post@utovere.no.

Hilsen Trygge Utøvere

En stor takk til …

 • Alle våre dyktige og kunnskapsrike ressurspersoner - som deler sin erfaring og kompetanse med glede!

 • Våre sporty skuespillere Haakon, Camilla, Erik, Helene og Marita for en fantastisk innsats!

 • Energisenteret for barn og unge for lån av lokaler!

 • Carl Mentzoni for superkule figurer!

 • Gjengen i Opplett for formidabel jobb med film og redigering!

 • Knutepunktet og Idrettsklynge Vest, fordi Trygge Utøvere er et resultat av “Styrke i samspill”

Facebook iconInstagram iconWebsite iconEmail icon

Copyright (C) 2021 Trygge Utøvere. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp