Copy

Nyhetsbrev nummer 8
26.april 2021

SINTE SOFIE

Noen utøvere blir av og til skikkelig sinte.
De kan si ufine ting til andre, stikke av fra treningsfeltet eller ikke ville snakke.
Hva gjør man egentlig som aktivitetsleder da?

Sinte Sofie - Trygge Utøvere
Lytt til Trygge Utøvere Podcast

Utøveren som utagerer

Følelser kan føre til handlinger, og negative følelser kan føre til utagering. Med utagering mener vi fysisk skade eller forsøk på skade på andre personer eller utstyr, eller verbale og nonverbale utsagn som har som hensikt å såre andre.
Negative følelser som kan føre til utagering kan for eksempel være sinne, irritabilitet, redsel, skam, krenkelse, tristhet og ensomhet.

De aller fleste utageringssituasjoner kommer av at personen opplever en type trussel, risiko eller frustrasjon. Dette kan for eksempel være noe som gjør vondt (fysisk), å skjemme seg ut eller miste ansikt (tape), miste kontroll (bli dratt/slått utav balanse) eller miste posisjon (andre er bedre). En trussel kan være synlig for andre (når du taper en kamp), eller den kan være skjult (som redsel for å dumme seg ut). Personer som har vansker med å regulere følelsene sine, kan reagere med å bli veldig sinte, stikke av eller ikke ville snakke med noen.

Tenk over:
Hvilke faktorer tror du kan påvirke reguleringsevnen til et barn eller en ungdom?

Både fysiske og psykososiale stressfaktorer kan påvirke reguleringsevnen. Fysiske stressfaktorer kan handle om vi har fått nok søvn, er mette og er friske. Psykososiale stressfaktorer kan handle om opplevelse av trygghet, tilhørighet, stabilitet og kontroll. Det er med andre ord mye utenfor treningsfeltet som kan påvirke og øke eller redusere sjansen for en utagering. I tillegg kan indre faktorer som lærevansker, språkvansker, somatisk sykdom eller psykiske lidelser påvirke reguleringsevnen. Noen psykiske lidelser gjør at ting som vanligvis ikke oppleves som stressorer, eksempelvis enkelte tekstiler, kroppskontakt eller spesielle lukter, kan være vanskelig å håndtere. I disse tilfellene kreves det ofte en stor grad av individuell tilpasning.

Hvordan legger jeg opp en treningsøkt som reduserer risikoen for utagering?

Rydd vekk mulige triggere Observer og snakk med foreldre eller Sofie om hva som kan utløse irritasjon i Sofie, og unngå at Sofie blir eksponert for dette under treningsøkten.

Forebygg erting og mobbing Å bli ledd av eller føle seg utestengt kan for mange føre til en følelse av å være krenket og en følelse av skam. Dette kan i sin tur trigge frem en utageringsepisode.

Heller mindre grupper Ofte er det lettere for at Sofie føler seg inkludert dersom gruppene er små.

Unngå to med utageringsatferd i samme gruppe Sannsynligheten er stor for at disse kan trigge hverandre.

Vær en trygg voksenperson Om mulig, bør du også unngå for storeutskiftninger i voksenpersoner rundt Sofie, slik at Sofie er trygg på de voksenpersonene som er rundt henne.

Vær bevisst på eget kroppsspråk og stemmebruk… En rolig og trygg fremtoning vil bidra til utviklingen av Sofies egne emosjonelle reguleringsevner.

….og nysgjerrig på egne følelser og stressnivå Det kan være nyttig å være bevisst på din egen emosjonelle tilstand og fremtoning på trening; Hva har du med deg i ‘’ryggsekken’’ til treningen, og hvordan kan dette påvirke din fremtreden?

Anerkjenn følelser Gjennom å anerkjenne følelsene til Sofie er det lettere å korrigere atferd, da Sofie trolig vil føle seg mye mer forstått.

Struktur og forutsigbarhet Dersom Sofie vet hva som skal skje og når det skal skje, vil Sofie få en følelse av at hun har kontroll på det som skjer rundt henne.

Relasjonsbygging Gjennom å bli kjent med Sofie vil hun bli mer trygg på deg. I tillegg kan du lettere lære deg hva som trigger utagering.

Gi tid til kommunikasjon Vær tålmodig i samtale med Sofie. Gi henne tid til å uttrykke seg, og gi hun tid til å gi respons.

Innlæring av nye ferdigheter Gi Sofie god tid til innlæring av nye ferdigheter på et nivå som hun mestrer.

Gode aktiviteter:

 • Aktiviteter som i liten grad bygger på konkurranse

 • Aktiviteter med klare regler

 • Aktiviteter som spiller på Sofie sine sterke sider, og som hun mestrer godt

 • Aktiviteter som enkelt kan individuelt tilpasses ut i fra ferdighetsnivå

 • Aktiviteter hvor utøveren er lite eksponert av de andre utøverne i gruppa

Tips til hvordan du kan individuelt tilrettelegge den enkelte aktivitet og øvelse finner du på nettsiden til Trygge Utøvere

VI DU LÆRE MER?

Her kan du lære mer om aktivitet for utøvere som Sinte Sofie:

Har du en kollega eller god venn som du tenker bør få nyhetsbrevet?
Videresend linken:
Sinte Sofie (campaign-archive.com)

Din kollega og venn kan også melde seg på nyhetsbrevet til: post@tryggeutovere.no

MEDVIRKENDE

Martin Håtuft Solberg og
Paul Joachim Bloch Thorsen

Martin er psykiatrisk sykepleier og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innenfor akuttpsykiatri. Han har tidligere vært en aktiv innenfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Paul Joachim er barne- og ungdomspsykiater. Til daglig jobber han som overlege på BUP Åsane og er prosjektkoordinator i “Sammen for Barn og Unge i Bergen”. Paul Joachim har lang erfaring innenfor stuping, og er i dag trener i Bergen Stupeklubb.

Bli med på digital diskusjonskveld sammen med Martin og Paul Joahim 03.mai kl. 19.00

Påmelding

HVEM ER BAK TRYGGE UTØVERE?

Trygge Utøvere er et prosjekt i regi av Idrettsklynge Vest, gjennom satsningsgruppen Knutepunktet.
Gjennom å bidra til økt kompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov, ønsker vi gjennom Trygge Utøvere å bidra til at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal kunne delta og trives i fysisk aktivitet.

Idrettsklynge Vest
Utøvercase - Duracell Dina

Neste nyhetsbrev kommer 29.april. Tema: Duracell-Dina

Det er høyt energinivå på treningene til Trener Haakon - litt for høyt etter hans mening. Lyder det kjent?

I neste nyhetsbrev håper vi å gi deg råd til hvordan du kan møte utøvere som er høyt og lavt, har vansker med å konsentrere seg og aldri hører på det du sier.

Hilsen Trygge Utøvere

En stor takk til …

 • alle våre dyktige og kunnskapsrike ressurspersoner - som deler sin erfaring og kompetanse med glede!

 • våre sporty skuespillere Haakon, Camilla, Erik, Helene og Marita for en fantastisk innsats!

 • Energisenteret for barn og unge for lån av lokaler.

 • gjengen i Opplett for formidabel jobb med film og redigering!

 • Carl Mentzoni for superstilige tegninger!

 • Knutepunktet og Idrettsklynge Vest, fordi Trygge Utøvere er et resultat av “Styrke i samspill”

Facebook iconInstagram iconWebsite iconEmail icon

Copyright (C) 2021 Trygge Utøvere. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp