Copy

Nyhetsbrev nummer 7
23.april 2021

TØFFE TRINE

Opplevelse av mislykkethet, mangel på mening, og følelsen av å ikke få ting til kan dessverre gjøre at enkelte ungdommer søker rusmidler eller kriminalitet.
Hvordan bør du som aktivitetleder handle i tilfeller hvor du mistenker utøveren din er på vei feil sted? Og hvordan kan du forebygge at dette blir et problem?

Tøffe Trine - Trygge Utøvere
Lytt til Trygge Utøvere Podcast

Kriminalitet og rus

Hverdagen for barn og ungdom kan være utfordrende, og for noen, ekstra vanskelig. Enkelte barn og unge lever under svært utfordrende hjemmeforhold, de kan ha det vanskelig på skolen, de kan føle at de ikke passer inn eller at de blir ekskludert fra vennegjengen, klassen og lignende. Følelsen av å være mislykket og ikke være god nok kan også være avgjørende. I slike tilfeller kan veien til et usunt miljø med rus og kriminalitet bli kortere, og faren for å søke til disse miljøene blir større. Uavhengig av årsaken er det viktig å forebygge slik at barn og ungdom forblir i sunne, aktive og trygge miljø.

Tegn som kan tyde på at en person driver med eller er avhengig av rusmidler kan være forskjellige og av ulik styrke, basert på hvor langt vedkommende har kommet i forløpet. Derfor er det også viktig å fange dette opp så tidlig som mulig for å starte eventuell behandling eller bistå med å finne eller bevare en meningsfull fritid i et trygt, sunt og mestringsorientert miljø.

Tenk over:
Hva tror du kan være tegn på at en ungdom er på vei inn i et miljø med kriminalitet og rus?

Tegn på et begynnende rusproblem kan ses som endring i både humør og temperament. Avhengighet kan gi symptomer som irritabilitet, lav konsentrasjon og trøtthet. En kan også observere økt stressnivå eller vedkommende kan kjenne på engstelighet. Personen kan fremstå likegyldig, virke aggressiv, eller gi uttrykk for paranoide tanker.

HVORDAN MØTER JEG EN UTØVER SOM JEG MISTENKER ER PÅ VEI INN I UHELDIGE MILJØER?

Den gode praten For å bedre forstå hva Trine gjennomgår og tenker, er det viktig å ta seg tid til en samtale på tomannshånd. Ofte vil det være lettere å få til en god samtale dersom dere gjennomfører en spennende eller morsom aktivitet sammen.

Ikke skap unødvendig hysteri Det er viktig at hendelser eller mistanker ikke blir gjort større eller verre enn de allerede er. Vis at Trine fortsatt er velkommen på trening, selv om du har en mistanke.

Et sunt, trygt og rusfritt miljø Det vil være svært positivt for Trine å oppleve en meningsfull fritid sammen med andre, et sted hvor hun kan få utfordret seg, kjenne på mestring og gjerne få bidra med sin kompetanse.

Gi utøveren tillit gjennom kompetanseheving Kompetansehevingen kan være i form av sertifisering (eks. brattkort, våttkort) eller kurs for å bli trener/dommer eller lignende. Det er naturlig nok viktig å vurdere i hvilken grad utøveren er klar for et litt større ansvar, det viktigste med kompetansehevingen er at utøveren opplever større grad av mestring og glede knyttet til sin aktivitet.

Anerkjenne og verdsette Husk at alle tanker og innspill bør møtes med respekt, positive tilbakemeldinger og en påminnelse om at Trine er «god nok».

Ros og tilbakemeldinger Trine vil på lik linje som sine med-utøvere ha et stort utbytte av å få ros for de tingene hun mestrer og gjør bra.

Være et forbilde og en veileder‍ Det må være samspill mellom dine ord og handlinger. Du bør være bevisst hva du sier og gjør, og huske på hvilken rolle han har som forbilde og veileder.

Ta kontakt med styret eller ressurspersoner i skolen I en bekymringssak bør styret/administrasjonen i idrettslaget involveres slik at treneren ikke står alene i utfordringen.

Legg til rette for samarbeid med foresatte Dersom Trine er under 18 år og aktivitetslederen sin bekymring vedvarer kan det være hensiktsmessig å involvere foreldrene gjennom en prat. Informer Trine om dette, slik at hun ikke føler seg forbigått.

Antidoping Norge – Ren Utøver og Rent Idrettslag Antidoping Norge tilbyr flere kuts som kan være et viktig verktøy i det forebyggende antidopingarbeidet.

Gode aktiviteter:

 • Legg til rette for nok utfordring i aktivitetene

 • Legg til rette for aktiviteter med fart og adrenalin (eks. klatring, paintball, amerikansk fotball, rafting)

 • Legg opp til aktiviteter eller øvelser som Trine mestrer eller har stor sannsynlighet for å få til

 • Velg samarbeidsaktiviteter for å bli bedre kjent

 • Benytt små grupper og bytt om på gruppene ofte for å styrke samholdet i gruppen

 • Legg til rette for at Trine opplever seg som meningsfull, for eksempel ved å tilby kompetanseheving eller ved å la utøverne instruere og veilede hverandre på sine sterke felt

Tips til hvordan du kan individuelt tilrettelegge den enkelte aktivitet og øvelse finner du på nettsiden til Trygge Utøvere

VI DU LÆRE MER?

Her kan du lære mer om aktivitet for utøvere som Tøffe Trine:

Har du en kollega eller god venn som du tenker bør få nyhetsbrevet?
Videresend linken:
Tøffe Trine (campaign-archive.com)

Din kollega og venn kan også melde seg på nyhetsbrevet til: post@tryggeutovere.no

MEDVIRKENDE

Thorvald og Tina i Way Back

Thorvald Christensen og Tina Rydland jobber begge i organisasjonen Wayback. Sammen jobber de med rehabilitering og tilbakeføring av personer med rus-og kriminalitetsproblematikk.

Stiftelsen Way Back har som formål å arbeide for at straffedømte kan leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, og lettere kan integreres i samfunn og arbeidsliv. Stiftelsen arbeider etter likepersonsprinsippet og ansatte er tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv.

Bli med på digital diskusjonskveld sammen med b.la.Thorvald 03.mai kl. 19.00

Påmelding

HVEM ER BAK TRYGGE UTØVERE?

Trygge Utøvere er et prosjekt i regi av Idrettsklynge Vest, gjennom satsningsgruppen Knutepunktet.
Gjennom å bidra til økt kompetanse og kunnskap om fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov, ønsker vi gjennom Trygge Utøvere å bidra til at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og ressurser, skal kunne delta og trives i fysisk aktivitet.

Idrettsklynge Vest
Utøvercase - Sinte sofie

Neste nyhetsbrev kommer 26.april. Tema: Den utagerende utøveren


Trener Haakon har en utøver som alltid forsvinner fra treningen i sinne.
Har du opplevd det samme? Og er litt usikker på hvordan du skal håndtere dette sinnet?

I neste nyhetsbrev vil vi gi deg gode tips om hvordan du kan imøtekomme barn og ungdom som utagerer.

Hilsen Trygge Utøvere

En stor takk til …

 • alle våre dyktige og kunnskapsrike ressurspersoner - som deler sin erfaring og kompetanse med glede!

 • våre sporty skuespillere Haakon, Camilla, Erik, Helene og Marita for en fantastisk innsats!

 • gjengen i Opplett for formidabel jobb med film og redigering!

 • Energisenteret for barn og unge for lån av lokaler!

 • Carl Mentzoni for superstilige tegninger!

 • Knutepunktet og Idrettsklynge Vest, fordi Trygge Utøvere er et resultat av “Styrke i samspill”

Facebook iconInstagram iconWebsite iconEmail icon

Copyright (C) 2021 Trygge Utøvere. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp