Copy
Nieuwsbrief Merksemsebaan: overvloedig grondwater zorgt voor vertraging nutswerken

Nieuwsbrief Merksemsebaan: overvloedig grondwater zorgt voor vertraging nutswerken 

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van de werken aan Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg in Wijnegem.
 

Grondwater bemoeilijkt nutswerken

Begin deze week startten de nutsmaatschappijen met hun aanpassingen aan de zuidzijde van de Merksemsebaan. Bij het maken van de doorsteek - dwars onder de Deurnesteenweg - doken onverwachte problemen op.
 
De sleuven en putten van waaruit de doorsteken worden gemaakt, vullen zich immers ongewoon snel met grondwater. Het water wegpompen blijkt onvoldoende effect te hebben, waardoor naar grondigere oplossingen moet worden gezocht. De nutswerken lopen vermoedelijk enkele weken vertraging op.
 
De komende dagen stelt het projectteam een nieuwe planning op. Van zodra hierover meer informatie is, brengen we je op de hoogte met een volgende update.
 
Ondertussen blijft de huidige verkeerssituatie in voege. De Deurnesteenweg (kant Deurne) is bereikbaar via de Merksemsebaan (N120) vanuit Antwerpen. Je kan rechtsaf slaan via de beschikbare bypass. Kom je vanaf de Hoogmolenbrug of vanuit Wijnegem, neem je eerst de keerlus om vervolgens via dezelfde bypass rechtsaf te rijden.
 

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je altijd de meest recente informatie over het project.
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be