Copy
Nieuwsbrief: Heraanleg Provincialeweg (N17) Sint-Amands opnieuw op de rails

Heraanleg Provincialeweg (N17) Sint-Amands opnieuw op de rails

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de plannen voor de vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands, tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen.
 
Het project voor de nieuwe Provincialeweg (N17) heeft al een hele weg afgelegd. De heraanleg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Maar door gelijktijdige werken in de nabije omgeving werden de werken aan de N17 uitgesteld.
 
Dat uitstel bood tegelijk kansen om meteen volgens het definitieve ontwerp met vrijliggende fietspaden te werken. In eerste instantie waren de fietspaden immers aanliggend voorzien om dan later, na de nodige grondverwervingen, plaats te maken voor vrijliggende fietspaden. Belangrijkste voordeel om dit ineens te doen is dat omwonenden en passanten niet twee keer op relatief korte tijd met ernstige hinder werden geconfronteerd.
 

Informatierondes grondverwervingen

AWV heeft de vooropgestelde timing de laatste jaren dus moeten bijstellen. Vandaag echter kunnen we opnieuw concrete stappen zetten. De eigenaars en huurders van de betrokken percelen krijgen daarover deze week meer toelichting op een infosessie. Nadien starten er individuele gesprekken en onderhandelingen. Gezien het gaat om tientallen grondverwervingen zal dit proces vermoedelijk enige tijd duren.
 

Start werken voorlopig onduidelijk

Wanneer de eerste schop voor de heraanleg van de Provincialeweg dan precies in de grond gaat, is vandaag nog niet precies te bepalen. De start van de werken is sterk afhankelijk van hoe vlot de grondverwervingen verlopen.
 
Ondertussen gaat AWV wel verder met de ontwerp- en aanbestedingsprocedures. In het voorjaar van 2020 wil het de aanvraag voor de nieuwe omgevingsvergunning kunnen indienen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning zullen we nog een infomoment organiseren voor alle geïnteresseerden om het nieuwe ontwerp te kunnen inkijken.
 
AWV wil de nodige vergunningen op zak hebben eens de onteigeningen zijn afgerond. De ambitie is om begin 2021 effectief te kunnen starten. Ruim voor de start van de werken zal het agentschap je ook nog informeren over de planning, hinder en aanpak van de werken. De heraanleg zelf zou vermoedelijk een jaar duren.
 

Toekomstige Provincialeweg: meer fietsveiligheid en beter rijcomfort

Visitekaartje van de toekomstige Provincialeweg zijn vanzelfsprekend de vrijliggende fietspaden aan weerskanten van de rijweg. Fietsers kunnen zo veel veiliger langs de N17 fietsen.
 
Maar ook de rijweg zelf wordt tot en met de fundering volledig vernieuwd. De kruispunten met de Oppuurseweg/Lippelodorp en de Oude Heirbaan krijgen bovendien een nieuwe inrichting. Er komen veilige fietsoversteekplaasten met middeneiland en aparte afslagstroken voor autoverkeer. Het kruispunt Oppuurseweg/Lippelodorp wordt bovendien lichtengeregeld voor een vlotte doorstroming en conflictvrije verkeersafwikkeling.
 

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie over de heraanleg van de N17 kan je steeds terugvinden op onze website: www.wegenenverkeer.be/puurs-sint-amands. Via deze nieuwsbrief zullen we je alvast op de hoogte houden over de verdere stappen.
 
Bij vragen kan je steeds terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be