Copy
Nieuwsbrief N78 Dilsen-Stokkem - Bijgestuurd ontwerp Lanklaar - 02/08/2022

N78 Dilsen-Stokkem

Nieuwsbrief 2 augustus 2022

Aangepast ontwerp voor Rijskweg Lanklaar, aanvraag omgevingsvergunning deze zomer

 

Beste lezer
 
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de plannen voor de N78 Rijksweg in Lanklaar.

AWV heeft plannen om de N78 Rijksweg in Lanklaar te vernieuwen vanaf het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met de Boslaan. De voorontwerpplannen werden in de zomer van 2021 toegelicht aan de ruime omgeving tijdens een digitale infosessie. Op basis van de verkregen input werd het voorontwerp aangepast en bijgestuurd. 

Op 13 september 2022 volgt een nieuwe infosessie. Inschrijven kan onderaan deze mail.


 

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden

In het oorspronkelijke voorontwerp waren er dubbelrichtingsfietspaden voorzien. Na de inbreng van de ruime omgeving hebben we ervoor gekozen om vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed aan te leggen met een bredere groenberm.


Veiliger oversteken op kruispunten

Op de zeven kruispunten langs de weg komen veiligere fietsoversteekpunten.
  • Het kruispunt met Rachels wordt omgevormd tot een ovale keerbeweging zonder verkeerslichten. 
  • Aan de Dorpsstraat blijven de verkeerslichten behouden, maar er komen wel veilige fietspaden.
  • Een extra grote bushalte aan de middelbare school IMK Lanklaar.
  • De linksafslagstrook van Dilsen richting Stokkem wordt verlengd. 
De andere kruispunten of zijstraten die worden heringericht of geoptimaliseerd zijn de Slakkenstraat, Groenstraat, Geverslaan, Koppelstraat, Nieuwstraat, Kruisstraat, Kersenweg en de aansluiting met het ondernemerspark Soerveld. 


Behoud parkeerstroken

Op het aangepaste ontwerpplan worden op de hele rijbaan in totaal 92 langsparkeersplaatsen voorzien, afwisselend aan één kant van de gewestweg. Bovendien wordt er op termijn een Hoppinpunt voorzien ter hoogte van de middelbare school IMK. Hierdoor zullen er een 35-tal parkeerplaatsen bijkomen in de omgeving. 


Duurzaam waterbeheer 

Samen met de wegvernieuwing legt rioolbeheer Fluvius een gescheiden riolering aan dat regen- en afvalwater apart opvangt en afvoert. De problematiek rond de wateroverlast door de Vrietselbeek wordt daarbij meteen aangepakt.
 

Aanvraag omgevingsvergunning deze zomer

Wegen en Verkeer beoogt om deze zomer de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen. Het openbaar onderzoek volgt dan na de zomer. Voor de wegvernieuwing moet het openbaar domein op sommige plaatsen worden verbreed. Hiervoor moet het Vlaams Gewest stukken privédomein verwerven. De gesprekken met de betrokken eigenaars starten hiervoor op na de zomer.
 

Online infosessie op 13 september 2022 

AWV en het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem organiseren opnieuw een digitale infosessie waarop ze meer uitleg zullen geven over het bijgestuurde ontwerp en de volgende stappen in het project
 
De infosessie gaat online door op dinsdag 13 september om 19.30 uur. Inschrijven doe je op deze pagina tot en met maandag 12 september. De dag van de infosessie ontvang je een instructiemail met praktische afspraken. 
 

 

Meer info

Een uitgebreide blik op het project kan je terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be/n78lanklaar

Met verdere vragen kan u terecht op www.meldpuntwegen.be.


Met vriendelijke groeten,

Wegen en Verkeer Limburg
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Dilsen-Stokkem.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be