Copy
Nieuwe Provincialeweg (N17) komt later, maar mét vrijliggende fietspaden

Nieuwe Provincialeweg (N17) komt later, maar mét vrijliggende fietspaden

Met deze digitale nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de plannen voor de vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands.
 

Nieuwe aanpak en timing voor heraanleg

De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden aangelegd worden. 
 
Na overleg met de gemeente Puurs en Sint-Amands is beslist om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden.
Het voordeel van deze aanpak is dat we van het uitstel omwille van de werken aan de N17 nuttig  gebruik kunnen maken om de aanleg van het definitieve ontwerp voor te bereiden. Verder voorkomen we ook dat we in een tijdspanne van een aantal jaren verschillende keren ingrijpende werken met ernstige hinder op de Provincialeweg moeten uitvoeren.
 
De start van de werken behouden in het voorjaar van 2019 is echter niet mogelijk. De onteigeningen die nodig zijn om vrijliggende fietspaden aan te leggen, kunnen niet binnen die tijdsspanne uitgevoerd worden. Wanneer de werken starten hangt af van hoe vlot de grondverwervingen verlopen.    
 

Onteigeningen: infosessie voor eigenaars

Zoals gezegd zullen er voor de aanleg van vrijliggende fietspaden verschillende onteigeningen moeten gebeuren. Gezien het gaat om tientallen grondverwervingen zal dit proces enige tijd in beslag nemen. De voorbereidingen hiertoe zijn intussen opgestart. Op dit moment worden de onteigeningsplannen opgemaakt en in de loop van de zomer nodigen we de eigenaars van betrokken percelen uit voor een infosessie en eerste gesprek. Daarna starten de individuele, financiële onderhandelingen.
 

Verdere stappen en communicatie

Naast het proces van de grondverwervingen loopt tegelijkertijd het ontwerp- en vergunningsproces om de werken voor te bereiden.
In de loop van 2019 bereiden we de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor zodat de vergunningsprocedure afgerond is eens de onteigeningen klaar zijn. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning kunnen alle geïnteresseerden het nieuwe ontwerp komen inkijken. Op dat moment heb je nog de kans om bezwaren aan te tekenen. 
Ook in aanloop naar de werken krijg je nog een uitnodiging voor een infovergadering over de aanpak van de werken.
 

En ondertussen?

Het wegdek van de N17 is niet in goede staat en moet nog enkele jaren wachten op een ingrijpende vernieuwing. Om er voor te zorgen dat de veiligheid niet in het gedrang komt, volgt AWV de staat van het wegdek op en voert waar nodig in tussentijd lokale herstellingen uit.
 

Blijf op de hoogte & bereikbaarheidsadviseur

Op onze website www.wegenenverkeer.be/sint-amands kan je alle informatie over deze werken terugvinden. Via deze nieuwsbrief houden we je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het dossier. Gezien de uitvoering van de werf en bijhorende hinder niet op korte termijn is voorzien zal de bereikbaarheidsadviseur voor dit project tijdelijk op non-actief worden gesteld. Voor vragen over dit project kan je voorlopig terecht bij het wegendistrict van Puurs via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be of 03 860 01 20.
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be