Copy
Nieuwsbrief AWV - Fietsbrug en ecoduct Dilserbos in Dilsen-Stokkem (N75)

N75 Dilsen-Stokkem

Nieuwsbrief 30 juni 2022

Beste lezer
 
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de aanleg van het ecoduct én een fietsbrug over de N75 Boslaan in Dilsen-Stokkem ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. 
Fietsbrug en ecoduct Dilserbos zorgen voor veilige oversteek over Boslaan in Dilsen-Stokkem
  
Het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving en de Stad Dilsen-Stokkem hebben concrete plannen om een ecoduct én een fietsbrug te bouwen over de N75 Boslaan ter hoogte van het recreatiedomein Sparrendal. Zo maken fietsers, voetgangers en dieren straks veilig de verbinding tussen de natuurgebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen die de Boslaan momenteel doorsnijdt. Het project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). De fietsbrug is meteen een hefboom voor het fietsplan van de stad Dilsen-Stokkem. De Vlaamse Overheid investeert in totaal 9 miljoen euro in deze projecten. De uitvoering van de werken zal vanaf 2023 kunnen starten.


Fietsbrug vormt toegangspoort naar Terhills
De fietsbrug komt ter hoogte van domein Sparrendal, die de Hoeveweg verbindt met de Lieve Moenssenslaan. Lokaal ontstaat er een volwaardige toegangspoort voor fietsers naar Terhills en wordt de Lieve Moenssenslaan beter bereikbaar. Op ruimere schaal creëren we een fietsverbinding tussen As en Dilsen-Stokkem. In dat verband zullen we ook de fietspaden langs de Pannenhuisstraat (N775) opheffen en ontharden, en een veilige oversteek voorzien op het kruispunt met de Lieve Moenssenslaan en Bautshoefstraat.Enkele details:
  • de brug wordt vijf meter breed met een ruim fietspad van drie meter
  • de totale lengte bedraagt 255 meter
  • de overspanning over de Boslaan meet 34 meter met een hoogte van 6 meter boven de rijbaan
  • aan weerskanten van de Boslaan komen twee aanloophellingen
  • de brug wordt afgewerkt met cortenstaal


Ecoduct Dilserbos verbindt natuurgebieden Nationaal Park Hoge Kempen
Op ongeveer 600 meter van de fietsbrug richting As situeert zich het toekomstige ecoduct Dilserbos. Het ecoduct wordt 60 meter breed met een overbrugging over de Boslaan van 30 meter. Qua uitzicht zal het ecoduct aansluiten op de omringende natuur. Het ecoduct zal ingericht worden met natuurlijke elementen en met waterpoelen om de aantrekkingskracht voor de dieren te verhogen. 
Omgevingsvergunning ingediend, eerste spadesteek in 2023
Vandaag is een belangrijke mijlpaal met de aanvraag van de omgevingsvergunning; het openbaar onderzoek start eerstdaags. Het betreft een gezamenlijk dossier voor het ecoduct, de fietsbrug en de toeleidende fietspaden. Parallel lopen de procedures voor de opmaak van de ontwerp- en aanbestedingsdossiers. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het vrijmaken van de werkzones, starten idealiter eind dit jaar. Vervolgens kunnen dan de verschillende projecten opstarten in de loop van 2023 en op elkaar afgestemd worden.


Voor het volledige persbericht verwijzen we je graag door naar onze website.

Op het beeldmateriaal dat samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.
 

Nog vragen? 


Informeer je op onze projectpagina of stel je vragen via het Meldpunt Wegen.

Met vriendelijke groeten
Wegen en Verkeer Limburg
Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit
COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Deze werken worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd. 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Dilsen-Stokkem.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be