Copy
Start bouwrijp maken terrein op maandag 31 januari - fietsomleiding

Bouwrijp maken terrein
start 31 januari 2022

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden op Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10).
 
Voor de effectieve aanleg van de nieuwe fietspaden en de bouw van de ovonde kan starten, moet het terrein bouwrijp worden gemaakt en vernieuwen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen.
 
Het bouwrijp maken start op maandag 31 januari 2022. De aannemer breekt waar nodig voortuinen op en verwijdert struiken, planten en bomen langs de N10. Ook de Fabiola site aan het kruispunt van de Liersesteenweg met de Mechelsesteenweg wordt opgebroken. Deze werken duren ongeveer een maand.
 
Midden februari starten pas de nutswerken, waarbij de eerste twee weken er nog geen hinder zal zijn voor het gemotoriseerd verkeer. Meer info hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.
 

Fietsomleiding tijdens bouwrijp maken

Voor de veiligheid van de fietsers wordt vanaf het kruispunt met de Houwstraat in Berlaar een omleiding voorzien richting Heist-op-den-Berg en Begijnendijk. Omgekeerd geldt dezelfde omleiding voor doorgaand fietsverkeer.
 
Fietsers die effectief in de werfzone op de Aarschotbaan of de Liersesteenweg moeten zijn, kunnen uiteraard wel doorfietsen tot aan hun bestemming.

Geen hinder voor autoverkeer tijdens bouwrijp maken

Tijdens het bouwrijp maken blijft gemotoriseerd verkeer mogelijk op de Aarschotbaan en de Liersesteenweg. Hou er wel rekening mee dat er plaatselijk een korte inname van een rijstrook kan zijn. Dit om bijvoorbeeld materiaal op te laden of bij het vellen van grote bomen.
 

Online infosessie voor bewoners gemist?

Op dinsdagavond 18 januari organiseerden we een online infosessie voor de bewoners. Kon je er niet bij zijn? Herbekijk dan hier de opname. De vragenronde werd omwille van de privacy van de deelnemers niet opgenomen. Alle nodige info werd wel verwerkt op de projectwebsite.
 
Herbekijk de infosessie

Nog vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur tijdens de kantooruren op 0468 03 53 84 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be