Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei: vanaf 25 mei verkeer over één rijstrook in elke richting tussen stadspark en Singel

Vanaf 25 mei verkeer over één rijstrook in elke richting tussen stadspark en Singel

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 
Op dit moment werkt de aannemer in de zone staduitwaarts tussen de Charlottalei en de Provinciestraat (fase 4). Alles verloopt nog steeds volgens planning. De komende weken staan op het programma: klinker- en kasseiwerken voor voetpaden en parkeerstroken, de opbouw van de fietspaden en uiteindelijk de asfaltering van zowel fietspaden als rijweg. De werken in deze fase zullen in principe op woensdag 10 juni afgerond zijn.


 

Mercatorstraat afgesloten van 25 mei tot en met 10 juni

Het kruispunt met de Mercatorstraat is de afgelopen periode steeds toegankelijk gebleven. Maar uiteindelijk moet ook het kruispunt zelf aangepakt worden. De vernieuwing ervan start op maandag 25 mei waarbij de Mercatorstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. De rijweg blijf afgesloten tot en met woensdag 10 juni. Fietsers en voetgangers kunnen daarentegen steeds het kruispunt blijven gebruiken.
 
Verkeer op de Belgiëlei of komende van Berchem dat normaal via de Mercatorstraat richting het centraal station rijdt, bereikt via de Van den Nestlei de Simonsstraat en zo het station. Voor bewoners in de Mercatorstraat en de Brialmontlei treffen we gepaste maatregelen zodat de plaatselijke ontsluiting verzekerd is.
 

Aanleg rijstroken stadinwaarts tussen Wilrijkstraat en Provinciestraat vanaf 25 mei

Gelijktijdig met de heraanleg van het kruispunt met de Mercatorstraat, start vanaf 25 mei nog een nieuwe fase: de aanleg van de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat (fase 2). In deze zone is eerder al de riolering vernieuwd en de parkeerstroken, fiets- en voetpaden aangelegd. Tegenwoordig pakken we de rijweg integraal mee, maar aanvankelijk was dat niet het geval. Daarom dat we nu nog deze rijstroken moeten vernieuwen. De aanleg van deze rijstroken duurt tot en met vrijdag 19 juni.
 
Door deze werken verandert ook de situatie op de weg. Tot en met woensdag 10 juni gelden onderstaande verkeersmaatregelen:
  • Verkeer op de Plantin en Moretuslei tussen de Charlottalei en de Wilrijkstraat rijdt over één rijstrook in elke richting. Tussen de Charlottalei en de Provinciestraat is dat aan de bovenzijde, en vervolgens tot aan de Wilrijkstraat aan de onderzijde. 
  • De zijstraten zijn afgesloten ter hoogte van de werfzone. Er is met andere woorden geen rechtstreeks verkeer mogelijk van en naar de Plantin en Moretuslei.
  • De kruispunten met de Kroonstraat en de Montensstraat blijven maximaal bereikbaar.
  • Echter verkeer staduitwaarts kan vanaf de Plantin en Moretus niet links afslaan richting de Kroonstraat. De huidige linksafslagstrook wordt gebruikt als tijdelijke laad- en loszone.

Verkeerssituatie op de Plantin en Moretuslei van woensdag 25 mei tot en met woensdag 10 juni.
 

Kroonstraat en Montensstraat afgesloten van 15 tot en met 19 juni

Vanaf donderdag 11 juni werkt de aannemer enkel nog op de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. De kruispunten met de Kroonstaat en de Montensstraat, die steeds open bleven, worden dan vernieuwd. Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni worden deze kruispunten afgesloten. Gedurende die week zijn met andere woorden alle zijstraten afgesloten ter hoogte van de werfzone.
 
Plaatselijk verkeer richting de achterliggende woonwijken rijdt via de Provinciestraat. Om de Plantin en Moretuslei of de Singel te bereiken zijn er twee opties: opnieuw via de Provinciestraat of via het Luitenant Naeyaertplein, onder de spoorwegbrug. 


 

Nutswerken afgerond

De nutswerken zijn op dit moment volledig klaar. Ook ter hoogte van het kruispunt met de Provinciestraat zit het werk er op. De rijweg werd er begin deze week vrijgegeven. De nutsmaatschappijen zullen nu nog hier en daar enkele huisaansluitingen maken, maar dat gebeurt zonder hinder.
 

Vooruitblik: werken tijdens de zomer

Tot slot blikken we nu ook al even vooruit. In de zomermaanden juli en augustus wacht ons nog hele brok werk. We vernieuwen dan het kruispunt met de Provinciestraat en we hervatten aan de zuidkant de renovatie van het op- en afrittencomplex Borgerhout.
 
De hinder zal dan ook toenemen. Wanneer we het kruispunt met de Provinciestraat heraanleggen, knippen we de Plantin en Moretuslei voor twee maanden. Ook de tram zal zo’n drietal weken niet rijden vermits we ook de tramsporen vernieuwen.
 
De precieze verkeersmaatregelen tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat en het op- en afrittencomplex Borgerhout zullen we via verschillende kanalen, waaronder de nieuwsbrief, uitgebreid toelichten in de komende weken.
 

Nog vragen?

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
 
Met vragen over de nutswerken kan je terecht bij dhr. Bjorn Bril, werfcoördinator bij Fluvius, via mail op bjorn.bril@fluvius.be of telefonisch via 078 35 35 34.
 
Vragen over de riolerings- en wegeniswerken langs de Plantin en Moretuslei? Contacteer je bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be